Att sticka när något sticker ut för mycket

Enligt dagens (2021-03-04) DN (i). Forskarna kan inte säga varför utlandsfödda är överrepresenterade bland dömda våldtäktsmän. ”Det är verkligen något som stack ut säger Kristina Sundkvist, prof vid LU och en av forskarna bakom rapporten om ämnet. Och menar att det krävs mer forskning på vad som karaktäriserar de invandrare som begår våldtäkter. Det är kul med forskning, så man håller gärna lågan brinnande. För att sticka från sitt ansvar när det börjar brännas.

Utan att vara expert på området vill jag ge Kristina ett tips för att avkorta vägen till målet. Kolla varifrån våldtäktsmännen kommer. Komplettera statistiken med det etniska ursprunget. Definiera den dominerande kulturen i ursprungsländerna i breda termer. Publicera på nytt.

Jag hoppas du vågar. Av olika anledningar. Inte minst med tanke på risken att forskningsmedlen skulle kunna komma att sina.

Åter till studien som avser 3039 män som dömts för våldtäkt i Sverige under perioden 2000-2015. För att bli dömd krävs det att våldtäkten anmälts till polisen, att den misstänkte identifierats och förhörts samt ställts inför domstol.

En fråga som ställer sig här som i andra sammanhang är studiens relevans.

Studien avser enbart våldtäkter som hamnat i domstol och lett till fällande dom. Den avser exempelvis inte våldtäkter där polisutredningen visserligen gett vid handen att en våldtäkt synes ha begåtts, men där förövaren inte kunnat identifieras eller har lyckats att dra sig undan rättvisan. Exempelvis genom att lämna landet. Självfallet kan studien ej heller befatta sig med våldtäkter där offret inte vågat vända sig till de rättsvårdande instanserna. Jag vågar påstå att våldtäkter som sker inom etniska grupper som har för vana att lösa sina tvister inom gruppen för det mesta inte kommer till de rättsvårdande instansernas kännedom. På samma sätt som brottslighet av övrigt slag.

Det torde vara betydligt lättare att identifiera våldtäktsmän av svenskt eller europeiskt ursprung på grund av att de inte kan räkna med ett skydd genom den egna etniska gruppen, eftersom sammanhållna etniska grupper av europeiskt ursprung saknas här i landet. Den faktiska snedfördelningen, om man vill kalla den så, torde således vara ännu mer iögonfallande.

Forskarnas och BRA:s spekulationer om orsaken till snedfördelningen verkar för det mesta ha som syfte att bortförklara överrepresentationen av första och andra generationens utlandsfödda med utomeuropeiskt ursprung än att komma de verkliga orsakerna på spåret.

En helt annan sak. Studien täcker åren 2000-2015. Den avser genom förfarande i domstol fastslagna fall av våldtäkt. Sedan dess har antalet uppklarade våldtäkter sjunkit. Enligt SvD (ii) som hänvisar till statistik från BRÅ har enbart 8 procent våldtäkterna som utretts av polisen under första halvåret 2017 klarats upp. En nedgång med en tredjedel från året innan. Samtidigt som antalet anmälda våldtäkter ökat med 13 %. Det är rimligt att anta att andelen uppklarade fall minskat ytterligare sedan dess.

Avslutningsvis betonar Kristina Sundquist att syftet med studien är att ”lägga fakta på bordet”. Till synes med viss urskiljning.

Och avlägger bekännelsen: ”Man ska nog inte se det som att man stigmatiserar en grupp, utan man ska tänka att man med rätt insatser kan skydda personer från att bli förövare”. Samt läsare från att ta till sig information som kan tänkas skada deras värdegrund.

(i) https://www.dn.se/sverige/studie-utlandsfodda-overrepresenterade-bland-d...
(ii) https://www.svd.se/andelen-uppklarade-valdtakter-sjunker

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-03-05