Att ömma rätt

Just nu är det uigurerna som trakasseras eller värre av kinesiska regimen. Som vanligt kommer DN:s information (i) från amerikanskt håll. I form av en rapport (ii) med rubriken The Uyghur genocide. An examination of Chinas breaches of the 1948 genocide convention. Bakom rapporten står den amerikanska tankesmedjan Newslines Institute for Strategy and Policy (NISP) i samarbete med kanadensiska Raul Wallenberg Centre for Human Rights.

NISP:s webbsida avbildar och namnger de flesta av institutets ca 100 anställda och externa medarbetare. Av namnen att döma har fler än hälften sin bakgrund i Mellanöstern samt Indien och Pakistan. Jag har endast kunnat identifiera en enda person med potentiellt ostasiatiskt ursprung. Vilka personer som leder och arbetar vid Raoul Wallenberg Centre for Human Right har jag inte lyckats utröna.

Anledningen till mitt intresse kring vem som står bakom rapporten är i detta som i andra fall frågan efter rapportens neutralitet. D v s oberoende av uppdragsgivarens och författarnas intressen. Som kan tänkas påverkas av deras politiska intressen, härkomst, uppväxt och tro.

Det faktum att undersökningen rör förhållanden i Kina, visserligen i landets utkant och området för den uiguriska minoriteten, och den samtidiga avsaknaden av kinesisktalande expertis, d v s amerikanska medborgare med kinesisk bakgrund och språkkunskaper, är en tankeställare. Även bland de 33 externa experter som medverkat har jag inte kunnat identifiera en enda person med kinesiskt eller annat ostasiatiskt påbrå. Spiken i kistan vad gäller min egen uppfattning är dock NISP:s definition av sig själv: The Newlines Institute for Strategy and Policy (formerly the Center for Global Policy) is a nonpartisan think tank in Washington D.C., working to enhance U.S. foreign policy based on a deep understanding of the geopolitics of the different regions of the world and their value systems.

Rapporten betecknar det som sker i Xinjiang som folkmord. En lite väl lättvindig användning av begreppet med tanke på Förintelsen. Om det som pågår i Xinjiang kallas folkmord, då är det enbart ett bland flera som skett sedan andra världskriget och där samma intressen som nu försöka slå mynt av den kinesiska regimens övergrepp mot uigurerna sett mellan fingrarna och tigit. Det borde räcka med att nämna Rwanda.

När detta är väl sagt vill jag framhålla att jag inte på något sätt önskar förringa övergreppen i Xinjiang. Men väl ställa dem i rätt proportion till andra övergrepp.

Såsom alla folkmord i slow motion som skett eller fortsatt efter andra världskriget. Och fortfarande håller på att ske. Såsom det på Mellanösterns kristna minoriteter. Men dem bryr sig DN inte om. Det gäller ju att vara dagsaktuell.

(i) https://www.dn.se/kultur/lars-ellstrom-ny-rapport-pekar-ut-kinas-valdsam...
(ii) https://newlinesinstitute.org/wp-content/uploads/Chinas-Breaches-of-the-...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-03-13