Afrika kommer att rädda oss

I vart fall enligt DN (i). Från att så småningom dö ut. Inklusive kineserna. Men även Indien på längre sikt, några tusen år på ett ungefär. Och även andra asiatiska länder.

Frågan om den globala befolkningsutvecklingen har aktualiserats genom resultatet för den nyligen genomförda folkräkningen i Kina. Tre artiklar bara i DN (ii) (iii) (iv) på kort tid om detta. Och franska Le Monde (v) som förutspår en befolkningsminskning från dagens 1,4 miljarder till drygt hälften år 2100.

Att prognosen har fog för sig bekräftas av det minskade antalet kinesiska födslar under de senaste decennierna. Största antalet födslar per år registrerades 1987 med 25,5 miljoner efter att sedan dess minska kontinuerligt till mindre än 20 miljoner år 1998 och mindre än 15 miljoner år 2019. Förra året sattes ett nytt rekord med enbart 12 miljoner födslar motsvarande en fertilitetsgrad av 1,3 barn/kvinna.

Men världen kommer inte att gå under för det. Tryggt att få veta att vi kan förlita oss på fertilitetskämparna i Afrika med Nigeria i spetsen. Där prognosen visar på en ökning från dagens (2020) drygt en miljard till drygt tre miljarder respektive från 206 miljoner till 791.

Vilket DN redan insett innan folkräkningen i Kina blev klar: Nigeria kan rädda Europa från framtida åldersfälla enligt DN │ Världen av den 29 juli 2020. Enligt DN kommer ”hela världen att bli beroende av kraftigt ökad migration från Afrika. I synnerhet från Nigeria, den regionala jätten som kommer att gå om Kina i storlek.” Och inte enbart i storlek. Redan i dag har den nigeriska maffian skaffat sig ett starkt fotfäste i EU som borde ge kineserna anledning till avund.

Eller anledning till försiktighet. I motsats till Sverige, d v s DN:s Sverige, verkar Kina inte vilja ta Afrikas utsträckta hand. I Kina är enligt Le Monde en kompensation av befolkningsminskningen genom ökad invandring tabu. Kineserna försöker lösa problemet genom att höja pensionsåldern som f n är ofta 50 år för arbetare, 55 för kvinnor och 60 för män.

Forskarna vid Washington University i Seattle som står bakom artikeln i Lancet (vi) påstår sig att ha räknat rätt medan de som räknat före dem sägs ha räknat fel. En kritisk syn på artikelns i Lancet slutsatser kan vara värd att ta till sig (vii). Vems prognos i slutänden kommer att visa sig vara den rätta återstår att se för den som lever tillräckligt länge. Skillnaden mot tidigare beräkningsmetoder anges vara att författarna av artikeln i Lancet justerat prognosen på grund av kvinnors ökande utbildningsnivå och tillgång till preventivmedel.
Men det finns en hake. Prognosen förbigår med tystnad det faktum att kvinnorna i Nigeria specifikt och i Afrika söder om Sahara generellt inte lyckats minska sin nativitet i motsvarande grad. Vilket gör att påståendet om deras ökade utbildningsnivå och användning av preventivmedel faller platt.

Å andra sidan vill jag inte ifrågasätta att tillskottet mycket väl kan visa sig duga som påfyllning av både existerande och nya utanförskapsområden samt i den nigerianska maffians leder.

(i) https://www.dn.se/nyheter/varlden/nigeria-kan-radda-europa-fran-framtida...
(ii) https://www.dn.se/varlden/marianne-bjorklund-okat-barnafodande-en-av-kin...
(iii) https://www.dn.se/varlden/demografisk-bomb-hotar-kinas-ekonomi-pa-sikt/
(iv) https://www.dn.se/varlden/kinas-befolkning-vaxer-men-inte-tillrackligt/
(v) https://journal.lemonde.fr/data/1426/reader/reader.html?t=1621028213054#...
(vi) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext
(vii) https://www.prb.org/understanding-and-comparing-population-projections-i...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-05-15