Мерить всех на свой аршин – Att mäta allt med samma måttstock


Tumstock, 1800-talet. Svenska tumstocksfabriken (i)

Så borde det självfallet vara. Det begriper ju ett barn.

Exakt översatt: Att mäta allt med sin egen måttstock. Fast betydelsen är ”med samma måttstock”. Det tog många århundraden tills måttstockarna blev någotsånär enhetliga i Europa. Under Peter den Store anpassades de ryska måtten till de engelska (ii). 1925 övergick Sovjetunionen till det metriska systemet. För Storbritanniens del dröjde det tills man gick med i EU och blev tvungen att ändra måttstockarna. Ryskans Мерить (merit) är besläktat med att mäta via prorotoslaviskans *me^riti. Dit hör också våra från latinets meritum lånade meriter. Jag nämner detta för att visa på ett paneuropeiskt samband trots olika måttenheter. Som många inte förmår eller vill se. Idén bakom valet av en och samma måttstock är att man ska hålla sig till den för att få jämförbara och därmed hållbara mätvärden, d v s resultat.

Men det finns frågetecken. När det gäller etiskt kalibrerade virtuella måttstockar som används för att mäta dygder och synder. För att bestämma vad som är rätt och fel. Det speciella med dem är att de hanteras lite hur som haver. Ofta med målsättningen att få rätt resultat. Med vilket menas ett på förhand bestämt.

Såsom exempelvis måttstockarna som DN m fl använder sig av då det gäller att bedöma det som hänt Khashoggi och Navalny.

Enligt DN (iii) är dagens stora nyhet att USA ”kommer att ställa Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman i skamvrån men vill inte gå efter honom personligen.”

Nu är det känt sedan länge hur mordet gick till, hur kroppen styckades och vem som stod bakom mordet på den landsflyktige saudiarabiska journalisten på Saudiarabiens konsulat i Istanbul. Och hur mördargänget tog sig till Istanbul med privatflyg och lämnade platsen på samma sätt efter förrättat värv. Med hans utanför konsulatet förgäves väntade brud på video.

Frågan är om Mohammed bin Salman ska ställas ensam i skamvrån eller borde få sällskap. Nu är det så, och det framgår också av artikeln i DN, att Donald Trump redan infört sanktioner mot sjutton personer som kunde knytas till mordet. Icke förty försöker DN att marknadsföra offentliggörandet av CIA-rapporten som straff. Jag misstänker att tidningen gör detta för att stärka Joe Bidens renommé som frihetens försvarare. Fast på ett ganska misslyckat sätt. Eftersom man känner sig tvungen att medge att ”å andra sidan löper ju inte heller Joe Biden linan ut och straffar den individ – Mohammed bin Salman – som USA bundit vid ett brott.”

Det samlade intrycket av offentliggörandet av något som redan var allmänt känt är att Biden använder det som ett påtryckningsmedel mot Saudiarabien för att få igenom sina önskemål. Rätt så förväntat. Men nu kommer jag till den springande punkten.

Vad gör då EU? Och Sverige? Ingenting. Och DN nöjer sig med att notera facit.

Men då det gäller attentatet mot Navalny – nu utgår jag för en gångs skull från hypotesen att det var ett attentat och att det var Putin som gav uppdraget - som i vart fall fortfarande lever, då sparar varken USA eller EU eller Sverige eller DN sitt krut. Och använder sig av en helt annan måttstock; se ex vis (iv).

En måttstock med förprogrammerat mätresultat. För att kunna utmäta det virtuella eller reella straff som den som hållit i måttstocken önskar.

(i) http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=Kulturen%2Fobjekt%2F82742
(ii) https://sv.qaz.wiki/wiki/Obsolete_Russian_units_of_measurement#Length
(iii) https://etidning.dn.se/2357/Dagens-Nyheter/384971/2021-02-28/18986293/Bi...
(iv) https://www.dn.se/om/aleksej-navanyj/
https://www.dn.se/varlden/echr-slapp-fangslade-navalnyj/
https://www.dn.se/varlden/demonstranter-i-ryssland-tank-att-de-ar-sa-har...
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=Kulturen%2Fobjekt%2F82742

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-03-01