Äktsvensk tönt – eller Quisling i töntdräkt?

Niklas Orrenius tycker illa om renhetsiver. Har man växt upp i Örebro, Stockholm eller Göteborg så är man svensk, så det så. Frågan är bara vad som menas med ’svensk’ i sammanhanget. Kolla hans artikel i DN │Sverige av den 29 april 2021 med rubriken Äktsvenska IS-terrorister som pratar om Ica och Coop.

Ponera att en person som tillhör en av Sveriges minoriteter växt upp i Örebro. Exempelvis en person med samiskt påbrå som håller på sitt ursprung och identifierar sig med den samiska minoriteten. Kan han eller hon då sägas samtidigt vara svensk i etnisk bemärkelse? Nu menar jag inte genom sin kromosomuppsättning utan sin känsla av tillhörighet med allt detta innebär. Att han eller hon inte ifrågasätter sitt svenska medborgarskap utgår jag ifrån.

Ej heller ifrågasätter terrorgruppen Islamiska Statens anhängare sitt svenska medborgarskap när de efter IS nederlag hamnat i fångläger. Då vill man gärna tillbaka till gamla trygga Sverige. Som om ingenting hänt. Eller nästan.

Har Orrenius någonsin funderat på ordet Quisling? Orrenius avslutar sin betraktelse med ”Valet att gå med i en av världens värsta terrorgrupper måste IS-resenärer själva bära ansvaret för. Men som samhälle kan vi fråga oss vad vi kunde ha gjort annorlunda, och vad vi kan förändra.”

När jag läst Orrenius ursäkter och bortförklaringar frågar jag mig om han är medveten om vad han talar om. Jag kan inte tyda hans ord annat än som att det är ”vi”, d v s medelsvensson (och medelmiksche för den delen), som bär ett medansvar för IS-resenärernas förehavanden. Uttalandet får mig att baxna.

Givetvis borde den svenska statsmakten försökt stävja all sorts islamistisk propaganda i sin linda. Övervaka och stänga alla moskéer och förbjuda alla föreningar där den bedrivits. Inte sagt att ”vi” hade lyckats fullt ut. Men problemet hade onekligen kunnat minskas avsevärt. Statsmakten hade haft mitt fulla stöd för dessa åtgärder. Men definitivt inte Orrenius, det framgår klart och tydligt ur det han skriver.

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-04-30