Redaktionen's blog

DE MORTUIS NIL NISI BENE

Om de döda enbart gott. Låter bra både på latin och svenska. Vid närmare eftertanke en sanning med modifikation. Om man tänker på Julius Caesars, Djingis Khans, Hérnan Cortéz, Leopold II av Belgiens, Stalins och Hitlers eftermälen. Listan kan göras hur lång som helst.
Nu tänker jag på Lars Norén, död i covid-19 sjuttiosex år gammal. Som har varit ”ett av monumenten i de senaste halvseklets svenska kulturliv”. (i)

Landet utan förare och landet utan ratt?

Regering, riksdag (numera 55 ledamöter) och våra myndigheter diskuterar utmaningar som om de vore möjliga att fixa genom att knäppa med fingrarna. Så gjorde till exempel Lena Hallengren för att visa med vilken kraft hon skulle se till att pandemin stoppades.

De ser till att inte identifiera verkligheten bakom dessa utmaningar. Därmed sker ingenting som för Sverige i riktning mot en förbättring. Det kan de fortsätta med i vetskap om att MSM (med 1 miljard i bidrag) alltid stöttar makten. Maktens medlöpare kostar skattebetalarna 9 miljarder per år för att producera propaganda. 

Albert Einstein och politisk filosofi

Den har fel som tror att Einsteins (i) banbrytande rön som fått namnet relativitetsteorin, rättare sagt den allmänna och den speciella dito, hör enbart fysiken till. De hör numera också den filosofiska världen till och kan användas som argument för att styrka ditt och datt. Bl a för att sätta dit Orbán, Trump och Sverigedemokraterna.

FÖRSVARSMAKTEN

Gratis mensskydd till värnpliktiga

Publicerat idag kl 02.46

Gratis mensskydd är en av punkterna i det jämställdhets- och jämlikhetsarbete som pågår inom Försvarsmakten.

En projektgrupp arbetar med att bland annat se över hur material och utrustning ska fungera lika bra för kvinnor och män.

Vår framtid är medeltiden

Eller veme, från lågtyskan veime = straff. Under medeltiden utbildades i nordvästra Tyskland med centrum i Westfalen lokala rättsväsenden till följd av kungamaktens försvagning. (i) Rättskipningen över liv och död var kungens privilegium. Kungen kunde dock överlämna sitt privilegium till lokala domstolar, som redan hade befogenhet att döma i andra mål. Sin höjdpunkt nådde de ”fria domstolarna” (Freigerichte, i folkmun kallade femedomstolar) under 1400-talets första hälft. Någon möjlighet till överklagan fanns ej.

Högtid – hög tid att…

Det råder högtidsstämning på redaktioner världen över. Eller åtminstone halva världen över. För att Biden efterträtt Trump. När maktövertagandet var avklarat insåg somliga att det är hög tid att…

Att stirra ned i avgrunden

Tjugondag Knut stirrar Timothy Snyder ned i den amerikanska avgrunden. På DN.Kultur och 4 helsidor. Där får man veta att Snyder börjat stirra ett tag tidigare, nämligen i New York Times där artikeln publicerats först, fast då på engelska.

Pages