Om Lästips

Lästips är oberoende av politiska organisationer och drivs helt ideellt och tillsvidare reklamfritt av en grupp erfarna personer med bakgrund i juridik, ekonomi, teknik, marknadsföring och företagsledning. Urvalet av bloggar, publikationer och länkar till poddar och video dvs det vi kallar Nya Media eller oberoende medier, är vårt eget och utan kopplingar till respektive blogg, publikation eller sajt. Lästips tar inget ansvar för innehållet på respektive blogg, publikation eller länk och inte heller för eventuella kommentarer som kan förekomma på de olika sajterna.

Lästips eller gruppen bakom Lästips ger ibland ut informationsblad eller andra skrifter mm. Dessa finns att läsa om och hämta här.

Gruppens vision är att stärka yttrandefriheten i Sverige genom vår mission att stödja och hjälpa oberoende opinionsbildare som arbetar för yttrandefrihet och en positiv samhällsutveckling.

Gruppen består idag av följande personer: Åke Thunström, Torbjörn Johnson, Stefan Schiller, Olle Reimers, Leif Stern, Lars-Erik Eriksson, Erik Fries, Erik Björn-Rasmussen, Bengt Holmgren, samt två som önskar vara inkognito. Nya medlemmar är välkomna. Se vår inbjudan!

Urvalet av Nya Media på Lästips bygger på grundidén att innehållet ska vara informativt och öka kunskaperna om samhället och ge upphov till konstruktiva diskussioner och förslag till förbättringar. Innehållet är alltså sällan politiskt korrekt utan vanligen samhällskritiskt, men på ett konstruktivt sätt. En förutsättning för att ett Nytt Medium (bloggare, magasin, nyhetssajt, podd, eller video) ska inkluderas i Lästips är alltså att innehållet är läsvärt, relevant och tillför något till debatten enligt vår uppfattning. Om sajter eller bloggare visar sig avvika från dessa krav, kommer länken att tas bort från Lästips. Sajter med olagligt eller pornografiskt innehåll får inte förekomma och upptäcker vi sådant kommer sajten att omedelbart tas bort. Vi är medvetna om att alla läsvärda och samhällskritiska bloggar och tidningar/magasin ännu inte finns listade på Lästips. Det saknas även mycket annat som borde vara med, men vi fyller på vartefter vi hittar eller blir uppmärksammade på nya länkar. Kom alltså gärna med förslag genom vår kontaktsida.

Lästips tillåter för tillfället inga kommentarer. För kommentarer hänvisas till respektive sajt. De som vill framföra generella synpunkter till Lästips eller få kontakt med Lästips i övrigt hänvisas till kontaktsidan. Förslag på ytterligare sajter eller egna artiklar är välkomna.

Vår grupp och därmed Lästips vill stödja alla duktiga och oberoende journalister och samhällsbevakare som ofta med små medel arbetar utanför det som kallas etablerade media eller ofta MSM (Main Stream Media) för att ge oss relevant information som annars inte skulle komma fram. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att denna information sprids till så många som möjligt för att de ska kunna ta ställning till hur de vill ha samhällsutvecklingen i framtiden. Detta är fortsatt viktigt nu efter valet 2018 men också för opinionsbildningen i allmänhet. Genom att dels visa på mångfalden av media utanför åsiktskorridoren och dels framhålla de bästa (enligt vår åsikt), vill vi verka för att dessa Nya Media får större uppmärksamhet och på sikt kommer att utgöra en ny maktfaktor inom media och bli ett komplement till de etablerade medierna.

De läsare, som tycker som vi, uppmanas att donera pengar till de bloggare eller magasin/tidningar eller sajter de uppskattar bäst. Prenumerera gärna på dem som erbjuder detta. På så sätt får dessa journalister och samhällsbevakare större möjligheter att "gräva" och skriva och vi får alla en friskare samhällsdebatt och ett bättre samhälle med starka Nya Media. Lästips gör det lätt att hitta Nya Media och följa debatten utanför åsiktskorridoren.
Till Nya Media finns inget statligt stöd och annonsintäkterna är än så länge små, delvis beroende på relativt små upplagor (= inte tillräckligt många unika besökare) och stor splittring på olika sajter. Största annonsintäktskällan för Nya Media är idag att publicera annonser från Google men med små upplagor blir det ändå bara småpengar.

De traditionella mediabolagen (MSM) lever i stor utsträckning på annonsintäkter även om prenumerationer utgör en viktig del för många. Dessutom utgår statligt presstöd till flertalet papperstidningar. Annonsintäkterna har dock minskat de senaste åren då mycket av annonseringen sker på sociala media och då främst Google och Facebook. Därav de stora mediabolagens intresse av att motarbeta dessa konkurrenter.

Information om hur Lästips hanterar persondata finns här.

Uppdaterad 2018-10-31

Lästips drivs tekniskt av DACC Systems AB (e-post: info(at)dacc.se) som också driver videodistributionssajten Fairshare Media World och den engelskspråkiga sajten YourSwedenRightNow med information om svenskt samhälle, politik och natur.