Veckan som gått 6 oktober till 12 oktober 2018

Det är ingen mänsklig rättighet att få bo i Sverige
Svarta Fanor (5 oktober, 2018, Det Goda Samhället) skriver ”… med vilken rätt, har det vänsterliberala etablissemanget, från V till M, påfört svenskarna detta utopiska experiment med samlevnad med den kultur som skiljer sig ALLRA MEST från den svenska? Det kan inte ens kallas ett experiment, det är mera som om jag skulle koppla en massa raketer på min cykel och bygga en ramp och hävda att jag skall skjuta mig själv över till Danmark, utveckling och vilja skall få mig över! Gamla fördomar om gravitation och friktion är borta! Eller rättare sagt, det är snarare som om jag tvingar någon annan att försöka flyga över, ta i bara, pinna på, integrera dig! Skam den som ger sig, vi SKALL skapa en utopi - ett Himmelrike på jorden.”

Konsekvenserna blir snarare, konstaterar Mohammed Omar (ibid.) ”… att massinvandringen från Mellanöstern gör Europa mer likt Mellanöstern snarare än att invandrarna blir mer lika européer”.

Eva Danielsson (ibid.) gör den insiktsfulla reflektionen att ”det bör naturligtvis inte vara en fråga om hur vi svenskar ska klara integrationen av en icke-integrerbar kultur. Den islamska religiösa politiska ideologin tillåter inte ifrågasättande, förändring eller att man lämnar islam. Islam skiljer inte på religion och stat och tillåter inte religionsfrihet.

Alltså har muslimer ingen möjlighet att assimilera sig till svensk kultur utan att då bli dömda till döden och leva med det hotet. Däremot låtsas imamer att man manar till anpassning till de länder där man bosatt sig. När kameran är på.”

Vidare konstaterar hon att ”Islam är motsatsen till svensk kultur med individuella friheter, att makten ska utgå från folket och där jämställdhet är en självklarhet liksom sekularitet och religionsfrihet.” Och, ”… det är VÅRT system. Vårt land. Våra pengar och tillgångar. Vår historia. Vårt landskap och vår natur. Och VÅR KULTUR med vår syn på hur saker är och hur allt ska gå till. Som vi har rätt att värna om och utveckla utan att påtvingas islam.”

Kontentan blir, enligt Eva Danielsson, att ”om man vill bo här måste man assimilera sig, vara lojal med Sverige och svensk kultur och bidra till vårt samhälle. Annars får man flytta till något annat land som har ett system och en kultur som passar bättre. Man får tro på Allah eller på jultomten eller vad man vill men islamsk ideologi/kultur/politik hör inte hemma här och inte i Europa över huvud taget.”

En kort historisk tillbakablick visar, enligt Hovs_Klipphällar (ibid.), att ”redan Tage Erlander var emot invandring från muslimska länder, då han helt korrekt förutsåg att sådan invandring skulle leda till motsättningar i samhället. Han var inte dum, Erlander. Efter hans tid har vårt land däremot drabbats av en destruktiv sekt, ”PK-sekten”, med rötter i 1968 års extremvänster, en sekt vars mål verkar vara att förstöra vårt land.”

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, skriver att ”vi” har ingen svårighet med integrationen av muslimer. Till skillnad från svenskarna har muslimer, tror jag, inga som helst problem med att sätta sin egen kultur främst och att kämpa för att den ska få en dominerande roll.

Mohamed Omar, detgodasamhallet.com, etablissemanget som förespråkar massinvandring påstår att det står för jämställdhet demokrati, antirasism, tolerans och andra fina saker. Men vad de faktiskt skapar genom sina handlingar är något annat. Kommer de själva att trivas i Eurabien? Jag tvivlar.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, i Sverige har vår f.d. regering lyckats lura i folk, att vi nu har en restriktiv invandringspolitik, men verkligheten är en annan. På åtta år har Sverige tagit emot 1,1 miljoner välfärdsmigranter enligt Löfvéns terminologi!

Anna Ernius samtiden.nu, ”åtstramningen” av asylinvandringen är en myt som media och politiker med gemensamma krafter framför. Absurt, skriver journalisten Gunnar Sandelin som dessutom pekar på överskottet av män från våldsamma länder i brottsaktiv ålder. Något som gör Sverige både fattigare och farligare.

Tillbaka till Home

Politikergenerationen som förstörde ett någorlunda fungerande land
Det svenska etablissemanget, speciellt politiker-media väldet (”Träsket”), genomför självsvåldigt en kulturrevolution genom att systematiskt byta ut den svenska och västerländska kulturen mot en mer islamistisk kultur. Vår tids rödgardister är den hårda kärnan av PK-ister (agendajournalister, politiker, kulturelit, etc.). Kajsa Ekholm Friedman (2 oktober 2018, Samhällsnytt) uttrycker det på följande sätt – ”Inspirerade eller ej, av 1975 års invandringslag med ledorden jämlikhet, valfrihet och samverkan har de byggt upp sina egna lukrativa projekt och genom anhöriginvandring och ingiften också byggt upp stora inflytelserika släkter. De har lagstadgad rätt att förbli icke-svenskar och ägna sig åt sina egna projekt, som sällan harmonierar med svensk kultur.”

Resultatet blir att ”vi ser här tendenser till vad vi brukar kalla “feodalisering”, en fragmentering av det nationella territoriet. Enklaverna, parallellsamhällena, finns där redan och det som tillkommer är ett vasallförhållande mellan högre och lägre nivå. Detta är ett fenomen som hör hemma i u-länder och i samhällen på nedgång.”

En kommentar som förtjänas att uppmärksammas i sin helhet är skriven av Svarta Fanor (5 oktober 2018, Det Goda Samhället). ”Jag brukar ofta skriva här att ”de vill ha det så här”, detta är svårt att förstå på rätt vis. Det jag menar är att de skyldiga, 7-klövern, media och så vidare, vi känner till listan, har långt mer än nog information för att förstå att detta inte har fungerat, vi har ghettona, vi har våldet, vi har bidragsberoendet, vi har våldtäkterna, vi har Malmö, … man bygger sin världsbild axiomatiskt, så har vi nu ett experimentellt utfall som fylls på varenda dag, brann det i en förskola (varför hör man inte mer om det.), blir polisen misshandlad, eller blev någon ny skolflicka våldtagen i grupp. Ingen struts har en hals så lång att de skyldiga inte ser åtminstone en del av detta, därför: de vill ha det så här.

Men det jag tänkte på igår det var att det verkar som nästan ingen spelar bandet framåt, Patrik (Engellau, Det Goda Samhället) gör det lite här, men vi är ju irrelevanta. Men Kristersson, Björklund, Lööf, Busch-Thor, Löfven hur ser deras framtid ut? Vad ser de för sig om 30 år? Att de har velat detta det tror jag och lägger vid deras fötter, men framåt? De kommer ju att bli kända som en politikergeneration som förstörde ett någorlunda fungerande land, många trodde det var det bästa och mest jämställda landet som fanns, snabbare än någon kunde ana, detta måste de ju nu börja inse?

Jag vet inte, men på mig så verkar det enda som kan påverka alla de som har förkrympt reptilhjärna att de själva drabbas, så de två mest politiskt signifikanta händelserna i närtid var när Jörgen Huitfeldts barn blev rånat och han inte fick dit polisen, och när en M-politikers son blev attackerad och politikern själv sedan nedslagen, eller när Lamotte nu utsätts för hot från exakt det han varit med att skapa genom att vara vänster. Endast när etablissemanget, en efter en, drabbas av exakt det de själva skapat så kommer vinden att vända, och det hjälper inte med högerextrema attacker, utan våldet måste komma från exakt det som etablissemanget velat, en efter en blir nerslagen eller rånad eller våldtagen, det blir en lång process eftersom de så klart vet att hålla sig borta från sin egen skapelse.”

Sixten Johansson (ibid.) skriver att ”så vitt jag kunnat utläsa har politiker och andra aktiva värdegrundister ingen plan, ingen utopi, inga ambitioner utom de rent taktiska, ögontjänande och parasitiska. Just så infantilt som de agerat t ex efter valen, just så diande och halvblinda är de inför verkligheten och utvecklingen. Sverige driver utan maskineri och roder och makteliten agerar låtsasbesättning, klarar inget annat, ser inget annat. Och de flesta har inte ryggrad nog för att dra sig ur spelet ifall deras ögon skulle öppnas.”

På eget initiativ gör politiker och andra aktiva värdegrundister bara det lilla som de för syns skull tvingas till dag för dag. En förändring som ligger i tangentens riktning är att havererade pensioner leder till socialismens/kulturmarxismens kollaps (Martin Armstrong, 2 October 2018, Beware of the Real Debt Crisis on the Horizon – not the BS on TV), men då har förmodligen Sverige som nation redan kollapsat. Politiker-media väldet (”Träsket” eller ”The Swamp”) har skapat sitt Utopia (Himmelriket på jorden, eller det klasslösa samhället) - de vill ha det så här. Politiker-media väldet kommer aldrig att erkänna att deras utopiska projekt, konkretiserat i form av ett välfärdsindustriellt monster, är ett totalt misslyckande.

Ulla Sandberg, ulsansblogg, fattig – vad är det? Var sjätte svensk pensionär dvs. 312 000 personer, ligger under gränsen för fattigdomsrisk. Jfr ”gymnasielagen” - verkliga kostnaden är nog omkring 8 miljarder för de tre åren (för 9000 individer).

Erik van der Heeg, ledarsidorna.se, svenska statsförvaltningen föddes i krig och utvecklades i fred till en formidabel institution som under lagen har befordrat rättvisa och välstånd. Det vore mycket tråkigt om den nu drunknade i godtyckets- och värdegrundernas bottenlösa dy.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, uppropet på UD – Initiativtagarna finns i den politiska ledningens direkta närhet. Uppropet på UD oroas av att en ny regering bara skulle hålla sig till grundlagarna istället för Regeringskansliets värdegrund. Kabinettssekreterarens egen samordnare manar på och uppmuntrar sina yngre kollegor.

Tillbaka till Home

Vi har ingen sammanhållning i Sverige
Vad händer när staten har vuxit i den omfattningen att även civilsamhället har blivit ”förstatligat”? Fredrik Östman (3 oktober 2018, Det Goda Samhället) skriver att ”civilsamhället är … när man solidariskt med sin familj, sina grannar och sina vänner tar tag i de lokala problemen och utmaningarna och varken egotrippar eller ropar på mamma förmyndarstaten för att tvinga andra att vara ”solidariska” så att man själv slipper, d.v.s. egotrippar på omvägar och med våldsexcesser.”

Civilsamhället bygger på lokal sammanhållning, och, enligt Myteriet på Helsingör, 4 oktober 2018, ibid, ”… har man inte sammanhållning så har man ingenting. Jag tror tyvärr att svenskarna inte har haft någon sammanhållning, kanske aldrig? Det vi har haft är att vi har tolererat varandra, vi kan tolerera, The Dude abides.., men gillar vi ens varandra? Inte jag, jag tittar runt mig och ser främlingar. Så de idiotiska vänsterliberalerna från V till M (skillnaden är hårfin bland de som är etniska svenskar) så tror jag tyvärr att det enda som förenar, den tunna tråden, är att man skött sig själv och tolererat andra, men att så fort något yttre kom in, som de koherenta minoriteterna, så faller korthuset.

Vi har haft så mycket plats att vi helt enkelt inte står ut med andra människor, vi gillar dem inte, men de som kommer de har kusiner som dräller överallt, de gillar människor. Gillar man inte andra, hur skall man överleva som grupp? ”.

Svarta Fanor (5 oktober 2018, ibid.) utvecklar tankegången, ”… jag ser runt mig och ser ingen sammanhållning med andra svenskar. Den motkraft som vi möjligen utgör blir ingen reell kraft eftersom vi sitter ensamma i våra stugor. Vissa här tar fel om kristendomen, för det var den som tvingade oss samman, att sitta nära andra spelar roll, att sitta skuldra vid skuldra i kyrkan, det var vår sammanhållning i tusen år. Socialismen och socialdemokratin monterade ner detta, och ersatte det med ingenting, vi är atomiserade och isolerade. Vänstern och koherenta minoriteter de gillar däremot att träffas och de gillar att hata, att hata oss, så det har en gemensamt, en sammanhållning, men socialdemokratin och kristendomens försvinnande har förstört vår. Så det troliga skeendet framåt är att de vänsterliberala pk-isterna kommer att fortsätta sin marsch mot sin utopi, samtidigt som muslimerna försöker skapa sin, vi är irrelevanta, konflikten som kommer innefattar inte oss, inte SD, inte AFS, inte MED, utan den blir när vänstern och vänsterliberalerna till sist inser vad muslimerna vill, att de vill leva som muslimer med just sin variant av islam. Allt vi kan göra är att betrakta spektaklet.”

Frågan är varför låter 82 % av medborgarna den globala socialistiska utopin (ett Himmelrike på jorden, eller det klasslösa samhället) få allt starkare fäste, trots empiriska belägg för utopins destruktiva kraft (jfr exv. Johan Myhrman, Hur Sverige blev Rikt, 1994)? Jonathan Haidts (2012) forskning visar att progressiva (liberaler och socialister) tenderar att fokusera på de moraliska fundamenten omtanke och rättvisa, medan konservativa tenderar att beakta samtliga identifierade moraliska fundament (omtanke, rättvisa, lojalitet, ordning, respekt, och frihet). Vidare tenderar progressiva att endast förstå och kunna dra moraliska slutsatser från fundamentala intuitioner som har med individer att göra, men däremot inte från fundamentala intuitioner som relaterar till faktorer som håller grupper av människor, eller folk, samman.

Zhengyang Wu (7 oktober 2018, ibid.) ”Ett av Sveriges största problem är svenskarnas tron att staten är god och vill/kan lösa våra problem. Jag kallar det svenskarnas trälmentalitet.”

Det socialistiska mantrat ”vård, skola och omsorg” inkluderar inte lojalitet, ordning, respekt, och frihet i sin omsorg. Den bakomliggande tanken är att styra individerna mot ett socialistiskt samhälle. Då är inte nationen, samanhållningen det väsentliga, utan tvärt om sekundärt. Det viktiga är att skapa en socialistisk (styrbar) människa, en Homo Sovieticus. Där är vi idag. Vänstern har lyckats genomdriva en kulturrevolution. Svenskarna tenderar att tänka socialistiska (exempelvis tenderar svenskarna att accepterar höga skatter, att staten har det dominerande inflytande). Vid valet i september röstade många på PK-blocket i en fåfäng förhoppning om att återskapa ett svenskt 70-tal, ett svenskt 80-tal, etc. En illusion.

En skillnad mellan, exempelvis kinesisk och svensk kultur, är att den senare är individualistisk, medan den förra är kollektivistisk. Därmed har förmodligen kineserna större möjlighet att överleva en socialistisk regim kulturellt och intellektuellt, jämfört med vad svenskar har. Då med tanke på att familjen, grannarna, det lokala samhället har stor betydelse.

Jan-Olof Sandgren, detgodasamhallet.com, PK-blocket mot SD-blocket - det vänsterliberala blocket mot det samhällsbevarande blocket. Vad blir då över för att fullgöra uppgiften våra politiker trots allt är satta att utföra, nämligen att styra landet? Inte mycket. Det mesta tycks lämnas åt slumpen, ”tidsandan” eller åt krafter som vi bara dunkelt kan ana oss till.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, frågar om hysterikor har makten i vårt land? Nu kan vi se framtidens avantgarde av befriade kvinnor, själva inkarnationen av den nya, befriade kvinnan. Hon hyperventilerar och får anfall och svimningar när hon utsätts för obehagligt tal och måste föras till ett säkert rum där hon kan gosa med keldjur.

Mats Jangdal, ulsansblogg, Kinesiska skådespelerskan Fan Bingbing, som varit försvunnen sedan i juli har återfunnits välbehållen. Det visar sig att hon hållits i förvar och förhör av den kinesiska polisen. Skillnaden mellan Sverige och kommunistkina är hårfin.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, Socialdemokraterna har startat en hatkampanj på Facebook mot SD! Socialdemokratin använder SD till att skrämma allianspartierna, från att nyttja sitt historiska övertag eller ska vi säga socialdemokratins historiska underläge.

Tillbaka till Home

Vänster- och högermänniskor har olika moraliska instinkter
I ett demokratiskt, västerländskt samhälle bör politiken bygga på förnuftsbaserade val och beslut för det gemensammas bästa. Efter att utforskat begreppet hysteri utifrån ett historiskt feministiskt perspektiv ställer Patrik Engellau (6 oktober 2018, Det Goda Samhället) frågan om hysterikor har tagit makten i vårt land. Ett rakt svar på frågan, enligt Gökboet (ibid.), är att ”all politik idag är en gordisk knut som styrs av en kader av felaktiga vänstertankar som dras åt hårdare och hårdare … de värsta vänsteraktivisterna alltid får framskjutande positioner …”.

Det är bara att välja, ”… genusvansinne, islamisering, våld mot kvinnor eller bidragsekonomin, … det är en allt hårdare ideologisk gordisk knut som väldigt länge, eftersom de utopiska målen inte går att förena och formulera (islam och transrättigheter kan symbolisera detta) endast kan definiera sig genom vad den är mot …”. I Sverige tjänar SD som ideologiska motpol, i USA Trump, och så vidare. De konservativa, å andra sidan, konstaterar att vänstern tycks sakna de mest grundläggande insikter och instinkter om människans natur och kultur. Den centrala fråga, enligt de konservativa, är hur samhället skall kunna överleva de extrema vänstertankar som idag styr samhällsutvecklingen. Och då speciellt när en fungerande dialog saknas mellan de progressiva och de konservativa (jfr Jonathan Haidt, 2012 ). Polariseringen är i det närmaste total, demokratin är satt på undantag.

För att bättre förstå denna polarisering kan vi dra nytta av några teorier som Jonathan Haidt har formulerat utifrån empiriska studier. En viktig insikt är att moraliska ställningstaganden vanligtvis baseras på automatiska processer, eller moralisk intuition (System 1, eller tänka snabbt), än på medvetna resonemang (System 2, eller tänka långsamt). Den empiriska observationen att intuitioner kommer först och rationalisering därefter överensstämmer med den av Stanovich and West (2000) formulerade metaforen System 1 och System 2; en metafor som även Daniel Kahneman (se exv. 2002) använder i sin teoriutveckling. För att illustrera System 1 och System 2s kognitiva funktion använder Jonathan Haidt metaforen om elefanten och ryttaren. Ryttaren representerar de medvetna och kontrollerade processerna (System 2), medan elefanten representerar alla de automatiska processerna (System1), vilka är de dominerande.

Att använda System 2 (som bland annat har funktionen att rimlighetsgranska System 1s aktiviteter) är krävande och omständligt (jfr lösa matematiska problem), medan System 1 är automatiskt och enkelt att använda. Tillbaka till Patrik Engellaus funderingar kring hysterikor och makten. System 2 kräver en omfattande arbetsinsats och är tidskrävande, något som kanske är mindre populärt bland yngre (curlade) människor och kanske då inte minst kvinnor. Kvinnorna kan ju använda sin kvinnliga charm för att få män att agera å deras vägnar (enligt evolutionsläran). Då är det lättare att hänfalla till System 1 (det intuitiva kognitiva systemet) än det mer omständliga System 2 (det resonerande kognitiva systemet). Den nödvändiga psykiska träningen (av självkontroll, exempelvis) kan bli lidande, hysteriskt beteende kan då betraktas om lätt utväg ur en besvärlig situation.

Fredrik Östman (5 oktober 2018, Det Goda Samhället) ger en komprimerad sammanfattning av moraliska ställningstaganden i politiken, allt enligt Jonathan Haidt (2012). ”Vänstervridna har ingen aning om hur högervridna tänker, utan tar för givet att de drivs av ohämmad ondska. Högervridna har inget problem hur vänstervridna tänker. Orsaken är, säger Haidt, att de vänstervridna har tappat kontakten med, eller inte besitter, flera moraliska instinkter som antagligen har utvecklats genom gruppurval under de senaste 50 000 åren.

De moraliska instinkter som vänstern vägrar, saknar eller förtränger är precis de som endast kan förklaras med gruppurval och inte med individurval: lojalitet/förräderi, auktoritet/subversion och helighet/förnedring. (De moraliska instinkter de erkänner kan förklaras med sedvanligt individurval: omsorg/skada, frihet/förtryck och rättvisa/fusk).”

Sammantaget skulle dessa aspekter delvis kunna förklara den politik (fokus på omsorg och rättvisa) som ”hysterikor” (av båda könen) driver sedan lång tid tillbaka i vårt land. Grundproblemet tycks var att vänstermänniskor tenderar att vara sämre utrustade när det gäller moraliska instinkter.

Slutsatsen blir att antingen lär sig vänstermänniskor att förstår högermänniskors argument (för högermänniskor förstår redan vänstermänniskors argument), eller får vi dela upp landet i två delar. Prognoser tyder på de senare alternativet (Martin Armstrong, June 22, 2018, 2032 – How hard do we fall?). Kan vi vända utvecklingen?

Lars F Eklund samtiden.nu, abbot med strategisk vision - Engelbert av Admont. Ljuspunkten i detta mörker är att lösningen inte är rocket science precis. Vi tar helt enkelt och sätter oss gemensamt in i hans analys av hur vägen åt skogen ser ut. Och sen går vi i motsatt riktning.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, frågar om hysterikor har makten i vårt land? Nu kan vi se framtidens avantgarde av befriade kvinnor, själva inkarnationen av den nya, befriade kvinnan. Hon hyperventilerar och får anfall och svimningar när hon utsätts för obehagligt tal och måste föras till ett säkert rum där hon kan gosa med keldjur.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, när jag pratar med folk som tycker ungefär som jag så hamnar vi ofta i diskussioner om motståndarnas sinnestillstånd. Är de bara nyttiga idioter som vilseförts av propaganda? Eller har de full koll men vill bara inte riskera sin position och fina lön, det vill säga att de är egennyttigt cyniska?

Dick Erixon samtiden.nu, förr kunde både väljare och valda respektera dem som tyckte annorlunda. Nu hatar allt fler meningsmotståndarna. Polariseringen som vuxit fram sedan 1990-talet har kartlagts av statsvetare i ny bok.

Tillbaka till Home

Etablerad skenbild av verkligheten – en alternativ verklighet
Politiker-media väldet har skapat en skenbild av verkligheten som överensstämmer med deras globala socialistiska utopi (Himmelriket på jorden, eller det klasslösa samhället). För en utomstående är det svårt att förhålla sig till denna närmast surrealistiska skenbild av verkligheten, driver politiker-media väldet med oss, är de mindre begåvande, är de cyniker – maktmänniskor, etc.?

Ett konkret exempel: Fredrik Engellau diskuterar om motståndaren är cynisk eller i god tro (7 oktober 2018, Det Goda Samhället). Han skriver ”… Fredrik Reinfeldt (som inte oroar sig för skolan och migrationen) resonerar i de frågorna som jag gör i klimatfrågan. Han ifrågasätter det som jag menar är fakta. För honom är ”the science” inte ”settled”. Vi har ingen särskilt allvarlig skol- eller migrationskris tycks han mena. ”Om man ständigt går på det spektakulära, det nyhetsdrivna, så förmedlar man till slut en sorts bild av att vi lever i ett laglöst land”, säger han i Aftonbladet … ”Ett land styrt av gängkriminella som skjuter varandra. Och i denna tiomiljonersnation så lever det absoluta flertalet faktiskt inte i den verkligheten.”
Journalister i etablerad media undviker nogsamt att ställa kritiska frågor till Fredrik Reinfeldt, utan förmedlar oreserverat ren propaganda. Allt för att upprätthålla föreställningen om att man i full färd med att införa ett globalt, socialistiskt Himmelrike på jorden.

Larslindblog (ibid.) ger en annan bild av verkligheten. ”Reinfeldt tycks omedveten om att det i Sverige nu finns tusentals unga från Marocko som uteslutande lever på brott. Säljer knark, rånar gamla och svaga mm. – Reinfeldt tycks aldrig hört talas om köpcentret Emporia i Malmö där mycket unga rånar, misshandlar och även torterar sina offer för att tillfredsställa sina sadistiska lustar. Sanna Rayman beskrev på ledarsidan i Expressen 6 okt. om hur förövarna – med full kraft sparkade nedslagna offer i ansiktet, brände offren med brinnande cigaretter under ögonen där huden är som tunnast, tände eld på deras hår… osv…– samtidigt ser jag på SVT Aktuellt och Rapport hur polis ägnat ett år åt att utreda, för att kunna HMF åtala några killar från ”gruppen med pilflaggan” som varit på Almedalsveckan 2017. Ideligen läser jag i olika lokaltidningar om pensionärer som skrivit förtvivlade kommentarer på FB sidor och sedan åtalats för HMF.

En prioritering som gör mig rasande. Man kan jämföra: när journalisten Lamotte anmält ca 40 dödshot för att han tagit upp aktuella problem med asylmissbruk avskrivs anmälningarna direkt när Lamotte lämnat polishuset och beslutet kommer med posten dagen efter.”

Ytterligare en röst, Örnnästet (ibid.). ”Det finns ju hur många felaktiga argument som helst som det Reinfeldt för fram, problemet är att politiker, forskning och media börjat använda sådana uppenbart felaktiga argument hela tiden, det är en skog. Det spelar ingen roll att inte alla blir skjutna, det når en gräns, sedan börjar folk flytta. …

Reinfeldt är ju en landsförrädare, självklart så, men det problematiska är att argument som hans förs fram hela tiden, för femtioelfte gången, det är ju inte en majoritet av muslimerna som är IS-krigare, eller terrorister, men visst är det väl ett problem att vissa är det, eller varför är det annars att folk måste fly som det framställs, majoriteten av Syriens befolkning blir ju inte skjuten eller våldtagen så vad är problemet?”

Kulturrevolutionen rullar på med full kraft … Utan fullständig tillgång till alla aspekter av etablerad media hade det förmodligen inte varit möjligt för politikerväldet att, tillsammans med media, genomföra en sådan drastisk förändring av det svenska samhället som nu är fallet. Utan att gemene man förstår vad som sker! Det här en process som har pågått sedan 1970-talet. Vad vi ser nu är den logiska slutpunkten.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, Uppsala Universitet och SST medverkar i desinformationskampanj mot MSB. Moderatorn var uppenbart förberedd på att en person som sa sig företräda myndigheten yttra sig utan att presenteras eller presentera sig själv eller kunna styrka sin behörighet att yttra sig officiellt å myndighetens vägnar.

Ann Heberlein, ledarsidorna.se, Dagens Nyheter tog olovandes bilder från Skyttedals Facebook och publicerade dem i tidningen. DN:s inställning har hela tiden varit att Skyttedal inte äger rätt till sin personliga integritet eftersom hon är en offentlig person – och nu ger alltså domen DN rätt.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, pressmeddelande från Magnus Norell. Det är inte ofta man som enskild medborgare blir utsatt för personangrepp finansierat av myndigheter. Det kan vara på sin plats att, oavsett vilken regering vi får, se över hur vissa myndigheter använder skattemedel.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, regeringen anser att den behöver vidta åtgärder för att lägga Sverigebilden till rätta. Sådan PR-verksamhet kallas för propaganda och förekommer i stater som Sovjetunionen och Nazityskland men knappast i västerländska stater.

Ann Heberlein, ledarsidorna.se, Internet har förändrat förutsättningarna för det offentliga samtalet i grunden. Tekniken har gett fler röster möjlighet att höras, och efter några års barnsjukdomar utkristalliseras former som fungerar.

Johannes Nilsson, nyheteridag.se, rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, som spreds innan valet, visade att svensk sjukvård låg i topp i en jämförelse med tolv EU-länder. Nu har tidskriften Sjukhusläkaren visat att rapporten byggde på felaktig statistik, där de svenska väntetiderna beräknades från ett senare datum i vårdprocessen än andra länder.

Tillbaka till Home