Redaktionen's blog

Mångkultur - vad är det?

Med ett mångkulturellt samhälle avses ett samhälle där olika kulturer samlas sida vid sida inom ett visst land, i en gemensam politisk enhet. Det påstås att ordet mångkultur finns inskrivet i grundlagen. Så är inte fallet*.

Men vad är kultur? Det kan beskrivas som djupt rotade vanor. Enligt Wikipedia har begreppet fått en väldigt vid betydelse och innefattar ofta all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster.

Italien har alltid gett mer än fått tillbaka

Det menar Vincenzo Amendola, italiensk socialdemokrat och minister för EU-frågor, vid en intervju med tyska dagstidningen Die Welt.(i) Amendola har en nyckelroll då medlen från EUs återuppbyggnadsfond Next Generation ska fördelas. Närmare bestämt 209 miljarder Euro.

Kanarieöarna bortom horisonten

Dan Eliasson har besökt Kanarieöarna. Det gillades inte, så han håller på att bli omplacerad. Fanns det verkligen inga skäl för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) chef att besöka ögruppen som för tillfället verkar ligga under radarn?

Invandringen till Japan sker utan politiska protester

Rubrik ur gårdagens DN (i). Så långt rätt. Fast om man läser vidare börjar man undra. Längre fram i artikeln står nämligen att asylpolitiken ”fortfarande är oerhört restriktiv”. Då är det knappast överraskande att japanerna inte protesterar mot en obefintlig (se nedan) invandring i ordets egentliga bemärkelse. När man läst artikeln färdigt har man förstått att den ”invandring” som DN skriver om är av ett annat slag än den som dagens Sverige bestås med.

Brexit No.?

Storbritannien har lämnat EU. Eller (central)Europa. En unik händelse?

Första gången det begav sig var för drygt 8 000 år sedan. Då landbryggan (i) mellan kontinenten och sydöstra England bröts. Om det nu var första gången.

Trettondagen på italienska

Epifania - Notizie italiane

Det är rätt sällan som Italien syns i media. Efter att området kring Bergamo varit föregångare i Covid-19 infektioner och dödsfall är Italien numera ett kaos bland andra. Trots att nuvarande regeringen Conte suttit längre vid vanmakten än de flesta av sina föregångare hörs inte mycket i våra media om La bella Italia. Kanske för hon (?) inte alltid är så vacker. Eller för den vackra framsidan har en mindre vacker baksida.

På håret

Nu menar jag inte Trumps fina hår. Och inte Bidens heller. Förresten, har någon funderat på varför det finns så få flintskalliga statsmän? Flintskallar göre sig icke besvär? En intressant fråga som jag saknar kompetens för att kunna besvara. Som hypotes får duga att ett yvigt hårsvall är bra för att dölja bärarens innersta tankar.

Är konkurrens alltid bra?

I allmänhet, ja. Det är mitt intryck. Icke minst inom politiken, se bilden Nordrhein-Westfalen, regeringschefer och vice regeringschefer sedan 1947 samt partitillhörighet (Wikipedia). Men inte alltid. Ökande konkurrens inom kriminell verksamhet är inte av godo. Det menar tyska dagstidningen Die Welt (i) av den 30/12 2020.

Pages