Veckan som gått 2 februari till den 8 februari 2019

Hur många skall våldtas innan svensken ser orsak och verkan?

Det Sista Som Fjärilen Spann skriver något som de flesta inom den demokratiska oppositionen kan känna igen sig i … ”jag finner det otroligt deprimerande att leva i ett land där folks politiska medvetenhet är så låg, och deras indoktrinering så djup, att endast fullständigt massivt våld, ofantliga mängder av våldtäkter aldrig skådade i västvärlden, eller massiva terrordåd med kanske tusentals döda, kan väcka folk. Hur många skall våldtas innan svensken ser orsak och verkan?”

Bedrägeri och väljarsvek i vår tids ödesfråga

Gunnar Sandelin konstaterar att … ”två tredjedelar av valmanskåren (om detta genusbestämda uttryck tillåts) röstade på partier som sade att de ville ha en mer restriktiv invandring: s+m+sd. Men vad betyder väljarnas åsikter när vi nu får precis motsatt politik? Det vi ser nu är ett resultat av den vuxenlek som går ut på att SD inte finns, men där övriga politiska partier formerar sig efter detta osynliga spöke.”

Vidare, … ”den hittills fogliga allmänheten ska tydligen inte besväras av att få en realistisk helhetsbild av den demografiska omstöpning av landet, som nu kommer att tillta. Totalt har 1,8 miljoner uppehållstillstånd beviljats sedan millennieskiftet. Sverige beviljade fyra gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande som övriga Norden gjorde tillsammans 2018! Därpå fördubblas (minst) skillnaden i antal med den påföljande anhöriginvandringen.”

Tomas fastslår att det politiska systemet är dysfunktionellt. Han skriver, att … ”istället för en politisk kultur där de folkvalda ser sig som väljarnas uppdragstagare och där folkviljan väger tungt har vi alltså fått ett läge där politikerna som representanter för maktapparaten har hamnat i direkt konflikt med folket som pekas ut som fascister och rasister och vars åsikter är farliga.”

Tomas vidareutvecklar tankegången, … ”detta leder till olika försök att minimera folkets möjlighet att påverka politiken, t.ex. genom att vägra tala med folkvalda politiker som anses ha fel värdegrund eller flytta den politiska makten till överstatliga forum med svagt demokratiskt mandat.”

Politikerväldet med medlöpare finner det bekvämt att tänka i totalitära banor. Frågan är hur detta socialistiska (neomarxistiska) system, som har byggt en allians med den globalistiska fascismen, kan avvecklas på ett fredligt sätt.

Crimestop är ett faktum i Sverige

Stor Dam i Silke slår fast att ”crimestop är ett faktum i Sverige”, och ställer frågan… ”ingen tänkande människa kan väl tro på att sossarna inte vill ha massinvandring? Det är ju deras enda växande väljargrupp.”

Massinvandring från dysfunktionella länder är en punkt på globalisternas agenda, globalisterna som driver en global, nyfascistisk politik. Denna politik har institutionalisera av vänstern, dvs., socialisterna, eller neomarxisterna, och deras anhängare – 7-Klövern, dvs. de nya totalitärerna.

Socialisterna, eller neomarxisterna, lär sig aldrig

Fredrik Östman sammanfattar: …”socialisterna kommer aldrig att se raden av misslyckanden de lämnar bakom sig: det jakobinska skräckväldet, Pariskommunen, Fascist Italien, Tredje riket, Sovjetunionen, Kuba, Nordkorea, Perónväldet o. s. v. I stället tänds ständigt ett nytt hopp: om bara.”

En förklaring kan vara att marxismen ger en modell för makt och maktutövning som maktmänniskor finner användbar, samtidigt som karaktärssvaga människor får ett system och riktlinjer att förhålla sig till.

Globalisterna, eller globalfascisterna, har bildat en allians (samma totalitära grundsyn) med socialisterna, socialisterna driver globalisternas nyfascistiska politik, samtidigt som globalisterna stödjer neomarxism. Den gemensamma nämnaren är kontroll och utnyttjande av medelklassen och underklassen, den förra som skattefinansiär, den senare som ett bidragsberoende ”offer”.

Tillbaka till Home

Nyfascismen breder ut sig via globalismen

Kapitlet baseras på Lars Berns inlägg Nyfascismen breder ut sig, samt Hotar nationalismen demokratin?

Globalisterna sätter likhetstecken mellan globalism och demokrati

Globalisterna … ”har lagt upp en utomordentligt framgångsrik kampanj för att styra den politiska inriktningen, så att den maximalt gynnar de egna företagsintressena. Ett mycket viktigt led i den kampanjen har varit att skaffa sig kontroll över medierna, MSM, för att styra opinionen. Därmed har den s.k. tredje granskande statsmakten tappat sin granskande roll och blivit globalisternas propagandainstrument. Med löften om hög tillväxt och stigande skatteintäkter har man på detta sätt sålt in sitt globalistiska program till det politiska etablissemanget i västvärlden – inte minst i vårt land.”

Kommunisterna och socialdemokraterna har …” plötsligt blivit monopolkapitalets försvarare … hela vårt politiska etablissemang från vänster till höger har tagit till sig globalismens idéer som en gemensam värdegrund. … sätter likhetstecken mellan demokrati och globalism trots att det rör sig om helt olika företeelser. Därmed har man kommit att stämpla all opposition mot sin egen agenda som odemokratisk.”

”… nationalismen är säkert det stora hotet mot globalismen, men knappast mot vanligt folks levnadsvillkor som faktiskt kraftigt förbättrats i de länder där nationalister tagit över den politiska makten som USA, Ungern, Polen, Ryssland m.fl.”

Globalismen, och försvaret av globalismen, leder till att stora grupper börja ifrågasätta demokrati

”… det sista stadiet, det är att när det har vuxit fram en sådan här nationalistisk opposition, när det börjar växa fram alternativa medier, vad händer då? Globalismen, och försvaret av globalismen, leder till att stora grupper börja ifrågasätta demokrati. Vi har den ena opinionsyttringen efter den andra där man säger att vi måste ersätta demokratin med någon sorts upplyst despoti.”

”Då blir globalismen vår nya fascism, för det är precis det det handlar om när vi får ett fascistiskt samhälle. Globalisternas intressen, de stora företagens och bankernas intressen, överordnas individens intresse. När den här agendan, som de har lyckats etablera i västvärlden börjar ifrågasättas av människorna i samhället, då vill man ta ifrån människorna i samhället deras inflytande, då vill man att individens rättigheter skall inskränkas, för att inte hota den här agendan.”

Inskränkningar i människors frihet

”Vi ser också hur de här globalistiska krafterna leder till ständigt, dagligen, nya inskränkningar i människors frihet. Om några år skall vi inte få åka bil, bilen som var den största frihetssymbolen för vanligt folk. När bilen kom, kunde vanliga, enkla människor röra sig fritt i samhället. Det är under attack, med synnerligen tveksamma argument. Vi skall inte längre äta vad vi vill, även om det rör sig om bevisligen hälsosam mat, man har stigmatiserat köttätandet, man påstår att det skadar klimatet. Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för det, utan det här är lösa påståenden. Som drivs av de här kretsarna som vill ha en annan världsordning. Där man inskränker individens frihet.”

”Vi ser dagligen bevis på hur den här nya fascismen, den globala, globalistiska fascismen, försöker inskränka vanligt folks sätt att leva. Stigmatiseringen av resandet, till exempel. De rikaste rika, självklart, de har inget emot att man tar ut drakoniska avgifter för energi, för bränslet till bilar.”

”… kan man få bort kreti och pleti som Hillary Clinton kallar ”deplorables” från vägarna, då kan plötsligt de rika återigen få den där enorma friheten. … Så om det är något globalismen leder till så är det fascism. Och det är förtryck utav breda grupper av människor. Det här måste vi vända oss emot, annars får vi ett samhälle som blir outhärdligt för de flesta människor. Det blir möjligen ett paradis för de rikaste av de rika, men det blir ett väldigt obehagligt, väldigt ofritt samhälle för vanligt folk.”

Lennart Bengtsson sammanfattar - ”Någon öppen debatt existerar inte i officiella media utan allt är tillrättalagt för en endimensionell samhällsuppfattning. Det är närmast patetiskt att läsa alla skrämselberättelser om vad som går under beteckningen högerpopulism när det är den socialistiska hjärntvätten som är det verkliga problemet- ett 1984 under utveckling.”

Individuella fri- och rättigheter och individuella skyldigheter

Patrik Engellau refererar till Alexandr Solzjenitsyn när han diskuterar individuella fri- och rättigheter. ” … ”Försvaret för individuella rättigheter har nått sådana ytterligheter att samhället blivit försvarslöst inför vissa individer”, hävdar Solzjenitsyn. … när ett tillräckligt antal medborgare slutar lägga band på sina onda lustar hamnar samhället i beråd. Där, tror jag, är vi nu. ”Det är dags”, säger Solzjenitsyn, ”att försvara inte så mycket de mänskliga rättigheterna, utan de mänskliga skyldigheterna.” Annars kommer vanliga, hyggliga medborgare att kräva en auktoritär stat som slår mycket hårt …”.

Eva Danielsson betonar att det är … ”bra med mänskliga skyldigheter i stället för rättigheter som utgångspunkt. Tydliga förbudslagar i stället för många otydliga rättighetslagar. Frihet under ansvar brukar man säga och ansvaret bör betonas.” Det skall naturligtvis gälla alla, rika som fattiga (säger Redaktionen).

Tillbaka till Home

Politiska konflikten i västvärlden står mellan uppfattningarna att individen har ett värde och att endast makten har ett värde

Skribenten Stor Dam i Silke för ett synnerligen intressant resonemang om samhällsbyggande, ett resonemang som är användbart när vi skall bygga ett nytt, fritt och demokratiskt samhälle på ruinerna av det korrumperade, degenererade socialistiska maktsamhället. Om vi känner till systemets principiella brister har vi en bättre möjlighet att skapa ett mer robust samhällsbygge. Kapitlet avslutas med ett kompletterande perspektiv, där Yuval Noah Hararis bok Homo Deus – En kort historik över morgondagen, används som en relief för tesen att när västerländsk tradition, kultur, historia ersätts av totalitära krafter som marxism, (olika varianter av) socialism, fascism, islam, upphör samhället, förr eller senare, att fungera på ett civiliserat sätt, samhället retarderar. Ett fenomen som är observerbart idag när man exempelvis studerar det svenska samhället. För att bygga ett civiliserat, fritt och demokratiskt samhälle måste vi återgå till den västerländska traditionen, där judeo-kristna traditionen utgör en grundbult.

Två grupper av människor

Det … ”finns det två grupper av människor, de som följer logos, ordens makt och inneboende logik, i den västliga traditionen, där man inte skall glömma att individen har haft ett värde ända sen de gamla grekerna, och detta är kärnan i den judeo-kristna traditionen, sedan finns de andra som helt enkelt följer makten.”

”Om ni tänker efter så är hela vårt samhällsbygge uppbyggt runt att individen har värde, man är skapad till Guds avbild, men detta är något som inte ses i andra ideologier, socialism, postmodernism, islam, ej heller i mera primitiva kulturer, som de man kan se bland indianer i Amerika, eller stammar i Afrika, eller i den kinesiska. Dessa kulturer är alla maktkulturer, inte kulturer som bygger på logos och individens värde.”

Konflikten står mellan, logos och individen främst, och makten framför allt

”Nästan hela den politiska utvecklingen i västvärlden, den underliggande konflikten, står mellan det system som håller logos och individen främst, och ett nya framväxande system som inte bygger på logos, utan istället på makt, och detta system har redan gjort framstötar i nazism och kommunism och nu pk-ism. Det vi också ser är ju att islam som ju var byggt på makt från början möter stor förståelse hos pk-ister.”

Fredrik Östman inflikar att … ”du misstager dig delvis om den kinesiska konfucianismen. … Det finns två framgångsrika civilisationer på jorden: Västvärlden och Kina. Alla andra har gått under. Båda bygger förstås nödvändigtvis på liknande principer och båda sätter den individuella moralen i centrum.”

Konflikten står mellan individen och makten

”Så jag vill göra göra gällande att den politiska konflikten i västvärlden nu står mellan de, som i den judeo-kristna traditionen, ger individen ett värde, och anser att vi skall följa logos, ett resonerande mellan fria individer som leder till regler som är grundade i erfarenhet och verkligheten.”

”Mot detta står nu PK-ismen, som förvaltar kommunismens och nazismens arv, man tror inte på logos, inte på individen, utan på makt, orden blir endast ett maktmedel, postmodernisterna gjorde detta explicit, orden är för dem inte ett medel att finna gemensamma lösningar och lagar.”

Makten ser inte poängen med att diskutera

Stor Dam i Silke utvecklar resonemanget … ”de ser helt enkelt inte poängen med att diskutera, de väljer sin sanning, eller får den påtvingad och det är för dem slutpunkten, man har nått ”konsensus”, och ytterligare diskussion är ej nödvändig.”

”Så jag tror PK-ister följer en tradition som är mer besläktad med exempelvis den Afrikanska, där inga kulturer som den västliga uppstått, inget logos, eller den islamska, där endast ett ord skall gälla, koranens. Det som dessa system har gemensamt det är att de är maktsystem där individen endast är en del av ett kollektiv.”

Slutsatsen blir att … ”de skiter i oss individer, mig, Patrik eller Ebba, och de skiter i våra fina principer, bara de får styra.”

Homo Deus = PKism?

Yuval Noah Hararis presenterar tesen att … ”människan i framtiden kommer att sträva efter att bli alltmer gudalik …, ja rentav att vi på allvar kommer att sträva efter odödlighet, ogrumlad lycka och makten att skapa liv.”

Yuval Noah Hararis (2017, s. 26) skriver att … ”den moderna vetenskapen och den moderna kulturen har en helt annan syn på livet och döden. De uppfattar inte döden som ett metafysiskt mysterium och definitivt inte som källan till livets mening. För moderna människor är döden snarare ett tekniskt problem som vi kan och borde lösa.”

Detta kan lösas genom att inom en inte allt för lång tidshorisont låta våra kroppar och hjärnor, med hjälp av genetisk ingenjörskonst och artificiell intelligens, sammansmälta med prestandamässigt överlägsna maskiner.

Yuval Noah Hararis introducerar en tänkbar vision, efter en omfattande exposé, att fusionen mellan människa och maskin leder till behovet av en eller flera nya världsreligioner.

Dessa nya religioner kommer att brottas med förut okända ”komplikationerna i människans relationer till maskiner som är oss överlägsna både till kropp och själ, på samma sätt som de stora monoteistiska världsreligionerna brottades med människans rättigheter och skyldigheter i en värld som hon efter jordbruksrevolutionen lärde sig att totalt behärska och dominera.”

I all kunskap visar Yuval Noah Hararis sin okunskap, människan behärskar varken klimatet eller naturens alla krafter, hur människans medvetande skapas, etc. Däremot kan författarens vision komma att realiseras i västvärlden, men med hjälp av den judeo-kristna traditionen. Människans rättigheter och skyldigheter är grundläggande oavsett tidsperiod. Detta förutsätter ett samhällssystem som ”ger individen ett värde, och anser att vi skall följa logos, ett resonerande mellan fria individer som leder till regler som är grundade i erfarenhet och verkligheten.”

Tillbaka till Home

Det är i sista hand alltid ekonomin som vinner

Globalister borde förstå att det i sista hand alltid är ekonomin som vinner. Kapitlet visar en indikation på att globalisterna börjar dra örona åt sig. Att politikerväldet med medlöpare inte förstår ekonomi är ingen nyhet, det är en förutsättning för deras politik. Makten framför allt är det som gäller.

Patrik Engellau skriver att … ”under de årtionden när frågan blivit akut har många förklarat att det rent ekonomiskt inte går att förena fri invandring med ett generöst välfärdssystem. Assar Lindbeck har sagt det och jag också och troligen även du. Hittills har ett samhälle som det svenska, framför allt dess politiska ledare, förnekat problemet eller sopat det under mattan. Så kan man inte hålla på i ett civiliserat samhälle. Människorna kan inte särskilt länge leva i ett tillstånd där ekonomin säger ett och filosofin säger det motsatta. Det leder så småningom till allvarlig konflikt.”

Danske Mand pekar på det uppenbara att … ”den höga skatten är en nödvändig förutsättning för att kunna omfördela medel från svenskar till invandrare, vilka därför röstar på de partier som de uppfattar betalar dem, S (och V), vilket medför att S vill ha hit fler invandrare (enligt Rosling kostade ”hjälp här” för en person lika mycket som ”hjälp där” för 20 personer). Utan den höga skatten så hade inte denna situation uppstått.”

Höga skatter leder till ekonomisk tillbakagång och till konflikter. Efter en genomgång av de ekonomiska utsikterna för Sverige svarar Anders Thorén ”ja” på frågan om Sverige begår harakiri.

Något som alltid har förundrat Redaktion är, att då den globala ekonomin är integrerad, en händelse i exempelvis Asien kan, likt en vindpust från en fjärilsvinge, ge stora förändringar i EU, varför svensk ekonomi tendera att behandlas som en isolerad ö? Övergripande, solens aktivitet minskar, vi är på väg in i ett solminimum. Prognoser indikerar att vi går in i en kallare period, lägre skördar, högre matpriser, ökade vulkanutbrott och jordbävningar, lägre ekonomisk aktivitet, etc.

Sverige har redan använt en stor del av sina slackresurser på massinvandring av ekonomiska migranter från dysfunktionella länder. Sverige saknar förmåga att försvara sig militärt, att kontrollera gränserna, att hantera större kriser, att bekämpa, förebygga och klara upp brott, har lägst antal sjukhusplatser per capita i EU, etc.

Anders Leion skriver att … ”med bibehållandet av ett grandiost socialt program har Sverige börjat utförsbacken mot avgrunden. Några år in på detta sekel har tillväxttakten per capita i Sverige sjunkit till cirka en procent per år – långt under den tidigare långsiktigt uthålliga taken på drygt två procent per år. Detta har skett samtidigt som ekonomin dopats av höga offentliga utgifter, låga räntor och en med allt större belåning finansierad privat konsumtion. Detta har bland annat yttrat sig som ett fall i välståndsligan: från fjärde platsen 1970 till tolfte platsen 2017 bland OECD:s medlemsländer.”

”Jämförs arbetslösheten i OECD-länderna har Sverige under samma tid halkat ned från tionde till tjugotredje plats. 1970 hade Sveriges invånare den längsta förväntade livslängden för att 2016 hamna på sjuttonde plats, … etc.”

Sverige idag är att betrakta som ett dysfunktionellt land, som tar emot en strid ström av ekonomiska migranter från dysfunktionella länder. Enligt Anders Leion är målsättningen att när socialdemokraterna med övriga politruker och medlöpare … inte längre har folkets stöd och förtroende byter de ut folket. Efter genomfört byte kommer de att kunna uppträdda med samma säkerhet och auktoritet som under Per Albins och Tage Erlanders tid. Samtidigt som landet störtar ned i avgrunden.”

Och vad skriver globalisterna? Dagens Industri (DI) är en affärstidning som förespråkar globalism. Affärsnyheter, politik, näringsliv, etc. speglas utifrån ett globalistiskt, PK-istiskt perspektiv.

Henrik Mitelman (DI, 28 januari 2019) skriver artikeln ”SD-skräcken driver Sveriges ekonomi mot total urspårning”, i artikeln analyserar författaren svensk ekonomi. Om man betänker att detta är en globalistisk PK-istisk tidskrift (dvs. inom etablerad media), så kan man konstatera att författaren pekar på problem, som man vanligtvis inte pekar på inom etablerad media. Utan, tvärt om, döljer eller grovt vilseleder om.

Några korta kommentarer: författaren inleder artikeln med den obligatoriska liturgin om att … ”Sverige har starka finanser med låg statsskuld …”. Vilket naturligtvis är en lögn, Sverige har inte råd att försvara sig (finns Sverige som en självständig nation, finns Sverige?). Den socialistiska staten beskattar medborgarna så högt att det är svårt att spara till eget boende, utan man får ta stora lån i banken. Mer rättvisande bild blir det om man slår samman statlig upplåning med privat, dvs. den totala skulden. Då hamnar Sverige (295 procent av BNP) på andra plats efter Japan (393 procent av BNP).

Sedan tar artikeln en vändning i en något mer kritisk riktning, … ”men BNP-tillväxten har stannat av. Förseningar (i tågtrafiken) är lyxproblem. Och de reella problemen är dessvärre av en kaliber som även hämmar näringslivet och därmed sänker tillväxten och i slutändan försämrar finanserna. Mig veterligen finns det ingen annan stad i Europa med fler skjutningar på capita än just Malmö. Och nog får man en tankeställare när låg- och mellanstadieeleverna ska informeras och skolledningen ska ta reda på hur många av barnen som redan är bortgifta. Höghastighetståg i all ära, men tågförseningar är inte vårt största problem …”.

Vidare, … ”för att de nyanlända (Orwellskt nyspråk) skall komma in på arbetsmarknaden krävs en alldeles extraordinär utbildningssatsning. I dag lyckas man inte ens med de infödda barnen vars skolresultat är sämre än Vietnams (källa: Pisa), trots att Vietnams ekonomi per person är en tiondel av vår.”

”I KI:s senaste prognos väntas BNP per capitautvecklingen fortsätta att vara beklämmande. Sverige växer i antal personer, men inte i omsättning per person. Det säger något om problemen och – om vi skall prata ekonomi – en hel del om vad som väntar oss.”

Mer av politiska lösningar som bevisligen inte fungerar, eller, som Patrik Engellau skriver, efter att ha diskuterat med sin portugisiskafröken i Rio de Janeiro, … ”vi har bara olika erfarenheter av vad en stat kan klara av. … Vi föraktar de politiker som lovar oss räddning genom att göra mer av sådant som vi lärt oss inte fungerar.”

Att Henrik Mitelman tar upp frågan om BNP per capitautvecklingen är ett litet framsteg. BNP per capita är tillväxt med hänsyn till befolkningsutveckling. Sveriges utveckling befinner sig i EU:s bottenskikt, vilket är den starkast tänkbara varningslampan. Här har du din framtid! Här har du dina barns framtid!

Tillbaka till Home

Deplattformering eller ”No platforming”

Stor Dam i Silke frågar … ”ser vi inte detta överallt? Vi förundras över dumheten, ”naiviteten”, hos de som styr, ser de inte orsak och verkan, ser de inte den mänskliga naturen, varför sker inga ärliga debatter i media, varför stängs dissidenter ute? Varför, exempelvis, kan man inte finna en enda debatt där folk på olika sidor i klimatdebatten möter varandras argument, varför har vi en trend med ”no platforming”? ”

Carl Lindstrand skriver angående ”deplattformering” att … ”det finns en trend i samtiden – som så ofta startad i den anglosaxiska kultursfären – som går ut på att hindra meningsmotståndare från att föra fram åsikter, snarare än att bemöta deras argument. I engelskspråkiga sammanhang talar man om No platform policy eller deplatforming, dvs. det handlar om att beröva en person en plattform från vilken åsikter kan föras fram.”

Författaren anser att … ”det finns goda skäl för lagstiftaren att överväga en helt ny brottsrubricering.”

Frågan är om ”makten” är intresserad av att införa lagstiftning som stärker ”yttrandefriheten och det sansade demokratiska samtalet”, då ”makten” enbart är ute efter att stärka sin egen makt, inte demokrati och yttrandefrihet. Grundproblemet är att politikerväldet, dvs. ”makten”, har byggt en ”skyddad verkstad” – en konstitution - som möjliggör för politikerväldet att bedriva en ansvarsbefriad verksamhet helt skild från medborgarnas behov och mening. Allt kretsar kring politikerväldets (karriärpolitiker och deras medlöpares) egocentrerat maktbegär och prestigebehov.

Patrik Engellau talar om behovet av en förändrad idévärld, … ”den store ekonomen Joseph Alois Schumpeter myntade begreppet ”skapande förstörelse” som bild för den kapitalistiska utvecklings- och förnyelseprocessen och skapande förstörelse är nog också vad samhället kan behöva inom idévärlden.”

Nog behöver samhället en ny ”idévärld” efter socialismens/neomarxismens destruktiva härjningar, efter en ”urspårad” globalism, där marknadsekonomi har ersatts av monopolism, oligopolism, och införande av nyfascism på global nivå. Och i allians med islam. Dessa tre ideologier utgör idag ”makten”.

Martin Armstrong (i fri översättning) ger en pessimistisk syn, vi befinner oss i en epokgörande förändringsprocess, socialismens/neomarxismens kollaps. Denna kollaps kommer att medföra samhällets kollaps. Martin Armstrong skriver … ” politiker har lyckats dela folket och vända dem mot varandra. … Normalt utvecklas det som i Frankrike, folket mot regeringen. Vad gör Macron? Han skyller på de rika och lovar att jaga dem. Självklart, även om man konfiskerar de rikas tillgångar, kommer det aldrig att räcka för regeringens behov. Så vid en viss tid kommer hela systemet bara att implodera i en revolution.”

” … visar (regeringens) aggressivitet idag på en oförmåga att hantera samhället. De förbrukar en större och större andel av nationens rikedomar tills de förstör vår levnadsstandard. De kommer inte att beakta den pågående trenden, för att de är upptagna med att överleva. Det är därför vi måste vänta på den totala kollapsen. Det blir oundvikligt.”

Eller med, Detta Är En Yogamans ord, … ”vi hade skapat ordning och reda i Sverige med mycken möda och stort besvär, alla drog sitt strå till stacken men vi går nu mot ett tillstånd av kaos.”

Eva Danielsson tror att det är möjligt att ändra utvecklingen i en mer positiv riktning ”om bara” … ”det i stället skulle gå att avsätta och avskeda dem som nu har makt inom politikerväldet och media – och som medvetet har avsikten att avskaffa demokrati och yttrandefrihet – så kan vi nog rädda landet.”

Kvar mot makten står … ”de, som i den judeo-kristna traditionen, ger individen ett värde, och anser att vi skall följa logos, ett resonerande mellan fria individer som leder till regler som är grundade i erfarenhet och verkligheten.”

Vi i den demokratiska oppositionen har två övergripande uppgifter, dels underlätta övergången till ett fritt, demokratiskt samhället, efter socialismen/neomarxismens kollaps, dels utgöra en ”kärntrupp” vid skapandet av det fria, demokratiska samhället.

Ett viktigt steg i denna process är att skapa folkets Public Service, vi måste etablera en Tv-kanal, inledningsvis som en streamad Tv-kanal. Målet med verksamheten måste vara, som Fredrik Östman förklarar - yttrandefrihetens återinförande.

Vi låter skribenten Till Sist Lhasa avsluta Veckokrönikan. … ”Det PK-isterna i sitt onda oförstånd … gör … är att skapa nästa civilisationernas krig, för islam kan inte samexistera med ett fritt samhälle och med fritt tänkande människor, islam är inte konstruerat på detta vis, så om inte islam kan tvingas att bli något annat genom PK-ism så kommer ett oreformerat islam att breda ut sig och till sist så kommer de kvarvarande fria människor att säga, nej nu är det nog. Islam och invandringen är kanariefågeln i PK-ismens gruva.”

Tillbaka till Home