Basfakta om Sverige

Bra debatt behöver bra fakta.
Kommentarer skickas till lastips.se@gmail.com
Även historiska fakta är viktiga och användbara. Sådana hittar man på sajten historia.se - Portalen för historisk statistik - historia i siffror.

Basfakta
2016; Antal invånare > 10 milj (sida med nyckeltal för Sverige)
2012; Antal hushåll = 4 176 313
2015; Utrikesfödda = 1 676 264
2016; Antal pensionärer = 2 100 000
2015; Antal förtidspensionärer  = 345 045
2016; Antal hushåll = 4 536 214

Invandring/migration
2017; Utrikesfödda med barn och barnbarn = ca 2,3 miljoner.
2016; Budget för statens kostnader 280 miljarder för 2017 - 2020.
2016; Nio år innan hälften har fått arbete.
2017; Antalet arbetslösa utrikes födda är nu FLER än antalet arbetslösa inrikes födda (ålder 20-64 år).

Sjukvård
2015; Längsta vårdköerna i Europa.
2013; 2,6 sjukhussängar /1000 invånare. Snittet för OECD (=34 I-länder) är 4,6.
2017; Minst med vårdplatser i Europa, 254 per 100 000 inv. Tyskland har mest med 823.
2013; 4 läkare per tusen invånare i Sverige, OECD-snitt är 3,3 läkare per tusen invånare
2015; Förväntad livslängd utvecklas något sämre

Skola/utbildning
2016; 1 023 956 elever i grundskolan, 343 911 elever i gymnasieskolan.
2016; 99 336 lärare i tjänst på grundskolorna, 34 476 lärare i tjänst på gymnasieskolorna.
2016; Lärartätheten är 12,0 resp 11,9 elever per lärare, heltidstjänst
2012; Pisa-resultat: Sverige är på plats 27-28 av 34 bland OECD-länderna.
2016; Genomsnitt grundskolan 97 000 kronor om året per elev .
2012; Svaga skolor kan få upptill 40 000 kr extra per elev och år.

Jobb/sysselsättning
2016; Sysselsatta 67,2 % för 15-74 år som ej, referenstid november 2016.
2016; Arbetslösa 6,8%, referenstid november 2016
2017; Antalet arbetslösa utrikes födda är nu FLER än antalet arbetslösa inrikes födda (ålder 20-64 år)

Lag och ordning
2017; 5000 gängkriminella.
2016; 4231 intagna. (häktesantal och frivård tillkommer)
2017; Dyngskostnad anstalt 3609 kr.
2017; Kriminalvårdens kostnader 8,6 miljarder.
2018; Yttrandefrihetsgrundlagen
2018; Utlänningslagen
2018; Asylrätten

Ekonomi
2017; BNP, uppgick till 4 604 miljarder kronor år 2017.
2017; BNP per capita: 457 800 kr.
2015; BNP-utveckling per capita har varit 0,3% per år under åren 2006 – 2014.
2013; Månadslön 2013: genomsnittlig 30 600, median 27 300
2017; Statsbudgeten: utgifterna för staten föreslås uppgå till 972,4 miljarder kronor under 2017 och inkomsterna för staten beräknas uppgå till 979,7 miljarder kronor.
2015; Export, varor 1 181 miljarder
2015; Import, varor 1 064 miljarder
2014; Välståndsligan: 11 plats år 2014, 4 plats år 1970

Boende
2017; 48 227 småhus och lägenheter.
2017; Antalet bostadslägenheter (inkl. småhus) uppgick 2017-12-31 till 4 859 252
2017; Behovet av nya bostäder fram till 2025 beräknas vara 600 000

Pensioner
2016; Genomsnittlig pension per mån inkl tjänstepension och privat pension, innan skatt = 16 269 kr.
2016; Antal fattigpensionärer, under ca 11 800 kr/mån, = 231 500
2012; År 2012 bodde 18,8 procent av befolkningen över 80 år i ett särskilt boende, jämfört med 21,2 procent år 2007. Äldre som får hjälp av hemtjänsten var 31,7 procent år 2012, jämfört med 30,9 procent år 2007.