Veckans ilska

riktas till en polis som i TV4 den 15:e maj 2019, skriver ut samma recept som man gjort i decennier när det gäller grov brottslighet - i det här fallet i Malmö;
- samhälleliga insatser så tidigt som möjligt så de potentiellt kriminella fångas in.

I samma andetag avvisas hårdare straff som lämplig metod - underförstått att de kriminella begår brotten oavsett om det är långa eller korta straff.
Polisen förbigår det faktum att långa straff håller de kriminella borta från gatorna. De må vara att långa straff betyder att luckorna fylls av andra. Då ska dessa också sättas in.

Varför pratar en polis mot sitt kall att hålla gatorna rena från kriminella?