Att ventilera ventiler

Jag har något speciellt jag vill ventilera idag. Användningen av envägsventiler för att styra migrationsflödet. Först lite teknisk information.

Ventil, gemenligen kallat kran, är en anordning som används för att reglera öppningsarean i ett fluidsystem (gas eller vätska) för att vid en avgränsad punkt i exempelvis ett rörsystem kunna öppna helt, stänga helt eller reglera ett tryckfall och därmed flödet i den strömmande fluiden. Olika branscher använder ofta olika benämningar på principiellt samma ventiltyper. Wikipedia.se

I dagens DN hittar jag en artikel om ventil: ”Ny ventil i lagen ger ensamkommande möjlighet att stanna.” Det är för att inordna ventilen i rätt bransch jag konsulterat Wikipedia. Ursäkta att jag blir lite långrandig, men jag vill inte råka ut för kritik i detta känsliga ämne. Det är därför jag inte nöjer mig med den här informationen.

Lite längre fram i artikeln får man veta att det är fråga om en säkerhetsventil. Som är monterad vid utloppsöppningen av en behållare för vätska eller fluid för att öppnas vid ett bestämt övertryck för att släppa ut vätska/fluid men inte släppa in något. Åter till Wikipedia, den här gången i engelsk version. A safety valve is a valve that acts as a fail-safe.

https://en.wikipedia.org/wiki/Safety_valve
Symbol för säkerhetsventil. Wikipedia.se.

Men också (jag besparar mig översättningen):

  • Safety valve (law), a provision in the United States Federal Sentencing Guidelines;
  • Safety valve theory, relating unemployment and the Homestead Act of 1862;
  • Safety-valve institution, a term used in sociology to describe organizations which serve to prevent tensions from accumulating in a society;
  • Safety Valve (Biscayne Bay), a structure of sand flats and tidal channels separating Biscayne Bay in Florida from the Atlantic Ocean;
  • Safety valve, a method for managing Emissions trading;
  • Safety shutoff valve, a device to close a line and stop the flow of material;
  • Downhole safety valve, a shutoff device in a gas or oil well;
  • An oral inflation valve that does not let the air out unless, for example, the valve stem is pinched.

Jag tror att tredje alternativet kommer närmast ’ventilen i lagen’: ”En inrättning av typ säkerhetsventil, en beteckning som används inom sociologin för att beskriva organisationer som tjänar för att förebygga att spänningar byggs upp i ett samhälle”.

Som jag förstår är säkerhetsventilen tänkt för att vid ett givet tryck släppa ut den fluid eller ström av migranter som genom ett tillfälligt uppehållstillstånd lagrats temporärt i en migrationstank med separat inlopp och utlopp. Tanken fylls på via en andra, vid inloppet anordnad, envägsventil, som aldrig verkar vara helt stängd. Ventilernas öppningstryck resp öppningsarea vid ett visst tryck styrs på ett sätt som jag har svårt för att åskådliggöra på grund av skillnaden mellan de styrande ideologiska algoritmerna samt deras tendens att variera över tiden.

”Förslagen innebär att vi ligger i linje med övriga EU-länder, för att förebygga så att vi inte hamnar i samma situation som 2015” säger Morgan Johansson. ”Det handlar om en säkerhetsventil för dem som saknar skyddsskäl men som av andra ömmande skäl ändå bör ges uppehållstillstånd, exempelvis för att man fått en stark personlig anknytning till Sverige”. Såsom exempelvis genom att ingå i kriminella nätverk (i).

Det vore väl om den förmodade inloppsventilen i migrationstanken kunde hållas stängd. Men även den verkar vara av typ backventil. Öppet för inflöde, stängt för utflöde.

Brist på inflöde behöver Morgan Johansson inte bekymra sig över. I dagens utgåva av den tyska dagstidningen Die Welt (ii) hittar jag artikeln ”Det är så migranterna kommer illegalt till Europa trots pandemin”.

”I år har 100 000 människor sökt asyl i EU. De flesta har kommit illegalt till Europa – trots pandemin arbetar gängen som slussar migranterna med högtryck. Interna EU-dokument visar att människosmugglarna blir allt fräckare.”

Sedan ges ett större antal exempel för slussningsaktiviteten under februari och mars. Jag nöjer mig med ett av dem: ”Den 26 februari upptäckte spanska poliser i Melillas hamn 41 illegala migranter. De flesta var gömda i containers för använt glas som skulle skeppas iväg. Poliserna blev uppmärksamma på en stor förseglad säck med påskriften ”giftig aska”. De öppnade säcken och hittade en migrant i den. Sedan sökte polisen igenom alla containrar under användning av sökhundar och speciella mikrofoner som kunde registrera hjärtslag.”

Jag kan inte påminna mig om att på senare tid ha stött på liknande information i DN. Det borde ju vara av intresse för läsaren att få veta hur försörjningen med migrantfluid upprätthålls.

Vid närmare eftertanke ser jag ett fel i min analogi, som jag ber att få korrigera. Öppnandet av utloppsventilen kommer inte att minska spänningarna i samhället utan enbart i migrationstanken.

(i) https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/gymnasielagen-utnyttjas-av...
(ii) https://www.welt.de/politik/ausland/article230044477/Schleuserbanden-So-... (bakom betalvägg)


Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-04-10