Barkbrödstider på Madagaskar


Madagaskar. Wikimedia Commons

Eller insekts- och lövtider med tanke på öns klimat. Enligt dagens (2021-05-02) Expressen: Kampen för att överleva – tvingas äta insekter och löv. (i)

Matbristen på Madagaskar är ett faktum efter att skörden blev 40 % lägre än femårsgenomsnittet genom sandstormar och torka. Situationen är inte bara desperat utan ’oerhört desperat’. Det finns byar där ”människor måste ägna sig åt desperata överlevnadsåtgärder, som att äta gräshoppor, råa kaktusfrukter eller löv”. Jag tänker inte att skämta om matbristen på Madagaskar. Enbart att påpeka att man på annat håll livnär sig både på insekter och löv. Givetvis vid sidan om annan mat. Fast det räcker ändå inte i längden.

”Omkring 1,35 miljoner människor i regionen behöver hjälp med att få tillgång till livsmedel. Men det är svårt för FN att nå fram med hjälp.”

Befolkningsdata

Madagaskars befolkning per 02-05-2021 21:55:36

28 354 943      Nuvarande, totalt
14 135 596      Nuvarande, män (49,9%)
14 219 348      Nuvarande, kvinnor (50,1%)
     326 717      Födelser i år fram till idag
          2 449      Dagens födelser
       65 006       Dödsfall i år fram till idag
             487       Dagens dödsfall

Källa: United Nations Department of Economic and Social Affairs: Population Division (ii)

Madagaskars befolkningsutveckling (iii)

”Omkring 1,35 miljoner människor i regionen behöver hjälp med att få tillgång till livsmedel. Men det är svårt för FN att nå fram med hjälp.”
           
Det kan hända att bristen på mat på Madagaskar är temporär och går att häva genom hjälp från FN m fl. Som efterfrågas i artikeln av Shelley Thakrai, talesperson för FN:s livsmedelsprogram WFP. Men i längden? Med ett diagram för befolkningsutvecklingen som påminner om skriften på väggen i Belsassars palats. Varför kan eller vill ingen tyda den? Mene, mene, tekel ufarsin!

I längden är det inte livsmedelsleveranser som hjälper. Inte heller migration, för även den kommer förr eller senare att möta stängda dörrar. Utan endast barnbegränsning. Kostnaden för den är försvinnande låg i förhållande till alternativen. Budskapet är som skriften på väggen. Det kan förstås enbart av dem som vågar öppna ögonen.


(i) https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kampen-for-att-overleva-tvingas-...
(ii) https://countrymeters.info/en/Madagascar
(iii) https://www.macrotrends.net/countries/MDG/madagascar/population-growth-rate

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-05-03