Redaktionen's blog

Brexit på franska

I The Spectator av den 14 dec finns en intressant artikel om hur Brexit ter sig ur ett franskt perspektiv. Författad av Robert Thoms, professor emeritus från Cambridge University, med fransk nutidshistoria som specialområde.

Thoms utgångspunkt:

DÖDSSIFFRAN STIGER EFTER TERRORDÅD


Rubriken är tagen från en artikel av Erik Esbjörnsson i DN den 29 november 2020. Den inleds med ”Dödssiffran stiger efter en terrorattack i nordöstra Nigeria, som ska ha utförts av terrorgruppen Boko Haram. På söndagen bekräftade FN:s humanitära samordnare Edward Kallon att 110 civila dödats i det brutala dådet.”

Brexit 2

Fula fisken


Nationalrätten Fish and Chips har räddats undan EU-byråkraters försåtliga nätverk. Engelsmännen och torsken kan andas ut. Den sprätter stolt ut sina gälar till Britannia Rules the Waves när den sköljs ner med en våg av Poppies Pale Ale. Cheers!

Yttrandefriheten - och dess försvarare

”Det är en paradox att alla diktatorer stigit till makten på yttrandefrihetens stege. Strax efter att ha uppnått makten har varje diktator undertryckt alla andras yttrandefrihet” Herbert Hoover.

”Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranneriets stillhet” Thomas Jefferson

En hyllning till yttrandefrihetens riddare

Brexit ur ett franskt perspektiv

Man får gå till utländska media för att få en sammanhängande bild av den utveckling som slutade i avtalet om Brexit. Fast avtalet är inte slutpunkten. Det gäller att få det implementerat i samförstånd. Och då kan nya hinder dyka upp. Men det är en senare fråga. För tillfället råder vapenstillestånd.

Foto: youtube.com.

Suveränitet

Suveränitet är en term inom statsrätt och internationell rätt som i sin moderna betydelse åsyftar den högsta politiska makten i samhället samt självständighet från yttre kontroll. Begreppet kommer från suverän, i äldre tider en monark [”enväldshärskare”], som utövar suveräniteten i kraft av sin unika ställning. (Wikipedia). För gemene man framstår Förbundsrepubliken Tyskland som en likvärdig medlem av FN, EU och Nato. Likvärdig med andra suveräna stater. Stämmer det?

North Stream 2

För drygt ett års sedan stoppades arbetet med att lägga ut den andra gasledningen i Östersjön som är tänkt att försörja Tyskland och andra EU-länder med rysk naturgas. Avbrottet förorsakades av USA där en lag stiftats mot det schweiziskt/nederländska konsortiet som betrotts med ledningsdragningen. Sanktionshotet fick konsortiet att dra sig ur. Av gasledningens längd på 1 230 km kvarstod då endast 6 % att färdigställa, sista sträckan från en punkt öster om Bornholm till den tyska kusten.

Drömlandet Kina

Tänk så många fina och billiga produkter vi ”får” från Kina. Speciellt i jultider gläds vi över den uppsjö av billiga dekorationer vi kan handla och njuta av. För att inte tala om alla smarta mobiler vi lever med, som också utvecklas och tillverkas i Kina. Detta leder också till att Riksbanken år från år genom KPI kan ”visa” att vi inte har någon inflation i Sverige.

Det förrädiska affärsupplägget är följande

Bostadsföreningar och deras medlemmar blir grundlurade av bostadsutvecklare, intygsgivare, mäklare och banker!

Fas 1. En ekonomisk plan, som intygas av en ”köpt” person att den är ”korrekt och vederhäftig”, tas fram med avskrivningstider på 100 – 120 år. Avskrivningarna, som blir alldeles för låga, ligger till grund för beräkning av den kommande föreningens medlemsavgifter. De i prospekten, med mäklarna involverade, vid försäljningen av bostadsrätterna redovisade avgifterna är för låga och därmed övervärderas bostadsrätternas värde. Köparna, som blir de första medlemmarna, betalar för mycket för bostadsrätterna. Det visar sig dock inte förrän senare dvs i fas 2.

Pages