Österrike avvisar FN:s migrationspakt

Som väl många redan känner till, så har FN nyligen utarbetat ett förslag till en s.k. migrationspakt som väckt starka känslor bland dem som är kritiska mot oreglerad invandring. Migrationspakten uppmanar nämligen de ingående staterna att ge migranter rättigheter att själva välja vilket land de vill flytta till och att de där ska få ett generöst stöd.
Dessutom ska befolkningen i det mottagande landet inte få uttala sig negativt om invandringen, dvs yttrandefriheten ska begränsas. Sverige har deklarerat att man avser att skriva på avtalet.
Nu börjar dock ett antal olika länder få "kalla fötter" och USA, Japan, Australien, Ungern m.fl. har meddelat att man inte kommer att skriva på. Det senaste landet som avvisat migrationspakten är Österrike som dessutom angett 17 punkter som motiverar detta.
Det Österrikiska beslutet kan laddas ner här av dem som vill läsa det i original.
Vi har översatt de delar av dokumentet som direkt avhandlar beslutet och varför det tagits och den översättningen kan läsas här:

>>> Österrikisk Votumdeklaration <<<

Republiken Österrike är en konstitutionell stat med en fungerande jurisdiktion.

Alla juridiska och administrativa beslut i Republiken måste uppfylla de krav som föreskrivs i nationella lagar och internationella fördrag om mänskliga rättigheter.

Republiken bestämmer suveränt om invandringen till Österrike.

En mänsklig rätt till migration är främmande för det österrikiska rättssystemet.

Skapandet av den icke-existerande internationella kategorin "migranter" måste avvisas.

Österrike gör en tydlig åtskillnad mellan laglig och olaglig invandring.

En försvagning av denna distinktion, vilket avses med FN:s migrationspakt, avvisas.

Tillträde till den österrikiska arbetsmarknaden och tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster kan beviljas i Österrike endast enligt nationell lagstiftning.

FN:s migrationspakt får inte bryta dessa föreskrifter - alla avsikter i denna riktning avvisas bestämt.

Detta gäller också för skapandet av nya anspråk och rättigheter för migranter genom FN: s migrationspakt.

Särskilt avvisar Österrike följande punkter i FN:s migrationspakt, i den mån de överstiger gällande österrikisk lagstiftning:

 • Underlätta statusändringen av reguljära-irreguljära migranter
 • Familjeåterförening bör underlättas
 • Förbättrad integration på arbetsmarknaden
 • Skapande av en överföring av fordringar till socialförsäkringen
 • Tillhandahållande av en grundläggande försörjning
 • Tillhandahållande av skolresurser
 • Tillgång till högre utbildning
 • Erkännande av kvalifikationer som inte formellt förvärvats
 • Underlättande av företagsgrundande
 • Tillgång till hälsosystemet
 • Etableringsmöjligheter för klimatflyktingar
 • Antagande av bästa praxis inom integration
 • Förföljelse av hatbrott
 • Utbildning om åtalsmöjligheter för offer för hatbrott (anmälningar, skadeståndsersättning)
 • Förhindrande av profilering av gärningsmän baserat på ras, etnicitet eller religion
 • Motivation (uppmuntran?) för upptäckande av intolerans
 • Förhindrande av internering och förbud mot kollektiv utvisning

Österrike värjer sig mot att att FN:s migrationspakt ska utvecklas till en bindande internationell sedvanerätt eller bindande regler som på något sätt har rättsverkan i Österrike.

Användningen av pakten för att konkretisera lagstiftningen av nationella eller internationella domstolar avslås.

Denna pakt kan inte heller leda till en kompetensförskjutning inom Europeiska unionen.

Republiken Österrike, företrädd av den österrikiska regeringen, deltar därför inte i FN:s migrationspakt och har deklarerat detta skriftligen till FN och visar denna österrikiska "icke-anslutning" genom att avstå från att rösta.

Dessutom:

Österrike uttrycker bestämt att FN:s migrationspakt inte är bindande enligt internationell rätt.

FN:s migrationspakt ska inte övergå till internationell sedvanerätt, eller tolkas som en allmän rättsprincip; Österrike skulle i detta fall betraktas som en ”persistent objector".

I händelse av att en norm baserad på FN:s migrationspakt uppstår eller antas, hävdar Österrike att enligt internationell rätt inte vara bunden till en sådan norm.