Veckans krönika 2 november till 8 november 2019

Aktivisterna och vänstern styr genom att helt enkelt kalla oss onda - detta är deras trollformel

Veckokrönikan inleder med en dialog mellan Tom Crean och Richard, en dialog som lyfter fram kärnan i vänsterns mekanism för att styra människor, det moraliska imperativet, dvs "en tvingande moral som folk skall uppleva som en självklar lag som ej kan ifrågasättas"

Tom Crean förklarar att ... ”hela problemet vi alla står inför är att aktivister styr och de vill ha de så här, samt att REDSKAPET de använder att styra med, deras trollkarlsstav, är det MORALISKA IMPERATIVET ... aktivisterna och vänstern styr genom att helt enkelt kalla oss onda? Detta är deras trollformel. Men som Saruman (Red. jfr Sagan om ringen) så är de SJÄLVA på det ondas sida, de struntar i de svaga, de är medel till makt.”

Richard … “Jag tror att du har rätt. Moral är nyckeln. Det är så man förändrar ett samhälle. Grundbulten i samhället är moral och grundbulten i moral är det samhälle moralen gäller. Mycket bra! Du har hittat nyckeln. Äntligen fattade jag det också.”

Richard skriver vidare … “apropå moral, vilka skurkaktiga skurkar de är och hur lätta de är att fördöma; kolla Swebbtvs skildring av politikernas mord på gamlingar för att komma åt dessas boende för att fylla på med invandrare istället. I slutet av ”Fjärde Statsmakten 25 med Lars Bern om drevet mot Swebbtv, sveket mot de äldre mm.” Kolla helst på swebbtv.se.

Parallellen till Tredje Riket, eller Sovjetunionen, att svaga människor (av den svenska folkstammen) inte har något existensberättigande, framgår i avsnittet om hur de äldre behandlas av PK-isterna/aktivisterna.

Richard fortsätter … “vi har redan sanningen på vår sida. Genom att bli lika högljudda och obstinata kommer vi med tid även att få moralen på vår sida. Vår moral kommer att få PK-aktivisterna att svikta i sin övertygelse. Men ännu viktigare är att den kommer att vända fiskstimmet; om vi är tillräckligt högljudda och obstinata.”

TC påpekade att ... ”någon länkade till Swebbtv, jag tycker att de blir allt tydligare, Willgert och Bern, gör i praktiken vad jag skriver om i teorin (jag gör också vad (jag i praktiken) kan). De återtar det moraliska initiativet.”

Willy Lindqvist skriver att vi inte kan ha ... ”politiker som inte har förstått att det finns en svensk kultur. I Storbritannien under andra världskriget kom det förslag på att dra in på kulturen för att på så sätt kraftsamla i kampen mot nazisterna. Varpå Churchill replikerade: ”Vad tror ni det är vi kämpar för?”

De allierade, med undantag för Sovjetunionen, kämpade för den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden mot totalitarism och ondska. Idag kämpar vi inom den oberoende demokratiska oppositionen/dissidentsidan 2.0 mot totalitarism och ondska, idag i form av postmodernismens, neomarxismens, pk-ismens förespråkare 7K. Enligt Sixten Johansson är PK-ismen både statsreligion och statsideologi ... ”den tjänar härskarklassen kortsiktigt, men är livsfientlig och samhällsdestruktiv.”

Leif Nilsson framhåller att vi måste göra ... ”motstånd mot vänsterns destruktiva grundsyn, att allt handlar om makt och orättvisor mellan människor. Socialismen söker alltid efter konflikt och har alltid som mål att riva ner. Nationalism strävar efter samhällelig gemenskap och vårdande av våra högre kulturvärden; det upphöjda, det vackra och sublima, som vår nation har förädlat fram.”

Historien upprepar sig (Red. jfr, av historien lär vi oss att vi inget lär av historien, Friedrich Hegel), denna gång måste vi politiskt bekämpa och i grunden besegra socialismen. Motståndarna, politikerväldet, eliten eller anarkistklassen, är patologiska lögnare, vilket vi måste finna ett motmedel mot. A uttrycker det på följande sätt ... ”vi snackar patologiska lögnare ... Det enda de är ute efter är att retirera till en ny lättare försvarbar uppsättning lögner. Vi ska inte lyssna på sådant här folk med mindre än att de satsar sina egna kroppsdelar på att det de påstår är sant. Det är exakt dessa människor som med berått mod FÖRSTÖRT Sverige utan att blinka. Vi måste inse att det viktigaste av allt är att lögnare inte ska ha inflytande över något alls i ett samhälle. Allt måste kretsa kring det.”

Rikard skriver att ... ”Sahlin, Westerberg, Reinfeldt, Bildt med flera skall benämnas folkfiender, och förtjänar mer än ord som straff, men det hör förhoppningsvis framtiden till. Men alla de andra som gjort sin kulturella karriär på nedsablande av det svenska?”

Richard förtydligar … ”deras makt måste omgående tas ifrån dem. Och samtliga av dem ska bidra till att rätta till det de ställt till med. Förslagsvis sker det genom att de betalar skadestånd till brottsoffer och böter som kan användas till åtgärder som repatriering och dylikt. Vissa av dem måste dessutom straffas hårt.” Även här kan historien gå igen.

Elisabeth ... ”media-folket ska inte få komma undan ! De är i högsta grad medskyldiga till situationen i landet, till den allvarliga brottslighet som plågar oss.”

Eva Danielsson instämmer ... ”DN kommer aldrig att be om ursäkt eller erkänna att de har haft fel eller att de har tullat på sanningen i kampanjandet för maktens sida ... Felaktigheterna kring massimporten av bidragsmigranter med dess konsekvenser och om klimathotshetsande och om genustramsandet med mera måste fram i ljuset.”
”Utan att offentligt reda upp i träsket av lögnare och lögner, kan kriget bara fortsätta i nya skepnader och med nya lögner och ny terminologi. De sitter ju på maktposterna och informationskanalerna. Den svenska allmänheten måste bli varse hur bedragna de är och få chans att kräva faktiska förändringar. Kriget är än så länge ensidigt, från maktetablissemanget mot det svenska folket, med första-och andragenerationsinvandrare som legosoldater, avlönade med bidrag och uteblivna straffpåföljder.”
”Om den politiska viljan funnes, så finns både kunskap och metoder för att bekämpa brottslighet. Invandringsstopp och storskalig återvandring står överst på listan av nödvändiga åtgärder att inleda med. För övrigt anser jag att islam är en nazismliknande religiöspolitisk rörelse som måste motarbetas därefter och vår religionsfrihet bör endast gälla de religioner som själva tillämpar religionsfrihet. Kan alltså inte gälla för islam.”

Merparten av svenskarna har systematiskt indoktrinerats under decennier till att bli följsamma, atomiserade pk-tänkande människor, människor med en otydlig identitet och svag självbevarelsedrift. Eller med Sva990:s ord ... ”tvåhundra år av fred och etthundra år av sossestyre har fått det tidigare så tappra, dugliga och härdade svenska folket att mutera till en ynklig, feg, narcissistisk mobb full av uppblåsta egon och ryggradslösa, historielösa idioter som vägrar att ta in fakta som inte stämmer med den heliga värdegrunden (som för övrigt ingen kan definiera). Det räcker med att ta del av hur en genomsnittlig bibliotekarie, lärare, myndighetschef, journalist, batikhäxa, politiker eller granne! tänker för att inse att Sverige är riktigt, riktigt illa ute. Det värsta är nog att höra grannens föga övertygande ”Men vi har det ju ändå ganska bra i Sverige!” trots att det sprängs, skjuts och eldas bilar och skolor varenda dag i hela landet och trots att extremister och våldsverkare straffbefrias och tillåts gå lösa i samhället.”

Aurora skriver att … ”den instinkt som gör att vi överhuvudtaget överlever ... heter självbevarelsedrift. Den visar sig i att människan är naturligt misstänksam (tills motsats bevisats) mot okända och har lett till ordstävet att lika barn leka bäst.”
”Den politiskt beslutade allomfattande nya värdegrunden har som mål att utplåna vår självbevarelsedrift. Det har en del naiva och aningslösa människor anammat. Som att låta unga män (som kallar sig barn), och kommer från länder där förmedeltida normer råder, bo hemma hos sig och unga döttrar. Med väntat resultat. Ja, Moder Svea lägger sig platt på rygg med benen brett isär. Nu rapporteras 4:e bomben på ett dygn i Malmö. Polisen är maktlös. Landet kan inte ens försvara sig och medborgarna mot hot mot hela landets säkerhet. Säpo är bakbundna. Jo, Hitler kände också till flatheten. Det var därför han inte behövde angripa Sverige. Vi var ju lydiga medlöpare.” TC fyller i … ”precis, de gamla hederliga sossarna var Hitlers medlöpare.”

Tom Crean frågar varför man skall lita på Brå (Brottsförebyggande rådet) ... ”varför man skulle lita på något från Brå övergår mitt förstånd, det är som att bevittna ett väldigt långt uppvaknande. VARFÖR tror Patrik Engellau (Det Goda Samhället) att Brå visar sanningen? På samma sätt agerar Lennart Bengtsson om klimatet, när det på mig verkar uppenbart att de som är klimatets Brå, NOAA, fuskar med temperaturdata. Det är som om man inte kan tro så ont om folk, som om man inte kan överge den tid där vanligt folk talade sanning (eller inse att socialdemokrater alltid ljugit)."
”Så (många) verkar tro att detta fortfarande är Sverige med INGEMAR STENMARK i toppluva med renar på. Det har inte sjunkit in att de VILL ha det så här, och detta VILL och SÅ HÄR är viktigare än sanningen. Det har heller inte sjunkit in att AKTIVISTERNA STYR i varje sammanhang, och den aktivist som är mest trogen partilinjen inte kan motsägas. Så INGET hindrade Sarnecki från att ändra i excelarken eller databasen. Sverige styrs idag av de som mest vill ha det så här, precis som SOVJET STYRDES AV STALIN OCH BERIJA.”

Utlandssvensk finner att .... ”det (är) lite tragikomiskt att samtidigt som huvudaktiviteten på Det Goda Samhället är att kritisera välfärdsstaten så delar man till 100% grundantagandet som detta system vilar på, nämligen att det är möjligt att omforma alla människor till det man önskar. Sossar och ”liberaler” hånas för att de vill ha snälla lösningar, dvs. fritidsgårdar, bidrag, osv. Istället förespråkas hårda tag. Fram med batongerna och in med brottslingarna i fängelse. Stryp bidragen för de som inte jobbar!”
”Men det är precis lika uppenbart att båda metoderna inte fungerar. Afrikaner och araber börjar inte fungera som svenskar helt oavsett nivå på bidrag eller hur många som hamnar på kåken. Vi vet detta eftersom alla ”lösningar” som föreslås redan har prövats och misslyckats i andra västländer. Det är inte låg brottslighet i Japan för att de har hårda straff, utan för att hela befolkningen består av japaner. Samtidigt är det rent extrema nivåer av grov våldsbrottslighet i alla svarta områden i USA, trots att man fängslar var tredje svart man.”
”Problemet är INTE systemet i Sverige. Att vi har något högre skatter och lite slappare polis än i en del andra västländer är detaljer som skulle ha väldigt liten betydelse om befolkningen var 100% svensk. Problemet är istället enbart att vi har en STOR ANDEL MÄNNISKOR SOM INTE ÄR SVENSKAR i landet. I det flesta fall är det praktiskt omöjligt att ändra dessa så att de blir som svenskarna. Detta beror både på gener och kultur. Vi kommer inte en millimeter framåt innan vi erkänner detta. Att försöka att hitta ”lösningar” som inte bygger på denna uppenbara verklighet innebär att man gör sig till en del av problemet. Detta gäller oavsett om man vill ha fler fängelser eller fler fritidsgårdar.”

Tom Crean replikerar att han dock anser att ... ”denna tro om storskalig folkblandning spridit sig i Sverige beror av SOCIALISTISKT TÄNKANDE vilket denna gång manifesterat sig som MASSINVANDRING, men som kommunismens äventyr visat så är denna ideologi fullt kapabel att ta kål på sina egna. Ja det är ju vad som sker återigen, bara via en annan kanal än den gången.”

US svarar på frågan ”vad är det i de länder som redan misslyckats för länge sen, som ändå driver på att fortsätta ...” ... ”det korta svaret är att jag ser anti-rasism som ett RELIGIONSSUBSTITUT och hela mångkulturtänkandet härstammar från detta. Att det har blivit så starkt och omöjligt att bryta tror jag är kopplat till feminisering-kvinnlig rösträtt. Det är för mig väldigt tydligt att Schweiz (där jag bor) har nästan precis samma utveckling som Sverige, men med en tidsförskjutning som ungefär motsvarar skillnaden i när kvinnor fick rösträtt.”

Utlandssvensk sammanfattar ... ”enligt min uppfattning, är det mycket störande att ständigt läsa om att olika former av ändringar i det svenska samhället ska lösa problemen med migranterna. Det är ett fullständigt TOKIGT ANGREPPSSÄTT. Alla system i Sverige är skapade för svenskar och de skulle fungera helt ok om befolkningen fortfarande var homogen. Visst, lite lägre skatter, mer ordning i skolan, osv. skulle inte skada. Men det här har noll och intet att göra med det läge vi har nu.”
”Det är totalt omöjligt att göra om dessa system så att de ens kommer nära att passa alla de olika grupper som nu finns i landet. Samtidigt så skapar dessa debatter en omfattande rökridå som kraftigt sänker sannolikheten för verkliga lösningar."

Att socialismen, postmoderna neomarxismen, har fått ett sådant stort inflytande på Västvärlden beror delvis på att liberalerna (globalisterna, eller med Tom Creans ord; über-aktivisterna) har övergivit de konservativa (de som står på verklighetens grund) och istället börjat samarbeta med socialisterna (aktivisterna). Efter murens fall har den postmoderna socialistiska agendan, med stöd av liberalerna (de globala finansintressena), blivit den dominerande politiska kraften i Västvärlden. Vi befinner oss i en tidsepok där verkligheten har kommit ifatt och därmed hamnar verkligheten i konflikt med den vänsterliberala (aktivisternas) agendan, och verkligheten är den kraft som til syvende og sidst bestämmer.

Vem finansierade Herr H:s ubåtar, vem initierade och finansierade miljörörelsen/klimatrörelsen, etcetera? Globala finansintressen, eller über-aktivisterna. Über-aktivisterna har en lång erfarenhet av att samarbeta med vänsterkrafter, exempelvis finansierar über-aktivistern George Soros klimataktivisterna samtidigt som han investerar i olje- och kol aktier, jfr ” Nihil novi sub sole”.

Ett villkor för att Sverige åter skall kunna bli ett socialt och ekonomiskt fungerande land med en tydlig nationell identitet, är att vi gör upp med den omfattande socialdemokratiska historieförfalskningen. Jan-Olof Sandgren har lyssnat på poddversionen av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger,” som handlar om Sveriges agerande under andra världskriget. Socialdemokraterna, och då även Sverige, samarbetade med Herr H. fram till oktober 1944. Kort, ... ”om Sverige verkligen hade bytt sida 1943 (eller rentav tidigare) är det möjligt att andra världskriget kunnat förkortas med 1–2 år och miljoner människoliv sparats ... Vad som däremot är oförlåtligt är att Sverige var den siste att överge det sjunkande skeppet. Vi tycktes helt enkelt oförmögna att vika av från den inslagna vägen, än mindre erkänna att vi hade fel. Kanske är det ett svenskt karaktärsdrag, kanske bara ett socialdemokratiskt.”

”Vi har ... att göra med det psykologerna brukar kalla projicering, uppförstorat till nationell nivå ... Inget pris är för högt för socialdemokraterna när det gäller att visa omvärlden att man inte är några nazister, och aldrig har varit det. Precis som nazisterna skapade sina syndabockar skapar sossarna sina. Jimmie Åkesson och SD har varit den motspelare man behövt för att rentvå sitt samvete.”

Aktivistklassen är den dominerande politiska kraften i Sverige. Tom Crean svara på frågan ”vad betyder begreppet aktivist?” ... ”att aktivistklassen nu kontrollerar allt mer av samhället är den verkliga politiska utvecklingen i Sverige sedan 60-talet och den kan ses i stora delar av västvärlden, men Sverige är nog värst ute och detta beror på att socialdemokratins innersta väsen är vänsteraktivism.”
”Vad betyder aktivist? För mig är det en person som följer en UTOPI, och anser att denna utopi står över allt, inte minst så står den över vad andra människor tycker. Därför så låtsas aktivisterna bara spela demokrati, det vet alla att demokratin bara är ett medel till makt. Detta leder till allt annat, inte minst så skapas en urvalsmekanism där de som är mest trogna utopin och förfinar den stiger till väders, och eftersom principen kan förstås vara ondska, så kommer de ondaste att styra till sist, Stalin och Berija. Jag kallar det MALOKRATI, de moraliskt skrupellösa premieras.”

”Vad gäller polisen så är det ett nästan övertydligt exempel på hur aktivistklassen tar över denna institution, och jag antar att samma pågår i försvaret, den enda skillnaden är att vi inte ser militärer i vardagen. Dan Eliassons ”omorganisering” av polisen är ju ett skolexempel på hur aktivisterna tar över, man tar alla maktposter och tvingar ut alla riktiga poliser. Att nya outbildade administratörer får högre lön och mer makt än erfarna poliser är ju ett led i detta. Über-aktivisten sätter tonen genom att ömma för mördaren, inte offret. Alla andra har bara att följa.”

Assar Hedenmo förklarar att ... ”det är inte kriminaliteten som orsakar otrygghet – det är kultur x.” Leif Nilsson utvecklar ... ”historien upprepar sig på ett kusligt sätt. På Ludwig von Mises-institutets hemsida beskriver Alexandr Solzjenitsyn hur sovjetstaten handskades ...att ”KRIMINELLA SKA BEHANDLAS MED SILKESVANTAR, medan hederligt folk ska tänka sig för innan de klär sig för snyggt, köper en för dyr klocka, skaffar en alltför schysst bil – ja, innan de överhuvudtaget går ut. Metoderna att hantera brottsligheten, tycks vara direkt hämtade från den STALINISTISKA SOVJETSTATEN! Jag citerar inledningen till artikeln ”De socialt närstående”(ur Gulagarkipelagen):”

”I följande kapitel av Gulagarkipelagen beskriver Alexandr Solzjenitsyn hur Stalin och sovjetstaten använde GROVT YRKESKRIMINELLA FÖR ATT TERRORISERA BEFOLKNINGEN. De laglydiga avväpnades, fråntogs i det närmaste rätten till självförsvar och uppmanades i gengäld att inte vara ute sent, bära dyra klockor eller pengar. Officiellt hade det mesta av brottsligheten avskaffats i sovjetstaten och tryggheten var oöverträffad. Brott som trots detta drabbade civilbefolkningen avskrevs ofta av rättsväsendet. Den kvarvarande kriminaliteten berodde enligt ”Den Enda Sanna Läran” på SAMHÄLLSKLYFTOR och SOCIOEKONOMISKA FAKTORER.”

”Det gällde dock inte klassfiendernas (Leif Nilssons kommentar, ”klassfienden” i dagens Sverige, är bland annat de som har fräckheten att på Facebook, uttrycka sådant som strider mot PK-ismens heliga värdegrund.) brott mot staten, som straffades skoningslöst. Medierna informerade dagligen om den starka ekonomin men det var sparsamt med rapportering om brott, SIGNALEMENT och domar.”

Hur skall vi inom den oberoende demokratiska oppositionen/dissidentsidan 2.0 bäst bekämpa aktivisterna, eller Röd Maktrörelsen? Tom Crean förklarar att kampen består mellan rovfiskar, och att vi måste betrakta oss själva som rovfiskar ... ”ser vi ... folk som ett stim med tetror och deras åsikter som stimmets riktning så kan vi börja förstå hur vi har hamnat där vi hamnat.”
”Jag tror, för argumentets skull, att man kan se (många skribenter inom alternativmedia/Nya media) som simmande med stimmet, detta är ”vanligt hyggligt folk”, rovfiskarna som länge styrt stimmet är AKTIVISTERNA, stimmet gör allt för att blidka dessa, logik, sanning, diskussion och konsekvensanalys är irrelevant, vi såg det senast igår, när det parti som till 100% är aktivistiskt åter lade ett förslag om afghaner. Hela stimmet kommer att följa, alla andra partier, eftersom aktivismen är starkast i MP.”

”Det aktivisterna jagar med är det MORALISKA INITIATIVET. Det är detta som nu börjar gå förlorat då andra rovfiskar dykt upp. Rovfiskar med ett moraliskt etos som säger sanning, rätt och liv. Kampen står mellan rovfiskarna, stimmet följer segraren. Så kampen står mellan aktivisterna och deras fiender, mellan dessa finns ingen möjlighet till diskussion.”

”Vi måste förstå att detta är en MORALISK KAMP, och att demokratin inte fungerar som vi tror då aktivistklassen infiltrerat och tagit över nästan alla statens funktioner, och precis som vi ser i USA så respekterar inte aktivisterna demokratin, samma kommer att ske i Sverige, vi är värre ute, om inte folk, stimmet, fås att hata aktivisterna och det de gjort svenskarna. Inte en enda aktivist kommer att byta åsikt utan tvång, och stimmet BYTER INTE RIKTNING INNAN AKTIVISTERNA VISAS STÅ FÖR ONDSKAN.”

Martina instämmer med Tom Crean att vi behöver bli rovfiskar ... ”nu när samhällsdebatten börjar skifta och etablissemangsorcherna blir allt räddare. Så är det faktiskt viktigt att göra illa de av dem som fortsätter att knuffa på. Som den där skurken på SvT som startade en kampanj för att få Östling avsatt. Granska, häng ut, förlöjliga, håna henne. Det är alltid ett misstag att spela på bollen, man ska alltid spela på spelaren. Det har vänstern lärt oss med utsökt grundlighet.”

Tom Crean kompletterar, vi behöver byta taktik ... ”vi styrs av en liten klick aktivister som målmedvetet manövrerat sig in så att denna åsiktsdiktatur kan upprätthållas. Jag tror att (vi inom alternativmedia/Nya Media) måste byta taktik, och börja räkna och NAMNGE ALLA AKTIVISTER och deras opportunistiska hycklarfölje. Då tror jag vi kommer att se att de inte alls är så många, att samma personer dyker upp igen och igen, dessa Sarneckis och Rockströms. Ta på aktivistglasögonen, se dem, namnge dem, ge dem skulden.”

Aktivistklassens reaktion på Leif Östlings i SwebbTV framförda erfarenheter från sitt yrkesverksamma liv tyder på att yttrandefriheten i Sverige är starkt begränsad, närmast är chimär. En förutsättning för demokrati är yttrandefrihet. Sverige är i idag på god väg mot en illusorisk ”demokrati” såsom den gestaltade sig i exempelvis DDR (Deutsche Demokratische Republik). Vi har med andra ord en socialdemokratisk (postmodern neomarxistisk) demokratur i Sverige.

Enligt Patrik Engellau reagerar den svenska regimen som Stalin ... ”att ifrågasätta nyttan av de pengar som betalas till majestätet uppfattas av majestätet och dess lydiga propagandister i media som en skamlig överträdelse av dekorum. Att ifrågasätta invandringspolitiken genom att peka på oförutsedda biverkningar är samma sak. Att ifrågasätta visheten i någon detalj i Stalins ledarskap ledde till döden just eftersom det var ett majestätsbrott.”

”Vem som helst kan förstå att man måste krossa en sketen lastbilsdirektör som drar ned brallorna på makten. Att han gör sig till tolk för en troligen övervägande del av folket och kanske rentav för sanningen är i det sammanhanget ovidkommande.”

Aktivistklassens reaktion kan förstås utifrån dels ett tabula rasa perspektiv (jfr exempelvis ”allas lika värde”), dels ett psykopatiskt beteendeperspektiv (jfr exempelvis ”makt är alltid rätt”). Tabula rasa perspektiv är ett anti-evolutionärt perspektiv. I ett politiskt sammanhang utgår man ifrån att det i huvudsak är politiska åtgärder som styr människors beteende. Det psykopatiska beteendeperspektivet förklarar på ett övergripande sätt aktivistklassens beteende och agerande. Makt (oavsett konsekvenserna för medborgarna) och upprätthållande av en falsk identitet är det centrala för aktivisterna, och styr därmed aktivisternas beteende. Pllay skriver att ... ”idén om tabula rasa, det tomma bladet, att alla är födda identiska och det endast är uppfostran, utbildning, näringsintag, sjukdom och relationer som formar oss till den individ vi blir. Denna idé har för vänstern blivit huvudargumentet för i princip all politik. Den ursäktar precis alla misslyckanden, ALLT kan förklaras med brister eller snedfördelning av yttre faktorer. Individen själv har ALDRIG ansvar för någonting över huvud taget.”
”Brutalt uttryckt motsatsen till evolution, en kamp för utplåning. Allt under en politiskt upplyst elits överinseende, en ytterligt arrogant och fascistisk syn etablissemanget har på sig själva, de goda, de empatiska, de som ska rädda världen. Vänsterns och psykopaters livsluft, att de står över populasen.”

Patrik Engellau konstaterar att Sverige befinner sig i en väpnad konflikt, och att utvecklingen går mot en statsbaserad konflikt.

TC skriver att ... ” det är slående att kvinnorna i högre grad röstar på de partier som skapar våld och våldtäkter och stöder diktaturer, dvs 7-klövern. Ju galnare parti desto flera kvinnor som röstar på det, med Mp i toppen, V, S och C och L följer, men KD och M är inte illa de heller. En förklaring kan vara att kvinnors vårdande behov triggas för lätt utanför hemmet, alltmedan män har en bättre förståelse för försvar. Verkar inte lätt att göra om på.”

Tom Crean hävdar att ... ”hade vi haft samma situation i Sverige (Red. som i Brasilien), dvs inget aktiviststyre, hade en hårdför polis lätt kunnat stävja de kriminella. Många skriver att vi inte skulle kunna hantera om bidrags ströps osv., men man glömmer då att dessa kulturer saknar förmåga att organisera sig, det är ju därför väst har dominerat. Så om organiserat hårt sätts mot oorganiserat så vinner så klart det organiserade, OM DE VILL. Det är ju felet ... detta handlar ju inte om oförmåga utan om att de VILL HA DET SÅ HÄR. De som styr, politiker, journalister, polischefer, jurister, är parasitiska aktivister och vill ha det så här. Innan de rensas ut kommer inget att hända.”
”Denna tro att det finns något gemensam vilja alls att lösa detta är vårt största hinder, alla som går och inbillar sig att vi är på samma sida, ”om bara”, är en svensk vanföreställning. Denna vanföreställning, att vi är på samma sida, ”egentligen”, är hörnstenen för aktivisternas maktinnehav.”

Utlandssvensk är inte förvånad över våldsutvecklingen i Sverige ... ”det som händer i Sverige är helt förväntat, givet typen och omfattningen av den invandring vi har haft. Det går att FÖRUTSÄGA ganska exakt vad som kommer att hända om man tar in större mängder invandrare och utfallet beror nästan enbart på vilka dessa är. Hur man tar emot dem spelar ingen roll. Tar man in svarta afrikaner, får man totalt sönderfall i de områden där de koncentreras. Och det är helt garanterat att de kommer att samlas i vissa områden, eftersom övriga befolkningen kommer att göra absolut ALLT för att undvika dem. Detta gäller helt oberoende av vad folk röstar på. Vi vet detta, eftersom vi har facit från länder som USA och Brasilien.”

”Samma sak händer om man tar in muslimer. Här har vi facit från till exempel Frankrike. Allt det vi ser nu i Sverige hände redan för länge sen där. Marseille är precis som Malmö, det bara skedde några årtionden tidigare. Å andra sidan gäller att en del andra grupper inte ger upphov till några problem alls, till exempel kineser eller japaner. Allt detta bekräftar en sanning som under mycket lång tid var helt accepterad, nämligen att det enda viktiga om man ska syssla med invandring är selektion. USA, Australien, Kanada, etcetera var fullt medvetna om detta och tillämpade LÄNGE denna princip. Då fungerade det hur bra som helst.”

”Nu har vi under lång tid GJORT TVÄRTOM, dvs. vi har hävdat att selektion betyder inget och att det enda viktiga är vilket system vi har i landet. Sen har vi haft oändliga debatter om hur skolan, polisen, bidragssystemet etcetera ska modifieras för att hantera den nya, mångkulturella verkligheten. Om vi vill lösa detta, är det första steget det svåraste. Vi måste erkänna att vi har haft helt fel. Det går inte att skapa ett system där vita och svarta, muslimer och sekulariserade, etcetera, etcetera kan samexistera i fred och välstånd. När vi har erkänt detta, kan HELA debatten om hur vi ska hantera alla dessa gruppers närvaro läggas ner. Vi kan sluta prata om hur vi ska fixa skolan, polisen, försäkringskassan, osv. Istället kan vi fokusera på det enda som är relevant, dvs. hur vi återställer ett någorlunda homogent samhälle. Repatriering eller deportering? Segregering? Delning av landet?”

TC hävdar att vad måste ske ... ”är att bryta det falska moraliska initiativ som aktivistklassen har, vi måste få folk att se dessa aktivister som FÖRRÄDARE, det verkar som deras lögner, deras ständiga positionering som den ”goda”, biter bättre på kvinnor, de är mera lättlurade helt enkelt. Kvinnor under och efter andra världskriget var ju säkerligen klokare än de är idag, då våldet var mera närvarande.”

Hortensia anser att såväl män som kvinnor är ansvariga och oförståndiga ... ”förtydligar, att de allra flesta män i Sverige, hittills, också har lurats rösta på Sjupartiet. Oförståndet och ansvaret är alltså delat… ”och ingen, absolut INGEN, i vårt arma land är betjänt av, att hyfsat förståndiga män öppet argumenterar för könsdiskriminering. Problemet är ju inte, att några futtiga procent av väljarkåren har röstat på MP, C eller L, utan att de har fått oproportionerligt inflytande.”

TC 4 svarar Hortensia ... ”som en majoritet kvinnor röstar på, det är ingen statistisk anomali, massinvandringen hade inte skett utan kvinnors övervikt för densamma. Detta måste man kunna diskutera. VARFÖR har kvinnor i högre grad lurats än män? Vår IQ skiljer sig endast lite i medel, det verkar vara något fundamentalt, OCH DETTA ÄR VÄSENTLIGT, vänstern och pk-isterna har funnit nyckeln till kvinnornas stöd. Vi måste finna anti-nyckeln.”

En stor andel kvinnor arbetar inom det bidragsindustriella komplexet, vilket kontrolleras av vänstern/aktivisterna. Om inte annat, för att kunna göra karriär/tjäna pengar anpassar sig många kvinnorna medvetet eller omedvetet till pk-ismen. Vi inom den oberoende demokratiska oppositionen/dissidentsidan 2.0 måste på ett i det närmsta övertydligt sätt förklara vad denna anpassning innebär för kvinnorna och deras barn på kort sikt, på medellång sikt och på lång sikt. Störst genomslagskraft får vi förmodligen om vi använder tv-mediet. Vidare behöver vi på dissidentsidan samlas under en gemensam beteckning/ett gemensamt begrepp. Enligt Eva Danielsson är vi ... ”en Voice-rörelse med betoning på yttrandefriheten och betoning på vars och ens ansvar att höja rösten i alla sammanhang. För att just stå upp för de viktiga värderingarna kring frihet med personligt ansvar och en så liten stat som möjligt och verklig demokrati utifrån nationell och kulturell samhörighet.”

Tom Crean avslutar Veckokrönikan med att konstatera att ... ”VÅRT vapen är sanningen och den skall vi fortsatt svinga, men det är inte så stimmet styrs idag, de styrs med rädsla och projicerat hat, mot oss. Det är också därför fler kvinnor stöder den förda politiken. Vi måste vända detta.”

PK-ismens ... ”falska MORALISKA IMPERATIV (måste brytas), och detta sker inte med rationell dialog, ... utan ... ” detta handlar om vem som kontrollerar folks känslor, inte intellekt.”