Veckan Ilska

riktas till Stockholm stad/Stockholm region som under ett antal år omvandlat 21 äldreboenden till andra boenden såsom för migranter. Inga nya äldrevårdshem har byggts under tiden. Detta enligt SD Stockholm.

Publicerad av: 
Aha 2019-04-06