Veckan som gått 23 februari till den 1 mars 2019

Vem ska rädda oss?

Veckokrönikans tema är alternativ verklighet. Om man (rent hypotetiskt) står i valet och kvalet mellan att exempelvis läsa DN eller Nyheter Idag, så förmedlar DN en alternativ verklighet, medan Nyheter Idag ger en i det närmaste diametral verklighet. Det vänsterliberala etablissemanget (7-klövern) har tillsammans med globalisterna (oligarkerna), skapat, i kraft av en överväldigande mediadominans, en alternativ verklighet, en verklighet som merparten av människorna har att förhålla sig till, ett vår tids Matrix. Fria människor, likt Neo, Morpheus, Trinity, utkämpar en demokratisk frihetskamp mot dessa totalitära krafter som helt styr etablerade media, allt i syfte att uppnå egna fördelar.

Idag står kampen mellan de totalitära krafterna, vänstern (då speciellt socialisterna/neomarxisterna, med stöd av globalisterna (oligarkerna) och islam) och de fria, oberoende demokraterna (västerlandets frihetskämpar). Vänstern har varken institutionaliserat, eller accepterat politisk demokrati på en mer grundläggande nivå, vilket inte minst framgår av det senaste presidentvalet i USA. Det Demokratiska partiet (det gamla slavägarpartiet) accepterar inte att Donald Trump vann ett demokratiskt korrekt genomfört val (det samma gäller SVT, jämte övriga Fake news media).

Det är dels hatet från vänstern, dels att vänsterns politik leder till ekonomisk tillbakagång och på sikt kollaps, dels att merparten av regeringarna i västvärlden leds av mer eller mindre vänsterliberala politiker, som sammantaget skapar en förändringsprocess av historiska dimensioner.

Något som är anmärkningsvärt, men utifrån ett socialistiskt perspektiv kanske det är helt förståeligt, är att svensken i gemen inte tycks ha någon krismedvetenhet. Att svenskarna som ett folk kommer att överleva kommande prövningar är inte alls givet. Aurora uttrycker det på följande sätt … ” inget förvånar längre. Med ett nationellt säkerhetstänkande som är noll är landet helt utlämnat åt all slags hot. … Slappheten, flatheten och okunnigheten är så omfattande av den hotar hela landets säkerhet. Sverige sticker ut i hela världen som ett land präglat av märkligheter och såväl samhällsdårhusklimat som politisk Orwellskt dårhusklimat. Vem ska rädda oss?”

Fredrik Östman replikerar … ” Pinochet räddade Chile, men ingen har räddat Argentina. Det finns ingen garanti att ett folk, [som kan betecknas vara ”ett fredsskadat folk”, och] som hängivit sig åt socialism kommer att räddas. Det kan också gå under.”

Varför skulle inte det socialistiskt indoktrinerade svenskarna gå under? Vad finns det för skäl att tro att de skall överleva? Om så enbart en icke försumbar andel av den nettoskattebetalande medelklassen är lika obegåvade/naiva som de nettoskattebetalande medelklassarna i detta inlägg, så ser det mörkt ut!

Danske Mand förklarar att … ” denna masochism hos väljarna är den dominerande politiska strömningen i Sverige idag, en politisk perversion … att detta inte sker bara i Sverige, det sker överallt där islam nu möter en nyeuropeisk masochism skapad av ett socialdemokratisk-vänsterliberalt politikervälde som styr genom postmodernistisk mjuk totalitarism på ryggen av en av vänstern infiltrerad kyrka och skadad kristen tradition.”

Vidare, … ”vi måste inse, en kritisk massa, en styrande massa, ett etablissemang, vill ha det så här … Vi på DGS (Det Goda Samhället) vet plus/minus att det är så här och jag hoppas att allt fler kan komma vidare dels till att de vill ha det så här, dels att alla dessa hemska konsekvenser av massinvandringen är oundvikliga: är de här, blir det så här.”

Aurora ställer frågan - Vem ska rädda oss? Är inte frågan typiskt ”svensk”? Vem, det är vi själva, naturligtvis! När vi ser utländska soldater på våra gator, råder det fullt kaos (naturlig konsekvens av den förda politiken) i samhället. Utländska soldater ingriper i Sverige för att skydda sina egna territorier.

Varför driver vänsteretablissemanget utvecklingen mot öppen konflikt?

Den viktigaste frågan är varför vänsteretablissemanget (inklusive medlöpare och globalister) driver utvecklingen mot öppen konflikt. I Sverige visar Socialdemokraterna att de agerar i nationalsocialistisk, rasistisk tradition genom att bestämma vem som får föda barn och vem som inte får föda barn. Ungerns Familje- och ungdomsminister Katalin Novák har reagerat på den svenska Socialförsäkringsminister Annika Strandhälls (S) tweet om att det är ”alarmerande” att ”nu vill Orbán att fler ’äkta’ ungerska barn föds”. Sune Mangs skriver att …” Twitterminister Strandhälls senaste inbilska utfall, den här gången mot Ungerns familjepolitik, är typisk för den infantilt vulgära debattnivån och den entusiasm med vilken ledande s-koryféer använder den mest vulgära form av brunsmetning mot allt och alla som på något vis avviker ifrån den rätta läran.”

Bitte Assarmo pekar på socialdemokratiskt hyckleri – ”Alva Myrdal ville sterilisera en hel grupp människor, och se fler blonda barn födas … (men) även i mer modern tid har socialdemokraterna uppmanat medborgarna att föda fler barn, senast Göran Persson … 2017.”

Fredrik Östman förklarar att … ”en referens till trettiotalet faller sig naturlig för en socialdemokrat. Det var ju den tid då de grep makten i Sverige. Det var den tid, då de övertygade sitt socialistiska broderparti i det stora landet söder om Östersjön om nyttan och nödvändigheten av rashygien och ”eugenetik”.”

”Maktmänniskor” som Strandhäll, använder projektion som standardteknik för att rikta uppmärksamheten åt ett annat håll än dem själva, det räcker med att vända på angreppen, så framstår deras alternativa verklighet i tydligt ljus. ”Maktmänniskor” skapar genom sin psykologiska personlighet, medvetet men närmast automatiskt, en alternativ, manipulerad, verklighet. Det gäller för dem att skydda sin svaga identitet (detta är överordnat allting annat).

Ett exempel på en alternativ verklighet

I USA agerar delar av vänsteretablissemanget som en spegelbild av hur aktivisterna i Tyskland på 30-talet agerade. (Redaktionen: jfr ”der Reichstagsbrand”). Elisabeth skriver att … ”skådespelaren Jossie Smollett (Redaktionen: Jussie Smollett är en tidigare småbrottsbelastad svart, homosexuell skådespelare i tv-serien "Empire", som är missnöjd med sin lön, och som är personlig bekant till Obama), … polisanmälde att två män i röda MAGA-mössor (Trumps slogan ”Make America Great again”) överfallit honom, misshandlat honom, skrikit rasistiska tillmälen (N-ordet) och hängt en ögla runt hans hals strax utanför hans bostad i Chicago.”

”Det blev stor sak. Även politikerna (bl. a. Nancy Pelosi) gick igång och vevade och styrde över det hela (till hat) mot Trump (Redaktionen: STORM i liberala medier. New York Times, Washington Post och CNN ropar "raskrig". Kändisar och Hollywood samlas vid barrikaderna).

”… Saken var dock den att det hela var ett arrangemang. Av Smollett. Han hyrde in två nigerianer som statister. Polisen hittade även ett hotbrev som Smollett skrivit till sig själv, avsett att skickas. Ja, så sprack den ballongen. Det är många som vill rida på ”rasismen” för att få fördelar. Den är så användbar. Så gjorde/gör även Lööf och Björklund. Och den där kvinnan Kawesa som sparkade i tunnelbana … osv. Och när den inte finns får man som sagt uppfinna den.”

Det är vänstern som är fascistisk

Försök till att skapa en alternativ verklighet - FOX News och andra icke-vänsterkanaler går till och med så långt att de anser att demokraterna uttryckligen önskar se ett inbördeskrig triggat av raskonflikter, för att kunna skuldbelägga Trump och hans rasism, få honom avsatt och ta över landet. (Redaktionen: en lista med liknanden händelser skapade av vänsteraktivister = alternativ verklighet = fake news).

Anders Leion skriver att … ”det är denna vänster som med sina orimliga krav och sitt vettlösa bortseende från fakta bäddar för en våldsam – i ordets egentliga betydelse – samhällsutveckling. En sådan skulle främst drabba alla de svaga grupper som vänstern säger sig värna om. Det är alltså vänstern som är fascistisk.”

Tillbaka till Home

Den nya världsordningen (NWO)

Jacob Nordangård har skrivit boken Rockefeller – En klimatsmart historia (Redaktionen: Rockefeller, en typisk oligark), som beskriver hur globalister agerar för att … ” bygga en världsordning styrd av en liten krets av världens mest förmögna personer och familjer.”

Vissa av globalisternas idéer … ” ”kan spåras till 1950-talets hot om överbefolkning och idéer om att rashygieniskt förbättra människan.” Detta måste intressera socialdemokraterna och centerpartiet, då de har lång och djup kunskap inom rashygien och eugenik. Det kan vara en förklaring till socialdemokraternas och centerpartiets uppslutning bakom globalisternas/oligarkernas agenda.

Jacob Nordangård skriver att … ”en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet.”

”Klimathotet har i sammanhanget identifierats som en internationellt orienterad fråga som bara anses kunna lösas genom ett utökat globalt samarbete och ökade maktbefogenheter från Förenta Nationernas sida. … Mänskligheten, våra aktiviteter och beteenden, har utpekats som fienden och en belastning för planeten.”

Globalisterna – De västerländska oligarkerna

”Lösningen handlar om att implementera en planetär institutionell förvaltning där befolkningstillväxt och nyttjandet av naturresurser ska regleras för att både sänka koldioxidutsläppen och uppnå ett högeffektivt och resurssnålt kretsloppssamhälle.”

”En central hörnsten är utvecklingen av digitala smarta lösningar där människans förehavanden noggrant ska dokumenteras och koldioxid beräknas. Detta innebär ett raffinerat teknologiskt övervakningssystem uppbyggt kring teknokratiska ideal och ”rättvis fördelning” genom tillämpning av Artificiell Intelligens.”

”Här finns också idéer om att transhumanistiskt ”uppgradera” mänskligheten, skapa ett Internet of Us, samt att geocybernetiskt styra jordsystemets processer (detta går under benämningen Fjärde Industriella Revolutionen 4IR).”

Och, … ”för att effektivt kunna genomföra transformationen till en hållbar planetär civilisation höjs även röster om att demokratin behöva sättas på paus.”

Jacob Nordangård avslutar med att konstatera att … ”det är upp till oss om vi accepterar deras teknologiska tvångströja och syn på mänskligheten som en belastning för vår planet.”

Astrid ger perspektiv på globalistoligarkin … ”(de) har haft många år på sig att utarbeta en detaljerad plan för sin NWO (”New World Order”), med sig själv högst upp och människomassan robotiserad. Den nya globala människan är en jaglös varelse utan själ! En person som inte talar ur sig själv utan bara upprepar tomma floskler…”.

Sedan ger skribenten information baserad på hörsägen … ”kampen för respektive mot totalitär världsordning är intensiv. Det ryktas att Donald Trump kommunicerar i ”hemlighet” med Rysslands och Kinas ledarskap. Robert David Steel hävdar i en intervju att Trump har kopplat greppet om ”the Deep State”. Han lär ha för avsikt att ge ut en gulduppbackad dollarsedel före 2020 och planerar att nationalisera Federal Reserve, som inte längre får trycka pengar ur tomma luften.”

Under alla omständigheter tyder ryktena på att Donald Trump för en intensiv kamp mot globalisterna och ”the Deep State”, vilket är mycket lovvärt.

Globalisternas, de nya oligarkernas, agerande, människosyn, och maktambitioner för tanken till den fiktiva kriminella organisationen S.P.E.C.T.R.E. i Ian Flemings böcker om den brittiske agenten James Bond, dvs. till människor som helt saknar omdöme, empatisk förmåga, och som lider av megalomani på Herr Hs nivå.

Globalisternas, de nya oligarkerna, strävar efter att bli härskare med oinskränkt makt, och då utgör demokrati och därmed nationalstaten hinder på vägen. Detta förklarar globalisternas lokala vasallers agerande, som exempelvis att den svenska regimen håller på att avveckla Sverige som en självständig nation.

Tillbaka till Home

Alternativ verklighet skapad genom tankekontroll - De vill oss inte väl

Det vänsterliberala etablissemangets alternativa verklighet trumpetas ut i de etablerade mediernas kanaler under dygnets alla timmar, ingen undkommer fake news. Etablissemangets strategi är att via massiv spridning av sin alternativa verklighet påverka och styra människors tankar och föreställningsvärld, och göra dem till lydiga, lojala, konflikträdda, konsensussökande och atomiserade individer, till biologiska humanoider.

Livet Ler mot Danske Mand skriver att … ”det finns ingen medelväg, inget hopp i etablissemanget: de vill ha det så här och måste därför bort, det tog flera år för mig att inse att någon verkligen kan vilja detta i alla dess konsekvenser.”

I Sverige vägs ena sidan av gungbrädan ner av verkligheten, där tynger våldtäkter och kanske rullande huvuden …, där sitter Ebba och alla nerslagna åldringar och utflyttade judar och brinnande bilar, på andra sidan sitter The Matrix, The Media, och tynger och presenterar en alternativ verklighet.”

Maciej Dobrzynski, med erfarenhet från det kommunistiska Polen, påpekar helt korrekt att det kommunistiska experimentet är inte slut, … ” det pågår för fullt i Nordkorea, Kuba och Venezuela. En unik version av detta experiment … pågår också i Sverige i dag.”

”Både i det kommunistiska Polen och i Sverige i dag har makten lyckats med att indoktrinera en stor del av befolkningen.”

I en demokrati fångar politikerna upp olika strömningar, som konkretiseras i form av politiska förslag. Så inte i Sverige, utan här kör politikerna på med sin socialistiska/neomarxistiska doktrin oavsett allting annat. Det svenska politikerväldet fungerar på samma sätt som valfri kommunistregim, eller annan totalitär regim. Den socialistiska grundlagen är formulerad på ett sätt som gör att den skyddar politikerväldet från ansvar och, i förlängningen, från väljarna.

Jan-Olof Sandgren skriver att … ”sedan arbetarklassen lämnat socialdemokratin – och den äldre generationen gråsossar i allt högre utsträckning lämnar jordelivet – blir den muslimska diasporan allt viktigare för Löfven. Kanske är det därför han framhärdar i att beskriva Sverigedemokraterna som nazister, trots att de flesta andra inser att retoriken förlorat all verklighetskontakt. Att den profilstarka islamistkritikern Ann-Sofie Hermansson i Göteborg nyligen, under kuppartade former, fråntogs sina politiska uppdrag är ett annat illavarslande tecken.”

Socialism och marxism/neomarxism

Vi tar det i tur och ordning, och börjar med marxismen (socialism och marxism), idag muterad till neomarxism. Socialismen bygger på marxismen och dess dogmer. Fredrik Östman förklarar att … ”socialismen är i grund och botten inget annat än en konspirationsteori. Den bygger på den psykologiska svagheten som kallas confirmation bias, bekräftelsetendens. Vi söker efter tecken som bekräftar våra redan intagna positioner och bortser från att väga för och emot på ett kvantitativt sätt.” Författaren vidareutvecklar … ”Karl Marx, är en klockren konspiration. Och det är detta som ligger bakom marxismens enastående populära framgångar. Inget lättar vårt samvete och ger livet mening så som en fantastisk konspiration som har orsakat allt elände, så att man utan vidare vet precis vad man måste göra för att vara en alltigenom god människa.”

Det är alltid någon annans fel, med andra ord, eliminera vederbörande, så försvinner problemen. Det är så Karl Marx tänker.

Fredrik Östman förklarar att det är …”förträngning, förhastade slutsatser för att bekräfta en snuttefilt, en livslögn som vi håller oss till i stället för en realistisk världsbild. Det är ångesten som står på andra sidan dörren, därför öppnar vi den inte, därför vill vi inte se världen. Där är för mycket elände. Ideologierna erbjuder färdiga snuttefiltar som vi kan taga till oss och gosa med utan att ens själva behöva tänka en sekund på politik, logik, sanning och hederligt beteende.”

Författaren avsluta med att konstatera att … ”för svenskarna har hela tiden kunnat inbilla sig att andra drabbas värre än de själva, helst slemma överklasstyper och kapitalister och moderater, hö-hö. I Sverige är det sedan 1932 ondskan som styr, osämjan, illviljan, snålheten, den passiva aggressiviteten, spefullheten, socialismen, liberalismen, avundet och tendensen att lägga sig i andras affärer i stället för att leva sitt eget liv. Ett fullkomligt klasslöst samhälle (Redaktionen: = ”allas lika värde”).

När vänstern ”brunsmetar” oppositionen så överför de sina egna brister på andra. I dokumentärfilmen ”Den Sovjetiska Berättelsen” (”The Soviet Story”), framgår det hur kommunisterna i Sovjetunionen samarbetade med Nazi-Tyskland (dvs. med det Tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet) fram till 1941, beträffande eliminering av ”icke önskvärda personer”. Båda parterna hade en gemensam grund i Karl Marx läror. Det framgår av filmen att Karl Marx uttryckte sig mycket direkt om personer som inte kunde omformas till att bli goda socialister (referenser framgår av filmen). Karl Marx uttryckte (i översättning) att … ” Klasser och raser, som är för svaga för att behärska de nya förhållandena i livet, måste ge plats. ... De måste "förgås i den revolutionära förintelsen".” (Redaktionen: Anna Hag ger sin syn på Karl Marx uppfattning om judar här).

Genom att ”brunsmeta” oppositionen försöker vänstern dels att tjäna sina nya ”herrar” globalisterna (jfr ”kickbacks”), dels vända uppmärksamheten åt ett annat håll än åt den egna marxistiska bakgrunden.

Islam betyder underkastelse …

Islam betyder underkastelse, där det främsta verktyget för underkastelse är våld. Socialisterna bygger på marxismens/neomarxismens maktinstrument för att i förlängningen skapa den socialistiska människan, vilket kräver underkastelse. Islam och socialismens/neomarxismen är två totalitära ideologier. Båda bygger på en mycket primitiv, närmast förhistorisk, uppfattning om människans natur.

I boken Våld och islam: samtal med Houria Abdelouahed (Volante 2016), menar en av världens främsta poeter, Ali Ahmad Said Asbar, mer känd under pseudonym Adonis, att våld och islam hör ihop.

Elizabeth Özdalga skriver att … ”Adonis är inte nådig i sin kritik. Islam representerar en alltigenom negativ kraft. Genom att kräva blind lydnad eller "fullständig underkastelse" under bokstaven (Koranen/Texten) motverkar den individens fria utveckling – också som medborgare – och hindrar därmed allt socialt och kulturellt framåtskridande. Islam står också för likriktning: "det vi kallar 'islam' har inte respekterat mångfald ens inom det arabiska samhället. Denna lära har gått till angrepp mot konsten och försökt förstöra all den skönhet som fanns före islam". Islam har blivit ett verktyg för snöd köpmannamentalitet och ohöljt maktsträvande. …”

”Det finns enligt Adonis hundratals exempel på detta förhärligande av våldet i Koranen ("tortyr i mer än 370 verser"). Därför är det heller ingen tillfällighet att islam utnyttjas som drivkraft/ledmotiv i dagens blodiga konflikter. Ända sedan tiden för det första kalifatet har islam fört våldets talan. Islam är i grunden en makt- och våldsideologi. "Våldet dödar inte bara det självständiga tänkandet utan gör dessutom den muslimska människan mindre mänsklig".

Adonis i förordet till sin tänkvärda bok Våld och Islam:

”Efter profeten Mohammeds död grundades det första kalifatet och i det ögonblicket förvandlades islam till en politisk regim. […] Dagens islam är detta historiska islam. I den här boken diskuterar vi detta islam och den kultur som följt i dess spår.”

Eva Danielsson skriver att … ” islam sticker inte under stol med att de tänker ta över alla samhällen de vistas i. Med olika medel, infiltration inom den politiska makten, steg för steg med att kräva särrättigheter, direkt genom krigshandlingar som ex vis att våldta icke-muslimska flickor och annan grov kriminalitet och förstås genom jihadistdåd. Sverige är ett lätt äpple att plocka lär någon inom Muslimska Brödraskapet ha sagt, och det är ju sant.”

”Socialdemokratin t o m uppmuntrar islamiseringen med massinvandring och statsbidrag till islamska föreningar och skriftliga avtal om politiskt samarbete. Si och så många politiska poster för islamister inom kommuner, landsting och rikspolitik mot säkra S-röster från muslimer.”

Vi återkommer till Dawa och till Ayaan Hirsi Ali (The Challenge of Dawa – Political Islam as Ideology and Movement and How to Coutner It) i nästa Veckokrönika.

Tillbaka till Home

Sagotantspolitik - I dårarnas tid

”Danske Mand uttrycker att … ”det enda som är speciellt i Sverige är det synnerligen sadistiska sättet de plågar sin befolkning, de tar rösten ifrån dem, tvingar dem att leva hela livet från hand till mun och låter våldtäkter och våld hota deras barn och de gamla. Detta i ett land som var välfungerande, det har aldrig skett i en västlig demokrati förr. De är sadister allihop.”

En Grotta av Is lyfter fram att de, journalister, ledarskribenter, politiker, opinionsbildare, influencer, artister, …”som upprätthåller den alternativa verkligheten är det stora problemet, som Teodorescu och Hjörne (GP). Svensken är idag en blandning av lurad och feg, och alla dessa som låtsas att detta nog går vägen är enormt skadliga.”

Då Sverige idag styrs av ett politiker- och mediavälde som består av genuint onda, destruktiva individer som helt saknar moral och omdöme, leder utvecklingen per definition till samhällskollaps.

Anders Leion ställer den retoriska frågan … ”har någon överhud taget hört en representant för … (politiker- och mediaväldet) … oroa sig för den skola som slås sönder av en omöjlig, påtvingad anpassning till invandrare utan tillräckliga förkunskaper, för de vårdanställda som får arbeta ut sig för att tillgodose vårdkraven från de nya invandrargrupperna med svårt anfrätt hälsa, för de socialarbetare som hotas och skräms till eftergivenhet och tystnad av krävande invandrarfamiljer, för de svenskar och äldre invandrare som tvingas bort från områden styrda av beväpnade ungdomsgäng, för de poliser som gång på gång tar fast invandrarungdomar men tvingas släppa dem utan att rättsväsendet bryr sig …”

I en intervju med Leif Östling (f.d. Scania-chef och tidigare ordförande för Svenskt Näringsliv) i SvD, av Mia Odabas, förutspår Leif Östling en systemkollaps inom 5 – 10 år. Samhällskontraktet är brutet, skattebetalaren får inte mycket för skattepengarna. Det privata måste ta över systemen.

Snorre och Sture kommenterar Leif Östlings uttalande med att …”Sveriges kollaps är ju nu alldeles självklar, någon skrev, samhällskontraktet bryts, fast skatten krävs ju ändå in, ett skattetryck som håller hela den arbetande befolkningen i slavens band gör att det nästan är omöjligt att opponera sig. De jag föraktar mest det är alla toppar i näringslivet som inte gör något för landet som fött dem, vilket patrask.”

De som bidrar till samhällskollapsen är de som Elof H kallar parasitklassen, … ”folk som lever på andras jobb. Dessa återfinns på alla nivåer, från EU-parlamentariker till bidragstagare. Folk som inte tillför någon nytta förutom egennyttan. En svällande politikerklass, diverse föreningar som lever på statsbidrag, föreningar som finns för att staten gett dem tvångsfinansiering (Public service, Hyresgästföreningen, Svenska kyrkan, facket osv.). Meningslösa jobb i departement, förvaltningar och på myndigheter. Statsfinansierade NGOer. Anställda på universitet som i själva verket är aktivister. Diverse bidragsfuskare på alla nivåer.”

Men alla vi som bidrar till samhället, skatteslavar, den nettoskattebetalande medelklassen, varför skall vi drabbas av de konsekvenser som parasitklassen ställer till med? Vi kan inte påverka i demokratiska val, då vi inte har ett fungerande demokratiskt system (politiker- och mediaväldet kontrollerar och styr allt), det finns ingen försvarsmakt, som kan slänga ut det korrupta politiker- och mediaväldet, allt som återstår är verkligheten, dvs. ekonomisk kollaps till följd av den omvända nedsippringsteorin, dvs. sippra upp fattigdomsekonomin.

Ett förslag och två verkligheter

Istället för att låta situationen eskalera till kaos och blodigt våld (exempelvis inbördeskrig), har det förts fram att det är bättre att vi träffar ett avtal och delar Sverige i två länder, Nordsverige – Sydsverige, eller Västsverige – Östsverige, eller någon kombination därav. Likt Nordkorea – Sydkorea, eller Östtyskland – Västtyskland. Två olika konstitutioner, en enligt nuvarande socialistiska konstitution, och en annan, en demokratisk konstitution, baserad exempelvis på den Schweiziska konstitutionen. Varje medborgare har fritt val att välja det ena eller det andra alternativet. Ett gemensamt råd bildas med representanter från båda sidor. Rådet har att lösa frågor och skiljaktigheter i samband med separationen. En effektiv gränskontroll får inrättas mellan de båda länderna (det blir då lättare för våra Nordiska grannar, EU och NATO att intervenera och hålla kontroll på 7-klöverns galenskaper i den återstående ”halva delen” av det som tidigare var Sverige).

Detta är ett i praktiken helt orealistiskt förslag beroende på hur svensk infrastruktur är uppbyggd. Det går inte att med fredliga medel hitta en delningslinje som skulle kunna göra de två delarna till fungerande samhällen. Folkomflyttningarna skulle dessutom bli gigantiska.

Gunnar Sandelin skriver om ett förslag som går ut på att likasinnade skall bosätta sig i kommuner där de likasinnade kan … ”påverka politiken så att de (kan) leva befriade ifrån massinvandringens och mångkulturens negativa konsekvenser.” Man kan betrakta förslaget och andra liknade förslag som ett första steg till att skapa ett självständigt land som i förlängningen kan ingå i en region som skapas efter socialismens/neomarxismens kollaps.

Inte heller detta förslag att skapa helt självständiga kommunöar med likasinnade är möjligt med nuvarande lagar och skattesystem. Det skulle kräva rikspolitiska beslut eller vapenmakt (militärrevolution) och vi har varken försvarsmakt eller politiker som skulle kunna eller vilja genomföra det. Däremot kommer det säkert att ske en naturlig omflyttning där likasinnade söker sig till varandra (kaka söker maka), men det löser inte Sveriges problem även om det kortsiktigt kan kännas bra för individen. Det hindrar inte energibrist, kronans ras eller generellt ökad kriminalitet.

Vi avslutar Veckokrönikan med några hoppingivande ord av Durk Och Spant om verkligheten, istället för den alternativa verkligheten, … ”är att det kanske nu börjar bli dissidenter som mer än staten och etablissemanget som omfamnar nya medier, för propaganda behöver inte vara så sofistikerad. … Istället så har vi dissidenter den mest kraftfulla kraften av alla på vår sida, den som störtade Sovjetkommunismen och nazismen, nämligen verkligheten, Hitler och Japan kunde aldrig vunnit. Det är ett enormt kraftfullt redskap att kunna studera verkligheten öppet utan skygglappar och dela information och diskussion via nya medier, vi lär oss snabbt, där man tidigare hade några få böcker och SVT och SR och gammeltidningar.”

”Så jag tycker mig se att vi drar ifrån rent kunskapsmässigt, det börjar bli allt tydligare, som det var i Sovjet, att det enda makten har, är just makten. Resten har de inte och verkligheten är deras fiende, inte ens koldioxiden gör vad de vill.”

Alternativet som står till buds, om vi ska undvika lågskaligt eller fullt inbördeskrig eller i bästa fall ett kriminellt och upplöst samhälle, där inget fungerar, är att jobba politiskt och med Nya Media så att den verkliga verkligheten blir uppenbar för en majoritet av folket och därmed på demokratisk väg kunna avsätta våra nuvarande politiker. Det borde ske snarast och helst under nuvarande mandatperiod men senaste vid nästa val 2022. Det är sent och mycket skada har skett och det kommer att ta lång tid att "reparera" landet, men vi får hoppas på lite svensk "jävlar anamma" och "nu får vi hugga i".

Tillbaka till Home