LÖPSEDELN

Veckans krönika 7 april till 11 april 2019

Förra gången socialismen vandrade på våra västerländska gator var i Tredje riket – eller När demokratin har misslyckats

Aurora inleder Veckokrönikan med reflektionen att … ”är det inte redan för sent … Vad man … inser … är att man i Sverige har uppfört sig precis lika fel som tyskarna gjorde när det ledde fram till Hitlers makt. Man skrattade och tog honom inte på allvar. Med kända följder. Nu står vi här i Sverige när det är försent att vända vansinnet.”
Politikerväldet i Det Nya Sverige, det PK-istiska Sverige, har i praktiken lämnat över allt reellt politiskt ansvar till EU och FN, vilket innebär att politikerväldet, i stort sett, enbart verkställer EU:s och FN:s direktiv/intentioner. Politikerväldet bekymrar sig inte om vart Det Nya Sverige är på väg, då det egentligen inte är deras ansvar.