Veckan som gått 24 november till 30 november 2018

PK-ister och globalister fäktar, likt Don Quijote, mot väderkvarnarna
Det är genuin ondska, 7Klövern står bakom en politik som leder till ondska. Aktivisterna (exempelvis i form av journalister på etablerad media) håller i pekpinnen. Patrik Engellau citerar från DNs ledarsidor …”För de mer omfattande reformerna krävs nämligen något annat än det vi sett prov på den senaste tiden: Politiker som inte är rädda för väljarna.”

Patrik Engellau sammanfattar ur DN

Det handlar om att migranterna ska ha bostäder och jobb och i båda fallen måste medelklassen maka åt sig. Politikerna måste lägga ned en samhällsmodell ”som i praktiken är ett försvar av medelklassens arbeten och bostäder”. Medelklassens ”krav på höga löner och subventionerade hyror hindrar en alltmer etnifierad underklass från att etablera sig i samhället”.

Var har vi hört detta förut – ”måste maka åt sig” – ”lebensraum”, eller Stalins ”folkomflyttningar”? Samma ondska idag som då. Det som främst skiljer är språkdräkten och kategoriseringen av människor.

Vår naturliga reaktion på detta blir: 1) DN:s ledarskribent bor naturligtvis sedan flera år tillbaka i någon hyreskasern i ett utanförskapsområde, allt annat vore hyckleri. 2) Om ledarskribenten, i ett e-mail, skriver ned världsförbättringslogiken i detta, gärna i punktform, åtar Redaktionen sig uppgiften att förmedla meddelandet till en person som är direkt underställd den kinesiska regeringen.

Så om meddelandet innehåller något genialiskt, nytt för världen, kommer kinesiska regeringen med stor säkerhet att bli informerad. För ledarskribentens anmaning gäller förmodligen så väl kinesiska, som japanska, som sydkoreanska, som singaporeanska, som alla andra medelklassare i världen. Innan det genialiska har blivit kartlagt betraktas ledarskribentens utsagor som ren galenskap, och då vet prenumeranter på DN att de finansierar galenskap.

Eva Danielsson ger sin kommentar grundad på sunt förnuft.

”I min värld SKALL politikerna vara rädda för väljarna. Inser inte DN att det de skriver är djupt odemokratiskt. Eller vet de detta mycket väl och lobbar för ett totalitärt styre helt enkelt? Ändå svårt att förstå hur man energiskt jobbar för att alla ska få det sämre. Det kommer ju att drabba människor inom politikerklassen och VIK också och deras familjer. Alla kommer ju inte att kunna tillhöra den skyddade ”eliten”. I ett land som länge fungerat enligt att allt välstånd ska delas nästan lika så kommer även all misär att delas nästan lika. Det begriper ju varje medelklassare i alla fall.”

Lögnerna är en del av aktivisternas och politikerväldets livsluft, allt enligt principen ändamålet helgar medlen. Ett illustrativt exempel ger Björn Rasmusson, även denna gång från DN. Reportern Henrik Brandão Jönsson konstruerar en ”nyhet” för att ställa den nyvalde presidenten Jair Bolsonaro (Donald Trumps ”kompis”) i dålig dager.

Fredrik Östman kommenterar händelsen med att …”korren bor uppenbarligen i Brasilien och har en brasiliansk familj. Han vet precis att han ljuger. Han skall veta hut och skämmas! Fy! Usch! Tvi vale! En ondsint människa.” Detta är den verklighet vi har att hantera på daglig basis och det är inte de enda exemplen på att onda krafter är i görningen.

Katerina Magasin berättar om ett numera borttaget upprop där en representant för Miljöpartiet gick ut och föreslog att:
“Innan pengar avsatts för detta ändamål (alltså att skaffa bostäder till flyktingar, min anm.) SKALL kommunerna kunna evakuera personer som har för stora boenden tex. par där barnen flyttat hemifrån, eller sambos där partnern har en bostad på annat håll. Vi måste hjälpa de nyanlända med värdiga bostäder.”

Katerina erinrar sig samtidigt att regeringen Löfven går vidare med lagförslaget om ett snabbare bostadsbyggande som även omfattar ingrepp i såväl Europakonventionen som regeringsformen, vilket Ledarsidorna rapporterade om den 24 oktober. Utredningen har letts av Nooshi Dadgostar (V) och harmonierar med Vänsterpartiets partiprogram genom att upphäva äganderätten som annars ytterst regleras i Europakonventionens första tilläggsprotokolls första artikel.

Vad driver aktivisterna och politikerväldet? Förstår de inte att deras politik leder till ondska, och i förlängningen till Gulag? Varför är Donald Trump ett sådant hatobjekt? Den andra frågan är lättast att svara på, ”de bryr sig inte”. Som många kommentatorer på Det Goda Samhället har konstaterat, de vill ha det så här. När det gäller den första frågan är det primära svaret maktlystnad och då egenmakt, och allt som hör till makten. Den tredje frågan hänger samman med den första frågan, men kräver ett mer utförligt svar.

Fråga: Varför är Donald Trump ett sådant hatobjekt?

PK-ism bygger i grund och botten på (kultur)marxism. Genom postmodernismens anpassning av marxismens teser till vår tids uppfattning om historia och samtid (till den tidiga ”post-war order”, se nedan) har PK-ismen utformats för att passa den moderna människan. Förutom (kultur)marxism ingår globalism i PK-ismen. Lars Bern har utförligt beskrivit vad globalism står för, och dess historia, exempelvis här.

Vid andra världskrigets slut utarbetade USA en strategi för att bygga en fredlig värld (den tidiga ”post-war order”), baserad på demokrati, ekonomisk utveckling och handel; där USA skulle ta det globala ledarskapet baserat på ekonomisk styrka och militär makt. Denna ”post-war order” fungerade i stort sett väl fram till berlinmurens fall 1989.

Först lyssnar vi till Victor Davis Hanson (i något fri översättning och tolkning) när han förklarar vad politiken för ”post-war order” stod för och att den har ersatts av Trumps nya politik som är verklighetsbaserad och utformad för dagens situation. Inte som den såg ut vid andra världskrigets slut.

Västerländska intellektuella (jfr exv. Frankfurtskolan) framhöll socialism som ett föredöme. Kina, Japan och andra länder byggde upp stora överskott i handeln med USA. Detta accepterades länge under förevändning att västvärlden (jfr ”den vita mannen”) får ta stryk för att andra länder skall kunna komma ikapp. Och därigenom skapa ett tänkt större välstånd. Men, som Victor Davis Hansson framhåller, har det sena 19-talets globala ordning baserad på stora illusioner sedan länge fallit i koma.

Det Trump har gjort är bara att ta bort det livsuppehållande stödet. ”Världen kommer inte att vara en post global värld (styrd av globalister), inte en postmodern värld (styrd av socialister/neomarxister/PK-ister), den kommer inte att vara en utopi, vi kommer inte alla att vara förespråkare för klimatförändringar (klimatalarmister), eller tro på identitetspolitik … Det kommer att finnas lokala skillnader, kaos kan komma att uppstå överallt, centrala (överstatliga) byråkratier som FN, EU, WTO är överspelade. Istället skall både handel och krig bedömas genom bilaterala förbindelser, inte internationella organisationer.”

Svaret på frågan: Varför är Donald Trump ett sådant hatobjekt?

Vi låter DN:s ledarskribent representera PK-ismen. Ställ ledarskribents totalitära syn och kategorisering av människor, mot den nya doktrinen för ”post-war order”, då blir PK-isternas oresonliga hat mot Trump helt förståeligt. PK-isterna och globalisterna lever kvar i en föråldrad illusion (den tidiga post-war order), eller villfarelse, om världen, som sedan länge har dött sotdöden. Men maktambitionerna och hatet lever kvar. Trump står upp för det västerländska samhället och dess ideal och värderingar, vilket PK-isterna tolkar som försvar av den vita mannen.

Vad Trump gör är att ta bort maktfundamenten för PK-isterna, de överstatliga byråkratierna. FN är en helt överspelad centralbyråkrati, EU behöver reformeras och återgå till att fokusera på handelsförbindelser, etc. Ryssland, Kina och andra länder förstår exakt de tankar som den nya ”post-war order” är baserad på, då dessa relaterar till den faktiska situationen i världen. PK-isterna baserar sin makt på kulturmarxistiska dogmer och moralisk överlägsenhet, dvs. det utopiska samhället. Medan det nya synsättet är baserad "principiell realism", ömsesidig respekt, att inte söka krig, men om krig tvingas på dem kommer de att vinna. Vi befinner oss i kampen mellan de som förespråkar det utopiska samhället och de som förespråkar principiell realism., eller annorlunda uttryckt, ”om vi skall vara slavar i staten eller fria individer.” Verkligheten vinner alltid förr eller senare, frågan är till vilken kostnad i lidande och resurser.

Vi avslutar inlägget med insikten att FN används av vänsterkrafter i västvärlden för att bygga egen makt, nu senast med hjälp av FNs migrationspaket. Enligt Dinesh D’Souza bygger vänstern sin makt på följande modell: ”A (en PK-ist) och B (en invandrare) träffar en överenskommelse om att råna C (skattebetalarna). A säger till B, du röstar på mig, när jag kommer till makten lurar jag statskassan, jag får det mesta, men du kommer att få en liten del av pengarna.” Alltså behöver vänstern invandrarna (den nya underklassen) för att bygga makt, alternativt behålla makten, och få de fördelar som följer med makten. Därav FN:s migrationspaket … De vill ha det så här!

Tillbaka till Home

Ett självklart innehåll, men behöver uttryckas i detta absurda tidevarv
I Paris deklarationen, Ett Europa vi kan tro på (i översättning av Fredrik Östman) står det … ”att vara europé är att medverka i politiken och i historien. Vi är själva författare till vårt gemensamma öde.”

I deklarationen beskrivs PK-isternas Europa som det Falska Europa, medan det Sanna Europa avisar … ”den utopiska fantasin om en mångkulturell värld utan gränser." Tankarna bakom det Sanna Europa överensstämmer i överförd bemärkelse med den nya ”post-war order” – principiell realism - som regeringen i USA har formulerat (se inlägg ”PK-ister och globalister fäktar, likt Don Quijote, mot väderkvarnarna”).

Vi har kommit till en punkt då vi måste visa på socialismens, eller PK-ismens, genuint destruktiva kraft och ersätta detta samhällsfarliga tänkande med en verklighetsbaserad och historiskt förankrad politik som leder till att vårt europeiska och därmed västerländska civilisatoriska arv utvecklas och förstärks; och inte som nu, utraderas.

Patrik Engellau skriver att han …”ser en framtid som i ett fundamentalt avseende skiljer sig från den moderna historia vi fått uppleva. … "Den välorganiserade staten håller på att bryta samman. … Det sannolika är kanske att Sverige fortsätter utförslöpan och att folk anpassar sig. Det går bevisligen att leva även under besvärliga förhållanden. Folk i Grekland gör faktiskt det. Även i Brasilien lever folk.”

Orrtuppen kommenterar inlägget med att …”folk i Brasilien och Grekland lever INTE i länder där du fryser ihjäl utomhus under halva årets månader. Vid ett längre elavbrott så kommer Svenskar helt enkelt börja frysa ihjäl i sina egna lägenheter … Sverige är extremt utsatt med förmodligen den mest verklighetsfrånvarande befolkningen som man möjligt kan hitta på jordklotet.”

Sömn söker förklaringen … ”Generationer byggde i samverkan upp det goda svenska samhället. Sprunget ur bitter erfarenhet från otal generationer. I denna framgångssaga förlorade senare generationer kontakten med verkligheten. Rötterna bakåt klipptes av. Erfarenheter tappades bort. Bortskämdheten gavs fritt spelrum. Och in kröp aningslösheten. Rentav den ungdomligt inspirerade hybrisen. Som kom att släppa lös en mängd upplösande krafter. Som nu borrar sig djupt in i samhällskroppens mest bärande element. Där ungefär befinner vi oss nu.”

Eva Danielsson förklarar det självklara med att …”Sveriges territorium och tillgångar ägs av svenskarna. Svensk kultur är bäst just i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att som icke-svensk få bo i Sverige. Vår svenska identitet har tusenåriga rötter och vår historia, kultur, språk, kulturarv, landskap och klimat ger gemenskap och förförståelse för varandra. Som blir sammanhållning och tillit. Detta ger en sund nationalism med lojalitet och vilja att försvara landet.”

Sverige får sälla sig till kön med misslyckade mångfaldsprojekt. Patrik Engellau nämner i sin krönika ”Alla varningslampor blinkar rött” att Sveriges beredskap inför den kommande lågkonjunkturen inte är god. Om det hade varit så väl att enbart en lågkonjunktur står för dörren. Risken är snarare att det är en finansiell kris av betydligt värre kaliber än den 2007-09 som kommer att ställa till stor oreda (vilka motåtgärder kan vi idag mobilisera?). Till och med etablerad (PK-istisk) media signalerar att det finns kristecken överallt och att den stora baksmällan närmar sig.

Och betänk att Sverige fortsätter att ta in ett stort flöde med ekonomiska migranter från dysfunktionella länder. ”Sverige beviljar uppehållstillstånd till mellan tre och fyra gånger så många asylsökande som vad övriga Norden gör tillsammans,” skriver Gunnar Sandelin. Detta är galenskap av historiska proportioner. Vänstern (7-Klövern) driver medvetet landet mot den stora oredan, allt för att behålla makten. Tillsammans med aktivister inom media och inom offentlig sektor genomför politikeraktivisterna det neomarxistiska experimentet.

Några utmärkande drag för socialistisk politik är höga skatter och reglering, vilket direkt påverkar den ekonomiska aktiviteten i samhället. Världsekonomin i BNP termer har sedan 1970-talet visat på en långvarig nedgående trend, detta då skatterna har stigit och regleringarna ökat. Botten i nominella termer verkar vara 2025, och i reala termer 2035. Se Figur nedan.

Om vi fokuserar på Sverige har den ekonomiska utvecklingen efter 1970-talet visat på en tydligt avtagande trend, parallellt med att socialismen successivt har stärkt sin ställning inom alla sektorer av samhället. Socialismen, eller PK-ismen, eller vad man nu vill kalla ismen, fungerar varken i Sverige eller någon annanstans. Är det något socialdemokraterna har lyckats med så är det att indoktrinera svenskarna (se exv. inlägg ”Skattefinansierade SVT har en politisk agenda”) till att tänka som socialister. Situationen i Sverige hade aldrig eskalerat till nuvarande destruktiva nivå om svenskarna inte hade varit så indoktrinerade, eller som Fredrik Östman uttrycker det … svenskarna är sossar in i märgen.” Socialisterna har dessutom lyckats ersätta kristendomen med sina dogmer (exempelvis har svenskarna dålig kunskap om ”ondska”).

En välfärdsstat av Sveriges modell och omfattning är på sikt inte möjlig i ekonomiska termer. Den socialistiska välfärdsstaten i Sverige är på väg att haverera. Skribenten Skatten från Samarkand grupperar människor i två huvudgrupper, varav den ena består av den … ”socialistiska människan … som har … en naturlig tendens att organisera sig för att stjäla andras arbete, medan denna impuls inte behövs på den konservativa sidan, vi gräver hål, och säljer dem om vi har tur.”

Eva Danielsson pekar på en grundläggande princip för ett fungerande samhälle … ”var och en har rätt till sitt eget liv och ingen rätt till något i någon annans liv.”

Att bygga en välfärdsstat för att vinna makt och kontroll över människor har varit en återkommande metod för vänsterkrafter, fascisterna i Italien, nationalsocialisterna i Tyskland, det Demokratiska partiet i USA, exempelvis. Mot detta tänkande står, enligt Mittfingret, … ”individen som vill klara sig själv, vara så stark och duglig som det går, uppfostra sina egna barn och göra sina egna val och tänka själv.”

Vad kommer efter välfärdsstaten enligt nuvarande socialistiska modell? Det vet vi naturligtvis inte, men det finns ett utifrån det Sanna Europas perspektiv fungerande alternativ. Ett alternativ som Karl-Olov Arnstberg förespråkar. Han konstaterar helt korrekt att i en global konkurrens har välfärdsstaten svårt att göra sig gällande. I Singapore tillämpar man med mycket stor framgång en alternativ metod – en meritokratiska modell, the Workfare State (WFS). En globalt konkurrenskraftig modell.

Den grundläggande tanken är ett välfärdssamhälle som belönar dem som arbetar (för att spetsa till det: de starka istället för de svaga (de svaga får helt enkelt satsa på att bli duktigare, vår anmärkning). Resultat: … ”en okorrumperad och politiskt stabil liten nation utan etniska slitningar och med välutbildade supersolidariska medborgare, som dessutom har engelskan som gemensamt språk.”

Enligt (WFS) är … ”statens uppgift inte är att dela ut fisk utan metspön till hungrande medborgare.” Eller, annorlunda uttryckt, staten belönar … ”de skötsamma medborgare som arbetar hårt, satsar på sina barns utbildning, själv vill vidareutbilda sig och är beredd att spara …”

Vidare, ”jämlikhet inte bör eftersträvas på så sätt att politiken begränsar eliten och i synnerhet inte genom att i jämlikhetens namn hålla tillbaka de goda innovatörerna och entreprenörerna.”

Den socialistiska, eller PK-istiska, modellen klarar inte av konkurrensen från länderna i Asien, eller, mer generellt, från länder som inte tillämpar socialistisk, eller PK-istisk ideologi. Den socialistiska välfärdsstaten som samhällsmodell är med andra ord obsolet. Sveriges genomsocialistiska eller PK-istiska samhälle kommer att få i det närmsta oöverstigliga problem vid övergången till en mer meritokratisk och rationell välfärdsmodell. Det är i dagsläget svårt att se hur transformeringen skall kunna ske under någorlunda ordnade former. Det är mycket möjligt att, under en övergångsperiod, vi får vänja oss vid att se utländska soldater i Sverige (var Patriotaffären ett förberedande steg?).

Vi låter Mittfingret avsluta inlägget med insikten att socialister, eller PK-ister … ”organiserar sig medan vi andra producerar, så vi har fått ett samhälle med en urvalsmekanism där de mest hycklare, cyniska och mediokra är JUST DE som organiserar sig politiskt.”

”Därav så styrs nu hela västvärlden av denna typ av människor och därav så blir det ett jäkla hallå när en Trump eller en Orban kommer fram, i grunden annorlunda människor. Så det handlar nu om att göra sig av med alla dessa lismande ränksmidare innan de förstör allt som bra människor byggt upp i århundraden. Vi styrs av de värsta av de värsta.”

Tillbaka till Home

Skattefinansierade SVT har en politisk agenda
Aktivister i form av ”journalister” på etablerade media, som exempelvis SVT och DN, arbetar efter en PK-istisk agenda, dvs. med agendajournalistik. Fake news ingår som en naturlig komponent i agendajournalistiken. Som vi sett i ett tidigare inlägg – ”PK-ister och globalister fäktar, likt Don Quijote, mot väderkvarnarna” utgör Donald Trump en påminnelse för PK-isterna om en värld utanför PK-isternas inskränkta, motsägelsefulla och skruvade föreställningsvärld, en för PK-isterna mycket obehaglig sådan. Vilket förklarar aktivisternas aggressivitet, då deras föreställningsvärld riskerar att totalt haverera, och aktivisterna med den.

Fake news i form av Global warming, ingår i agendajournalistiken som en komponent för att skrämma till lydnad.

Lars Bern kommenterar SVT:s fake news om klimatet i Aktuellt 21 november 2018. Alarmistiskt program om smältande glaciärer i Himalaya.

”Det handlar om klimatpropaganda och desinformation. Sanningen/fakta är att det är sot som lägger sig ovanpå snön och isen och absorberar solstrålningen. Därför blir det varmare och snön smälter.”

”Sotet kommer ifrån öppna eldar från fattiga människor, från öppna eldar och dåliga förbränningsanläggningar i Kina. Men även från öppna eldar från människor som lever i Himalaya och som eldar biobränsle av olika slag. Det gör att det ryker och far iväg sot och soten går upp i atmosfären. Sedan för vindarna in sotet över glaciärerna i Himalaya. Sotet faller ned tillsammans med nederbörden.”

”Man kan se på bilder tagna på glaciärerna hur de är nedsmutsade av sot. Sotet kommer som sagt var ifrån kringområdet. Solstrålarna absorberas av sotet och det blir varmare (ni kan själv göra samma observation – lägg lite sot på snön i din trädgård en solig vinterdag, och studera effekten), isarna smälter och snön smälter. Det är givetvis en utomordentligt olycklig utveckling.”

”Det här är ingen nyhet på något sätt. Det här har man känt till väldigt länge. Ny Teknik hade reportage om sotet i Himalaya redan 2008, SVT själva sände ett program 2013 där man tog upp motsvarande problem i Europa. På Stockholms universitet har ett antal forskare forskat på det här. För två år sedan publicerade de tillsammans med kinesiska forskare sin analys (se ovan).”

Lars Bern anser att det är utomordentligt trist att vi inte kan lita på något som kommer ifrån Public service, som vi betalar massa skattepengar för. Allt som kommer från Public service får vi räkna med är ren och skär propaganda och inte bara det utan direkt desinformation.”

”Ni (läsaren) måste vänja er vid att inte tro på SVT utan ha en väldigt kritisk blick när ni lyssnar på Vetenskapsradion och ser på SVT:s nyhetsprogram. Därför att man inte är saklig. Man har en politisk agenda.”

Tillbaka till Home