Veckan som gått 26 januari till den 1 februari 2019

Vänsterns strävan efter absolut makt döljs bakom falsk godhet och falsk humanism
Vetenskap brukar beskrivas som ett systematiskt sökande efter sanning, men gäller det inte även för var och en av oss som gör anspråk på att vara vuxen? Det är sökandet efter sanning som för utvecklingen framåt. Fredrik Östman understryker att … ”vi måste vilja, vi måste välja. Vi måste välja att vilja och vilja att välja. Vi måste göra skillnad på sanning och lögn. Vi skall inte vara neutrala, utan objektiva. Vi skall söka sanningen.”

Dag Prawitz ställer frågan - finns sanning? ”Få vill bestrida att det finns en sanning om vem som mördade Olof Palme, även om vi kanske aldrig kommer att få reda på den. Och den kunskapen är objektiv. Vi kan alltid missta oss, domstolar kan döma fel, men hela vårt sätt att handskas med sådana frågor bygger på föreställningen att här finns något som är objektivt sant.”

”Inte desto mindre finns det de som säger sig mena att envar har sin sanning och att den enas sanning är lika god som den andras. Det finns till och med de som bestrider att det över huvud taget finns sanningar. Sådana relativistiska och skeptiska hållningar förtjänar inte att tas på riktigt allvar.”

PK-ismen har ersatt kunskap och beprövad erfarenhet med ideologi

Idag bygger PK-ismen på ”sådana relativistiska och skeptiska hållningar”, hela samhället genomsyras av denna nihilistiska föreställning. Fredrik Östman skriver att …”den som förnekar sanningen kan inte göra någon klocka. … Men det bevisar att inga klockor blir gjorda om vi börjar tro att sanningen, skillnadsgörandet, diskrimineringen, leder till olycka och elände och orsakas av fobier, gnidighet och fördomsfullhet. Vi måste våga se sanningen i vitögat och sluta upp att gömma oss bakom falska värdegrunder i trånga åsiktskorridorer.”

Jan-Olof Sandgren för fram tanken att … ”mot slutet av 1900-talet hände något, i varje fall i västvärlden. Plötsligt verkade hjältarnas tid vara över. De kanske inte försvann över en natt, men tappade i status till förmån för eftersatta grupper i samhället. … en övergång från ”hjältekultur” till ”offerkultur”. Svaga och hjälpsökande (det vill säga samma grupper som traditionella hjältar brukade uppoffra sig för) lyftes fram och blev de nya ”hjältarna”. Den äldre typen av hjältar (de som rider i frontlinjen och tar på sig det tunga samhällsansvaret) degraderades till tjänstefolk.”

Trötter dansker mand drar slutsatsen att … ”anti-hjältarna styr nu, de har fullt ut utnyttjat att svagheten hyllas och hatar därför förutsägbart Trump, den första hjälten som kliver in på scenen på ett tag. Vem sade att hjälten skulle vara trevlig, det privilegiet har riktiga hjältar aldrig.”

Marx skrev en bibel för hur svaghet kan utnyttjas politiskt

Trötter dansker mand skriver att … ”vänsterfolk verkar oförmögna att se sin egen roll i att detta gått galet, jag kan inte förstå hur man kan tro på ”att något hände” i slutet på 1900-talet.”

”Det började långt innan, och formaliserades i socialism, det Marx gjorde var att skriva en bibel för hur svaghet kan utnyttjas politiskt, allt därefter är oundvikligt, det är denna rot som måste dras upp.”

Här har vi mekanismen för att bygga makt – Marx bibel för hur svaghet kan utnyttjas politiskt av maktmänniskor. Som i sin tur utnyttjar människor med svag karaktär eller som är allmänt omogna eller vilsna. Enligt vänsterns postmoderna dogm har evolutionen nått sitt slutmål, vilket har resulterat i vänsterns moderna, mångkulturella Utopia - vänsterns teoretiska idealsamhälle. Fredrik Östman skriver att om vänstern … ”menade allvar med sin klockartro på att människan är ett oskrivet blad, att evolutionen har stannat upp och dessutom lämnat ett stort vitt fält för socialister att klottra på, så skulle de inte känna sig hotade av påstående om motsatsen. Framför allt skulle de inte kalla det ”rasism”, utan bara beklaga det sakliga missförståndet.”

”De försöker hänga borgaren i ett rep de inte själva kan se, ett rep de själva påstår inte kunna existera. Det enda viktiga för vänstern är övervåldet, dödande, plågandet. Ondskan.”

Dick Erixon skriver att … ”vi ser hur George Orwells framtidsdystopi ”1984” infrias. Makthavarna i Oceanien använde omtolkningar som: ”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.” I västvärlden 2019 rör omtolkningarna rasism och extremism.”

Falsk humanism som ger mest till de minst behövande

Rutger påpekar att … ”godhet” mot någon innebär mindre ”godhet” mot någon annan. Vad är det för godhet med att t.ex. låta folk dö i operationsköer samtidigt som vi försörjer migranter som saknar legitima flyktingskäl. Vad är det för godhet med att barn i Afrika dör pga. indragen vaccination för biståndet försörjer folk i Sverige. Vad är det för godhet att ta folk till Sverige när man kan hjälpa minst tiofalt utomlands – se bara på Jemens svältande barn. Vad är det för godhet med att låta Sverige översvämmas av utländska brottslingar och dessutom låta dem vara kvar, efter de fällts i domstol.”

”Vad vi således har är en falsk humanism som ger mest till de minst behövande och t.o.m. prioriterar brottslingar istället för vanligt hyggligt folk.”

Trötter dansker mand sammanfattar …”vänstern har stulit gott och ont, de onda är inte onda, och de goda inte goda. Vänsterns principer går rakt mot den fundamentala arketypen med hjälten, och ser terrorister som mördar och lemlästar barn som lika goda hjältar som en gång Fantomen var.”

Tino Sanandaji (i en något fri översättning) anser att … ”vänstermänniskor försöker övertyga sig själva om att de gör något gott, men vad de gör är att höja sin egen status och tvinga på omgivningen sin vänsterideologi. I annat fall hade vi haft en rationell debatt. Om du vill hjälpa människor varför diskuterar vi inte det rationellt?”

”Vänstermänniskor förvanskar verkligheten. Vänstermänniskor hävdar att immigration alltid är bra, vilket inte stämmer. Påståendet har aldrig varit sant. De påstår att immigration inte kan förknippas med sociala eller rasproblem, vilket även det är ett falskt påstående. Det är genom att förvanska verkligheten som vänstern undviker dilemman/motsägelser, de bara ljuger om sakförhållanden.”

Vänsterns maktspel och strävan efter absolut makt döljs bakom falsk godhet, falsk humanism och falska sakförhållanden. Vänsterns väg är falskhetens och hyckleriets väg! Psykologiskt vad säger detta om vänstern?

Statens huvuduppgift enligt vänsterns grundlag är att måna om välfärdsstatens klienter
Anders Leion sammanfattar utvecklingen framöver:

”I en ekonomi som kräver allt högre utbildning av den som vill ha ett arbete, kommer vi att få en allt större andel av befolkningen som av genetiska, kulturella och andra skäl blir alltmer oförmögen att fungera.”

”Det utanförskap som då uppstår, kommer att föda allt mer och grövre brottslighet. Denna kommer till att börja med vara koncentrerad till de redan nu existerande så kallade utanförskapsområdena, men med stigande muslimsk andel av befolkningen också sprida sig till andra orter och kvarter. På allt fler orter kommer den tidigare befolkningen få se sig – som en gång samerna – undanträngda. Detta innebär att de undanträngda svenskarna kommer att få se allt större andel av sina skatter gå till underhåll av alla arbetslösa och kriminella muslimer.”

”Denna utveckling är redan nu möjlig att se. Det gör dock inte våra myndigheter. De vill nämligen inte se.”

”Vi har dessutom nu en regering som bildats just på grundval av en välutvecklad förmåga att ha flera, falska verkligheter hängande i luften samtidigt. Varje parti i regeringen med dess stödhjul har sin egen version av den träffade överenskommelsens innebörd. De verkar trivas med det. Och de har onekligen en lång, beprövad erfarenhet av att beljuga verkligheten.”

Aha konstaterar att … ”för vänsterfolk är detta livsluft, de vill ha det så här; en massa människor (invandrare) vars underläge kan bli föremål för evig omsorg från vänsterns sida.”

Enligt den socialdemokratiska regeringsformen, dvs. nuvarande regeringsform, … ”framställs statens främsta uppgift i nu gällande regeringsform:”

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

Patril Engellau konstaterar att … ”tydligare kan det inte sägas att statens huvuduppgift enligt nuvarande grundlag är att måna om välfärdsstatens klienter. Det står att staten ska göra det och staten gör det. Det är därför vi behöver en ny regeringsform.”

Frågan är hur de förment borgliga partierna har kunnat bli socialistiska partier till den grad att de helt underordnar sig en socialistisk, eller marxistisk (jfr ”alla likas värde” = det klasslösa samhället), grundlag. Vi i den demokratiska oppositionen måste samla alla goda krafter för att få tillstånd en utveckling mot demokrati och ett fritt samhälle.

Fredrik Östman skriver att … ”de vill ha det så här. De vill att ondskan skall råda, de vill ha en massiv ökning av kriminalitet och våld och våldtäkt och elände. De vill ha extrema skattenivåer. De vill reglera vårt liv i detalj. De vill förbjuda det fria ordet. De vill undertrycka sanningen. Det är vi som har den goda viljan.”

”Det är barn som våldtages av de insläpade muselmanerna. Det är barn som misshandlas och förmenas undervisning i skolorna. Det är barn som berövas sina föräldrar när alla mödrar skall vara styrelseproffs. Deras ledare är alla barnlösa. De hatar barn. Det är vi som står på barnens sida.”

Och i den mån du vill skilja idealism från nihilism, hur det nu skulle gå till, så är vi lika ”idealistiska” som de, men eftersom vi också är rationella, till skillnad från dem, och ser verkligheten som den faktiskt ser ut och förespråkar realistiskt verksamma åtgärder, så kan vi i högre grad än de förverkliga våra ”ideal”. Det är vi som vill förbättra samhället och livet för oss, varandra och våra grannar.”

Samma psykologiska mekanismer då som nu
Gertrud1 skriver mycket insiktsfullt om karaktärssvaga människor, människor som vi kan förknippa med PK-ister/politikerväldet, inklusive dess medlöpare i etablerad media.

”Aggressioner mot judar ansågs rättfärdigt, aggressioner mot vita män anses idag rättfärdigt, slakten i Sydafrika ser man som poetisk rättvisa. Kulturen har givit oss ett sanktionerat utlopp mot en syndabock. Idag sker det i Sydafrika, men det kan såklart även hända här. Särskilt som man eldar på att det är det patriarkala förtrycket som är roten till allt ont i Väst.”

”Det är alltså samma mekanism som ledde till judehat på 1900 talet, och som leder till hat mot den vite mannen idag. Eftersom man inte har förmåga att se det onda och goda inom den egna personligheten, så projicerar man det onda på ett yttre objekt och håller därmed sig själv illusoriskt god.”

Sixten Johansson skriver att … ”i Sverige finns en mandarinkast, den politiska klassen, etablissemanget, som består mest av odugliga snyltare. Deras samhällsställning och resurser går ofta i arv, de har ingen självkritik, lever i en teoretisk värld. Vid en större kris kan miljoner i Sverige mycket väl frysa och svälta ihjäl, mördas eller förslavas. Så monstruös är mandarinernas oduglighet.”

Sista afton i Kinaland skriver vad många inser, att … ”vi lever i en ond tid, det går inte att komma ifrån.”

”Det hände dessutom på vår vakt, alla är skyldiga men jag lägger ändå skulden hos alla de vänstermänniskor, från postmodernister till socialdemokrater som använt alla sin energi och hela sina liv att föra oss dit vi nu är. Vi hade oturen att växa upp precis i en period och på en plats som lyckades undgå uppfostrande krig och där folk kunde skapa nog med välstånd så att den hela tiden växande parasiten inte märktes, och heller inte det indoktrinerande giftet.”

”Så politikerna, socialdemokraterna, fick oss alla att tro att vi kunde avhända oss ansvaret för våra liv till dem, de skulle se till att allt blir bra. Resultatet ser vi nu, alla är socialdemokrater och mycket vill ha mer, mer pengar, mer makt, mer totalitarism.”

Karaktärsstarka och karaktärssvaga människor

Eva Danielsson identifierar …. ”rädslan för både det okända och för kända farligheter präglar oss. Men också oförmågan att stå ut med ovetskap och ovisshet. Det leder både till ett äkta utforskande av starka och nyfikna människor och också till att vilja sätta punkt, detta gäller, för pragmatiker alternativt svaga människor.”

”En blandad skara av nyfikna och pragmatiker blir bra, men de svaga och karaktärssvaga, kan lätt bli översittare med starkt behov av att övertyga andra om vad man ska tänka och tro”.

”Starka människor med energi och självförtroende står ut både med mer ovisshet och med andras olika tro och åsikter. Men den styrkan blir negativ om man inte sätter ner foten mot översittare och mot dem som försöker stjäla ens liv och ens frihet. I vissa lägen är det bara självförsvar med alla medel som gäller. Västerländsk tolerans mot kommunism och islam är ren och skär dumhet.”

Eva Danielsson ger sin syn på PK-isters karaktär … ”man tror helt ärligt på pratet om humanism och ser inte ens det självgoda och förmätna i idealismen. Men för dem som är pådrivande i den här pk-ideologin är idealismen och den goda viljan bara en täckmantel för omättlig maktlystnad och egenvinning och fåfänga.”

”Att tillfredsställa sitt ego. De negativa konsekvenser, som annars borde stoppa agerandet, rycker man på axlarna åt, blundar för, och så fortsätter man prata om ett medmänskligt samhälle. Fast man väl vet att både ideal och människor offras på vägen. Det finns inget annat ord än ondska för det. I västvärlden har globalistidealismen med massmigration och klimathotshets satts igång av mäktiga människor helt utan annan anledning än maktlystnad.”

Vidare, … ” Vi kanske ska förstå människors oändliga och starka behov av bekräftelse på att känna sig goda. Men vi behöver också förstå många människors oändliga fåfänga och självhävdelsebehov och hur normala hänsyn till andra inte existerar för dem om tillfälle yppas att skaffa sig fördelar. Ren ondska.”

Gertrud1 konstaterar att … ”det är bara svaga människor som måste projicera sina dåliga sidor på omgivningen … Svaga människor tar inte ansvar, de lägger skuld och ansvar på andra för deras mående, och vår kultur är inbiten i att lägga både skuld och ansvar på pojkar och män, och se kvinnor och minoriteter som svaga offer. Därmed cementerar vi svaghet hos dessa istället för att stärka den.”

Offerskap är mycket farliga saker, skriver Gertrud1, … ”svaga människors offerskap är inte farligt för andra än dem de har i sin närhet så länge det inte finns ett kulturellt tillåtet utlopp. Om sedan gränser börjar flyttas för vad som anses acceptabelt i kulturen så kan det eskalera hur långt som helst.”

Svarta aktivisters rasism mot den vita mannen

Idag styrs inte samhället utifrån vetenskap och etablerad kunskap, utan utifrån totalitär ideologi och egennytta. Skribenten, skriver att … ”politiker är helt ointresserade av modern forskning eftersom den utmanar paradigmet. Istället lutar man sig på den sociologiska forskningen, vilken … är starkt vinklad av dess nymarxistiska grundare här i Sverige.”

I ett historiskt perspektiv, ”… även om det på ytan ser olika ut så är det ändå fråga om samma mekanismer … som leder till att se angrepp som rättfärdigade.”

Ett aktuellt fall är hur Covington studenter i USA blev smutskastade av globalisternas media.

Anders Leion skriver … ”nu senast visade det sig att vita skolungdomar i USA inte utsatte minoritetsföreträdare för trakasserier. Det var tvärtom. Naturligtvis ifrågasattes inte nyheten. Den publicerades för att sedan gömmas undan när den visade sig var falsk.”

Fredrik Östman identifierar helt korrekt att … ”Tucker Carlson har fel när han säger att det inte handlar om ras. Det handlar i högsta grad om ras och om rasism, rasism mot den vite mannen. De svarta rasisterna i filmen vet det när de slungar sina rasistiska invektiv. Den indianska rasisten i filmen vet det när han begär underkastelse och kapitulation av de vita småpojkarna (större vågar han sig inte på i sin usla och vidriga nedrighet). Svenska Högsta Domstolen vet det när den fastställer att rasism, hat och hets mot ”den nordiska folkgruppen” – den vågar förstås inte säga den vita mannen som den menade – är fullt tillåtet och ostraffbart.”

Detta är vänsterns projekt. Det handlar om ras

Vidare, … ”det handlar om sexism och rasism gentemot den vite mannen. Vi är vår tids judar. Vi skall avrättas i gasugnar. Vi skall svältas i isläger. Detta är vänsterns stora projekt sedan 1945 och 1989, som hämnd för att vi pajade först deras tyska och sedan deras sovjetiska drömprojekt. De saknar sitt Auschwitz. De saknar sitt Gulag. Och de har gett sig den på att taga tillbaka dem! Detta är vänsterns projekt. Det handlar om ras.”

Anders Leion för fram tanken att … ”kanske kan denna illvilja mot majoriteten bära fröet till sin egen undergång?”

Svart pulver med risvin har en motsatt uppfattning … ”jag tror inte vi skall ha något hopp om att illvilja när fröet till sin egen undergång, det är malokrati och när man blir förvånad så är det då det blir ÄNNU värre.”

”Jag började skriva till svenska ledarskribenter för 12 år sedan just på grund av grafen ovan, såg de inte?! Men de ser, men struntar i det, eller är för fega, precis som i alla kommunistdiktaturer, inte ”vaknande” folk och satte stopp för Pol Pot eller Stalin. Detta kan vi inte hoppas på, de värsta styr oss nu och svarar på allt motstånd med att göra det än värre, se på Reinfeldt och Mp, eller nu, ännu en kulturminister som hyllar och stödjer islamister. En muslimsk islamistisk kulturminister, eller statsminister, är inte långt borta. Detta försvinner inte av sig själv, om man bor i Stockholm, varför inte ta på en gul väst och gå ner på torget?”

Gertrud1 skriver att … ”vad Jordan Peterson gör är att visar oss hur vi kan stå upp mot den ideologi som eldar på offerskapet så att vi kan hindra att det leder till våld.”

Jordan Petersons popularitet indikerar att globalism och socialism skapar psykologisk ohälsa, inte minst bland yngre människor, inte minst unga kvinnor, vilket är oroande.

Socialdemokraternas affärsidé bygger på falsk trygghet
Patrik Engellaus fråga ”om det kan finnas framtidstro efter välfärdsstaten” påpekar Hans Högqvist det ovedersägliga att … ”ett socialistiskt samhälle är inte förutsättningen för ett tryggt samhälle för alla, ett icke socialistiskt samhälle är inte detsamma som en nattväktarstat.”

Vi befinner oss vid en vändpunkt i historien, vid övergången från ett socialistiskt samhälle, eller välfärdsindustriellt eller bidragsindustriellt samhälle, till ett samhälle som ännu inte har utkristalliserat sig, där konturerna fortfarande är vaga, motsägelsefulla, knapp förnimbara. Vid en punkt där historien kan ta den ena eller andra vändningen, beroende på ”tillfälligheter”. Det kan då tyckas vara uppenbart att det finns en stor osäkerhet hos dem som påverkas av förändringen och/eller hos dem som medvetet försöker förstå sin samtid. Behovet av trygghet är än mer påtagligt än tidigare. Tryggheten framstår som en avlägsen hägring.

Patrik Engellaus anknyter till denna osäkerhet … ”det värsta är att inte bara jag, utan hela västerlandet, känner sig lika trevande inför framtiden. Vi vet inte vad vi vill annat än i allmänna termer, till exempel mer sunt förnuft och lägre skatter. Vi föraktar de politiker som lovar oss räddning genom att göra mer av sådant som vi lärt oss inte fungerar.”

Socialdemokraterna är inte ett statsbärande parti

Socialdemokraterna har under långt mer än ett halvsekel varit det statsbärande partiet. Så är det inte längre, enligt Aha, utan … ”Socialdemokraterna har stor andel väljare vars insats i samhället sviktar när det gäller förmåga att göra rätt för sig. Detta gör Socialdemokraterna till ett icke statsbärande parti utifrån hur deras väljarbas ser ut.”

Ändå klamrar de sig fast vid makten, behålla makten är den överordnade ideologin. Allt annat är sekundärt. Direkt odemokratiska metoder utgör inget hinder, tvärtom. En redan komplicerad situation görs än mer komplicerad då demokratiska spelregler åsidosätts. Återstår systemkollaps.

Vem röstar på Socialdemokraterna (och på övriga partier som förespråkar massinvandring) när Socialdemokraterna för en destruktiv politik för dem som är nettouttagare från det bidragsindustriella komplexet, frågar Dansker mand ”Varför skulle de vilja att deras kaka blir mindre, och kanske riskera hela rasket? Vari ligger deras intresse för Lööfs ”nyliberalism” eller Mp:s militanta massinvandring, eller för den delen samma sak i S och V som verkar styras av pk-ist extremister?”

Svaret är, enligt skribenten, att … ”det är helt enkelt så att vänsterns politik med massinvandring, från S till V, mest skadar deras egna väljare, så det blir HELT avgörande att så split i samhället och finna en fiende i vita män, populister (vita män) eller en politisk höger (vita män).

Så, … ”när de som verkligen drabbas av massinvandring och illegal invandring för att fler måste dela på deras kaka och drabbas av våld i förorter och fallerande skolor ändå måste fås att rösta på de partier som har som främsta intresse att få staten att växa så kan man förstå fokusen på identitetspolitik och påstådd rasism från vita.”

Om vi jämför skribenten Danske mans förklaring med en empirisk observation av hur Socialdemokraterna resonerar när det gäller hur Socialdemokratiska politiker skall förhålla sig till den politiska oppositionen i form av Sverige Demokraterna, vad blir resultatet? Finns det någon överensstämmelse mellan de båda perspektiven?

Det visar sig att det gör, vilket vi återkommer till nedan.

Nina Drakfors – hur socialdemokrater tänker

Nina Drakfors är en tidigare socialdemokratisk lokalpolitiker, som har insett att hon har blivit totalt förd bakom ljuset av socialdemokraterna. Nina berättar att hon fick lära sig som socialdemokrat att vänstermänniskorna är de ”goda” människorna, som vill människors bästa, och vill bevara välfärden. Alla högermänniskor betraktas som de ”onda”, människor som vill ta välfärden ifrån oss, människor som är giriga och som det inte går att lita på.

Redaktionen: Jämför med hur nationalsocialisterna beskriver judar!

Nina Drakfors förklarar att … ”Socialdemokraterna har i decennier använt denna retorik – alla som inte är ”vänster” vill ta ifrån befolkningen deras välfärd. Vi har ”gått på” det därför människor vill ha en värld som är enkel, med enkla sanningar. Många människor i Sverige var lättlurade och naiva inför en falsk retorik där man sa att invandringen var lönsam för Sverige och att migranterna kommer att rädda våra pensioner.”

Nina Drakfors deltog på ett möte för Socialdemokratiska lokalpolitiker, ett möte som handlade om hur man skulle bemöta Sverigedemokraterna i en sakdebatt. ”Hittills hade strategin varit att tiga och inte ta debatten. På den tiden trodde jag att Sverigedemokraterna var ondskefulla rasister.”

Inte ta en sakdebatt med Sverigedemokraterna

”På mötet lärde man ut till oss politiker att man inte skall ta en sakdebatt med Sverigedemokraterna, då man inte kan vinna den. Eftersom Sverigedemokraterna var så otroligt retoriskt skickliga. Man skulle istället göra en fokusförskjutning och alltid svara med ett ideologiskt ställningstagande. Dessa tre svar lärde Socialdemokraterna ut vad man skulle svara i en sakdebatt:”

1. Sverigedemokraterna har inte samma människosyn.
2. Sverigedemokraterna vill ha ett ”vi-dem” samhälle.
3. Sverigedemokraterna står inte upp för allas lika värde.

Alltså, Socialdemokraternas (och övriga ”kompisar” inom 7-klövern) tillämpar strategin ”Inte ta sakdebatten”. Om strategi nr 1 inte fungerar skall strategin nr 2 tillämpas ”Fokusförskjutning – svara med ett ideologiskt ställningstagande”. Ytterligare en observation är att inte minst Socialdemokratiska väljare ”vill ha en värld som är enkel, med enkla sanningar”. Dessa väljare har lärt sig en ”sanning” och håller sig till den oavsett allting annat. Givet hur samhället har utvecklas under Socialdemokraterna lever dessa väljare med en allt tydligare kognitiv dissonans.

När senast hade vi en demokratisk sakdebatt (om någon väsentlig frågeställning) i Sverige? Någon som kommer ihåg? Svensk ”demokrati” kan närmast betraktas som en levande charad där deltagarna återfinns bland politikerväldet och dess medlöpare.

Demokrati är INTE konsensus

Det är bara att konstatera fakta, Sverige är ingen demokrati, Eva Danielsson kallar det ”svenska låtsasdemokrati”. Det multikulturella projektet (socialism/marxism) skall genomföras oavsett vad svenska folket tycker. Parallellen till Herr H. i bunkern är uppenbar. Konsekvenserna kommer att bli därefter.

Sand och Sand skriver att … ”så det spel som politikerna behärskar är ett spel de själva konstruerat, och det är inte längre ett demokratiskt spel, och har väl nästan aldrig varit det i Sverige, vi var lurade av konsensus från början. Demokrati är INTE konsensus, utan att fritt bryta olika idéer med varandra, och låta folk ta del av detta brytande av idéer och sedan rösta som de tror är bäst.”

”Istället så präglas svensk politik och pk-ism nu i hela västvärlden, av en extremt långtgående enighet hos eliten, eventuella oenigheter skall jämnas ut INNAN debatten når folk, ett extremt osunt politiskt klimat. Därför hatas populisterna, för i varenda debatt så drar populister ner byxorna på konsensus och pk-ismen.”

Vidare, … ”som exempel, hela 7-klövern säger att invandringen är lönsam, många förstår och vet att så inte är fallet men det får aldrig yppas i riksdagen eller media, men så har vi då gossen Ruda i SD som aldrig kan hålla klaffen. Men etablissemanget kan inte bemöta deras argument med annat än personangrepp eller tystnad. Det sker inget brytande av de viktiga argumenten fortfarande i svensk politik eller i media, utan allt handlar om vem som har den största plattformen för att föra ut sitt budskap och verkligheten som vanligt folk till sist ser, men då kan det vara försent. Det är inte demokrati vi har då inte åsikter bryts öppet och ärligt.”

Vänstern har kommit till vägs ände – Sverige är en låtsasdemokrati
7-Klöverns marxistiska multikulturella projekt/experiment har inte medborgarna eller väljarna med att göra. Detta är elitens projekt, visa upp för världen att Sverige är det socialistiska Utopia, någon som ingen annan har lyckats med. 7-Klöver är lika övertygad som Herr H att den inslagna vägen leder till det 1000-åriga Riket. Oavsett alla fakta och erfarenheter som otvetydigt tyder på motsatsen.

7-Klöver ser tillbaka på storforna dagar, genom att samarbeta med Herr H slapp Sverige dras in i kriget och få infrastrukturen förstörd. Ekonomin tog fart efter andra världskriget då de av kriget förstörda länderna skulle bygga upp igen. Patrik Engellau skriver att … ” det som gav västerlandet hopp, självtillit och framtidstro sedan andra världskriget var övertygelsen om att en framväxande välfärdsstat i alla länder skulle infria sina löften om en bättre jord. Det är ingen tillfällighet att Sverige blev ett föredöme för en hel värld. Sverige visade vägen och den svenska socialdemokratin blev den goda framtiden förkroppsligad.”

Problemet är att socialism och marxism inte är förenligt med hög levnadsstandard, utan tvärt om. Man kan skjuta upp den ekonomiska tillbakagången, eller kraschen, med finansiella manipuleringar (kvalitativa lättnader, negativ ränta, etc.), men man kan inte hindra den. Därtill arbetar globalister och socialister med att ytterligare sänka levnadsstandarden genom massinvandring av lågutbildade individer från dysfunktionella länder och genom klimathysteri.

Situationen idag jämfört med situationen efter andra världskriget är fundamentalt annorlunda. Men den magnifika hybrisen lever kvar och visar inga tecken på att avta, snarare motsatsen.

Sista afton i kinaland skriver att … ”vi skall inte tvivla på vad som står på spel, det är ett förräderi mot en 2500-årig utveckling vi bevittnar, våra politiker är våra fiender, media är våra fiender och klimatalamister är våra fiender, de är alla totalitära.”

Vi i den demokratiska oppositionen har uppgiften att vända utvecklingen och återinföra demokrati i ett fritt samhälle. Att vara konservativ, enligt Sir Roger Scruton, är att hålla fast vid det du älskar”. Av detta följer att vänstermänniskor, antingen har de inget de älskar, eller har de svårt att hålla fast vid det de älskar. Resultat blir en flykt till fantasivärlden och till ett framtida önskat tillstånd, vad det nu kan vara.

Socialism, enligt Sir Roger Scruton, handlar til syvende og sidst om kontroll. Då såväl socialism som islam bygger på kontroll, är det inte att bli förvånad att socialister och islamister har funnit varandra.

Kapitalet har funnit socialisterna i en ohelig allians, och socialisterna har funnit islam i en ohelig allians. Det är dessa krafter som utgör vårt motstånd. Har någon i historien mött större motstånd än det vad vi i den demokratiska oppositionen gör?

I Sverige är det kanske främst fyra handlingsvägar vi behöver utveckla, den första är en kraftfull och ständigt pågående argumentation mot 7-Klövens och deras lakejers politik, och då inte minst mot Socialdemokraternas trygghetshyckleri. Vi behöver visa för Socialdemokraternas väljare att Socialdemokraterna står för en falsk trygghet – framtida pensioner kommer att bli väsentligt lägre än vad dem förväntar sig. Det gäller naturligtvis även övriga väljares pensioner, men Socialdemokraterna har förmodligen lyckats grundlura sina trogna väljare mer än vad andra partier har lyckats med. Faller Socialdemokraterna faller övriga partier inom 7-Klövern.

Dansker mand kompletterar … ”det verkar … helt avgörande att finna talesmän som kommer från botten, arbetslösa i förorten, sekulära skötsamma muslimer, icke-vita, och liknande som kan tala till folket i förorten och små städer Sverige över, alla områden där S och V står starkt, för hur länge kan etablissemanget upprätthålla denna lögn?”

Detta leder till den andra handlingsvägen, informationsspridning via Nya Media, eller Alternativ media. Kraftsamling är nyckelordet. Vi behöver en streamad Tv-kanal där skribenter kan kommenterar det politiska skedet, i direkt konkurrens med statstelevisionen och övrig etablerad media.

Den tredje handlingsvägen är civil olydnad, vilket Katerina Janouch tog upp i sitt anförande på Norrmalmstorg den 12 januari.

Statens Offentliga Utredningar, SOU 1999:101 Olydiga medborgare, utreder civil olydnad. Utredningen kommer fram till att civil olydnad "kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin”. I Ickevåld! Handbok i fredlig samhällsförändring av Klaus Engell-Nielsen, Annika Spalde, Pelle Strindlund hävdar författarna att civil olydnad har använts av svenska folkrörelser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, till exempel när den tidiga arbetarrörelsen skapade strejkrätten genom att gå ut i strejk trots att det var i strid med gällande svensk lag.

Den demokratiska oppositionens syfte är att återinföra, dvs. främja demokrati, vilket ligger i linje med SOU 1999:101 Olydiga medborgare.

Ett delmål är att påverka opinionen inför valet till Europaparlamentet, EU-val, söndagen den 26 maj. Syftet är att få så många EU-kritiska parlamentariker som möjligt valda. Antalet EU-kritiska parlamentariker förväntas öka betydligt.

Den fjärde handlingsvägen är att stärka det civila samhället. Civilsamhället eller det civila samhället är den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av det offentliga, staten eller kommuner.

När det nuvarande välfärdsindustriella eller bidragsindustriella komplexet går överstyr behöver vi ett civilsamhälle som kan ta vid.

Avslutningsvis, de värsta styr oss, nu som då handlar vänsterns projekt om ras, idag förklätt i en ny orddräkt. Vi inom den demokratiska oppositionen måste engagera oss, även om vi har privata projekt som vi vädesätter högt. På sikt är det frågan om överlevnad. Ta kontakt med andra inom den demokratiska oppositionen och tillsammans hitta lämpliga uppgifter och roller som för kampen för demokrati och ett fritt samhälle framåt.

En skribentDet Goda Samhället får avsluta inlägget …. ”viktiga mänskliga erfarenheter kommer ofta med en stor prislapp. … som för flertalet av de soldater som överlevde striderna på strandavsnitten Sword, Utha, Juno, Gold och Omaha Beach, den 6 juni 1944. De stred alla för demokratins försvar, intill och över dödens gränser.”

”Egna minnen är alltid personliga. De försvinner med en själv. Men männen som stred på stränderna i Frankrike 1944, stred inte bara för sig själva. De stred också för dig och mig.”

”Därför får vi senare generationer inte drabbas av amnesi – en kollektiv minnesförlust. För striderna gällde även för kommande generationer. För att även de skulle få behålla sina öppna demokratiska samhällssystem.”