LÖPSEDELN

Veckans krönika 25 maj till 31 maj 2019

Ödesfrågan för Sverige är inte skolan, eller invandringen, utan repatrieringen

Frågan som behöver ställas: Måste vi inte ompröva både det finansiella systemet (jfr Modern penningteori) och det politiska systemet för att förhindra massiv civil oro? Vår tids kamp, den mellan demokrati (den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden) och totalitarism jämte globalism, är en kamp som har initierats av vänstern för att undertrycka högern .