Veckan som gått 15 - 21 september 2018

Veckans tema - Aktuella frågor efter valet
Effekterna, speciellt de ekonomiska, av den förda politiken blir allt tydligare, dvs. de blir allt svårare att dölja. Islamisering är en annan effekt, vilket rubriken Rödgröna – Det Nya Islamistiska Partiet belyser. Behovet av idépolitik, Sverige – ett klansamhälle? och Fake news inom MSM leder till den relevanta frågan om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra ett demokratiskt val i Sverige.

  1. Ekonomi - efter valet
  2. Sverige – ett klansamhälle?
  3. Rödgröna – Det Nya Islamistiska Partiet?
  4. Fake news inom MSM
  5. Behovet av idépolitik
  6. Regeringsbildning

Veckan som gått, 10 – 14 september 2018.

Redaktionen: Det är politikernas julafton som bevittnas, valmånaden och dess efterspel. De politiska samarbetsdiskussionerna lyfts fram inför öppen ridå i form av presskonferenser och utspel i media. Visst är utfallet av dramatiken viktig för politiken i Sverige, men sammelsuriet inger inget större förtroende. Problemet är låsningarna till SD som inte anses rumsrena p.g.a. (påstått) nazistiskt förflutet och för att vara rasister. Detta trots att de har nolltolerans för detta och trots att motsvarande krav inte har ställts på Vänsterpartiets kommunistiska förflutna. ”Alla är jämlika, några är mer jämlika än andra.”

Röstköp för skattetalarnas pengar, klankulturer, vågmästare och regeringsbildning fångar de intressantaste inläggen. Att inte socialdemokraternas (och andras) röstköp väcker större debatt indikerar att det finns ett oroväckande stort demokratiunderskott i landet, vilket i sin tur visar att Sverige inte har förmåga eller vilja att lösa de av politikerväldet skapade kritiska samhällsproblemen. Ett förslag till lösning av klanröstningsproblemet har lagts fram av Rebecca Weidmo Uvell.

Demoniseringen av SD är alltså fortsatt omfattande och de som inte tjänar på det är de borgerliga väljarna som med rösterna på SD är i klar majoritet. Låsningen till SD kan leda till att det ändå blir så att de rödgröna får fortsatt inflytande och därmed också fortsatt möjlighet att sätta sprätt på de borgerliga väljarnas skattepengar.

I eftervalsdebatten, i demoniseringen av SD, har etablerad media publicerat en professor som funnit att SD:are har få väljare med hög utbildning. Nya medias moteld har då varit att peka på en ännu lägre utbildningsgrad för socialdemoraternas väljare, inkl. inslag av klanstyrda röstningar.

Utifrån vallokalundersökningarna och valresultatet har Nya Media presenterat olika analyser av hur rösterna fördelats. Ca 70% av invandrarna röstar rödgrönt, Ca 70% av svenskarna röstar borgerligt med SD inräknat.

Medan eftervalsdebatten pågått i Sverige har EU-politikerna fortsatt sitt arbete med att inskränka de fri- och rättigheter som är grunden för EU:s berättigande. Yttrandefriheten och Nya Medias möjligheter att verka på en fri marknad kan inskränkas starkt genom förslagen om "länkskatt" och filter för identifiering av upphovsrättsskyddat material. Ericson i Ubbhult visar hur partierna röstat i frågan. Visst måste upphovsrättsägarna få ersättning för sitt jobb men detta är fel väg att gå. Att sedan dessutom ställa krav på att streamingtjänster (t.ex. Netflix) ska ha minst 30% EU-producerat material leder snabbt tanken till Nord Korea och DDR. Detta borde uppmärksammas mycket mer av både etablerade och Nya Media och vi ger här nedan ytterligare några exempel på Nya Medias bevakning.

Emanuel Karlsten, breakit.se, rapporterar om att EU-parlamentet antagit förslagen om både "länkskatt" och om internetfilter. Se också detta som visar att EU-parlamentarikerna inte vet vad de håller på med. Redaktionens kommentar: Det är visserligen bra att upphovsrätten skyddas, men detta är fel väg att gå. Vid extrem tillämpning av förslagen kommer alla att förlora på det och upphovsrättsägarna även ekonomiskt. Värst är ändå att internetfiltret lätt kan missbrukas, betänk hur Kina redan idag begränsar och styr informationen på internet. Godkännandet av dessa förslag är ett skolexempel på hur politiker tar beslut som de inte förstår och vars konsekvenser kan vara förödande för yttrandefriheten och det öppna samtalet.

Henrik Alexandersson, svensktidskrift.se, ger en bra sammanfattning av beslutet och vad EU:s kommande direktiv kan innebära för Europa och Sverige.

Blanch Jarn, timbro.se, rapporterar att EU nu vill tvinga streamingtjänster som Netflix att öka andelen EU-producerat innehåll till 30 procent. Precis mot den fria marknad som EU vill värna! Redaktionens kommentar: Det svenska valet är över men vi vet fortfarande inte vad det kommer att leda till. I avvaktan på att politikerna kommer överens får vi inte glömma att EU jobbar på oförtrutet med att hitta på nya regler och inskränkningar av vår frihet, t.o.m. sådana friheter som EU borde försvara. Politikerna och byråkraterna firar nya triumfer.

Tisdag 11 september 2018.

Redaktionen ser två aspekter kring valet:
1. Media som gjort sig huvudansvarig för att upprätthålla det korrekta tänkandet (PK-ismen) styr valdebatterna och nyhetsförmedlingen;
2. Det svenska valsystemet håller inte europeisk standard.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, frågar bl.a. sig varför alliansen som inte ville bli beroende av SD under förra valperioden, skulle vilja vara det nu.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, noterar bl.a. i sin eftervalsanalys att i kommuner med tuffare migrationspolitik har SD inte blivit så stora.

Thomas Gür, Facebook, påminner om det remarkabla faktum att moderaterna släppte fram Löfven 2014 med krav på att V var med i budgetsamarbetet.

Nyheter Idag, nyheteridag.se, skriver att SD:are inte bör skylla på skylla på valfusk. – underlag finns inte.

Hans Li Engnell, fristad.eu, analyserar valresultatet och tror det finns risk för en "septemberöverenskommelse".

Karl-Olov Arnstberg, morklaggning.wordpress.com/, publicerar idag del 1 av 2 skrivna av Per Hagenäs. Idag får vi en klargörande genomgång av ”Den rätta värdegrundens dolda agenda.” .

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar journalisten och samhällsdebattören Gunnar Sandelin om valresultatet.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar Karl-Olov Arnstberg, som reflekterar över valresultatet.Vart tar landet vägen? .

Anna Ernius samtiden.nu, har det förekommit valfusk? Michael Aastrup Jensen riktade hård kritik mot det svenska valsystemet under gårdagen. Valsedlarna ligger öppet och som han inte menar garanterar valhemligheten.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, ny era i svensk politik – som en forskare sade: Rosengård är ett framtida Sverige i miniatyr. Hur många hundratusentals röster på S kommer från muslimer och islamister?

Lars Bern, anthropocene.live, SR och SVT är politiskt biast åt vänsterhåll och för klimatalarmism. Dock har alarmisterna i media ropat Vargen kommer! alltför många gånger. Nästa val kommer klimatfrågan att vara död och begraven.

Henrik Alexandersson, henrikalexandersson.blogspot.com, i stort sett har inget förändrats, men det råder ändå politiskt kaos. Locket har flugit av tryckkokaren. Göran Persson torgför en M+KD-regering, för nationens bästa.

Mats Jangdal, frihetsportalen.se. Alla jag talt med, oavsett anledning till att vi träffas, oavsett sammanhang, oavsett vem det är, så har folk sagt att nu måste det bli ändring på Sveriges rikspolitik, vi måste byta regering. Lika fullt blir utfallet att det blir samma, samma.

Harriet Larsson, harrietsblogg.se. Hela 7-klöverns väljare vill varken se, höra eller tala om den verklighet som deras globala medmänsklighet ställt till med. De beter sig precis som professor Jerzy Sarnecki på BRÅ, håller för öronen och blundar för den skenande brottsligheten.

Ulsansblogg, ulsansblogg.wordpress.com. Under hela valrörelsen har en rödgrön journalistkår och MSM ansträngt sig enormt att skrämma väljarna med klimatförändringar för rädda Miljöpartiet kvar i Riksdagen. Det lyckades nätt och jämt.

Måndag 10 sep 2018.

Redaktionen; lama reaktioner inom nya medier över valresultatet.
Endast Tino Sanandaji noterar att det rödgröna alternativet minskat med 6%. Med SDs väljare råder det en massiv borgerlig övervikt i demokratin Sverige. Kommer alliansen att agera utifrån detta eller kommer de röda väljarna som trotsar verkligheten och som vill bygga vidare på den socialistiska bidragsutopin, styrd utifrån ett globalistiskt perspektiv, återigen få styra?
Valdeltagandet 84,4% mot 83,4% 2014 lär ha gynnat rödgröna.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, noterar det oklara läget och det gäller också för kommunerna med ett ökat SD-inflytande.

Tino Sanandaji, Facebook, noterar nöjt att den samlade vänstern (inkl. F!) minskade från 47% till 41%.

Thomas Gür, Facebook, redovisar hur Löfven resonerade 2016 inför möjligheterna att bli statsminister även om alliansen skulle bli större

Fria Tider, friatider.se, rapporterar om valogentligheter.

NyheterIdag, nyheteridag.se, skriver om valfusk. "Dansk valobservatör: ”Aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska""

Helena Edlund, helenaedlund.se, sätter ord på vad många väljare förundras över när vi nu ser valresultatet. Ett nytt valsystem och översyn av reglementet förefaller vara mycket angeläget om demokratin skall överleva.

Harriet Larsson, word.harrietsblogg.se, ville efter att valresultatet stod klart att John Blund skulle komma och mota bort denna mardröm till valresultat och att troligen talmannen ligger vaken och funderar på hur han skall lösa detta chicken race.

Ulsanblogg, ulsansblogg.wordpress.com, konstaterar att hon inte har påverkats av troll, trollfabriker, filterbubblor och fake news eller kanske utländsk påverkan.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, gör en utifrån valet 2018 en tillbakablick och ser framåt.

Dick Erixon samtiden.nu. SD vann valet, hur man än räknar. Man ökade också mest av de tre blocken. Allianspartierna ökade med 2 mandat och de rödgröna minskade med 15 mandat.

Hans Li Engnell, fristad.eu, är dyster och konstaterar att alliansen Bundit sig vid masten.

Pettersson, petterssonsblogg.se, lyfter fram att det skånska röstresultatet. Där röstar man som vettigt folk.

Söndag 9 september 2018.

Redaktionen; upprördheten är stor över SVTs partiska (och osakliga) avståndstagande över Åkessons tal kring invandrarnas arbetsmöjligheter.
Etablissemanget har koordinerat sin valpropaganda. SvD och DN publicerar samtidigt stort uppslagna artiklar om den varma sommaren. I slutdebatten tar SVT inte upp frågan om invandring, valets viktigaste fråga, då det skulle gynna SD. En annan fråga som inte får debatteras är frågan om mångkultur, dvs. utradering av den svenska kulturen. Det är mycket som sker över huvudet på väljarna.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, tittar på SVTs åtaganden och finner det inte berättigat att SVT gjorde en anmärkning på Åkessons tal i slutvaldebatten.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, varnar för att omval kan komma ske i valkretsar p.g.a. vallagen inte efterlevs.

Tino Sanandaji, Facebook, berättar att han röstat på M med en missnöjesyttring mot landets faktaresistenta och populistiska etablissemang.

Thomas Gür, Facebook, resonerar kring möjliga partikonstellationer utifrån Annie Lööfs fundamentalism och okunnighet.

Stefan Torsell, Facebook, anser att SVTs förtroende är kraftigt skadat i och med avståndstagande av Åkessons relevanta uttalande.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, Politikernas svek är en kniv i det egna folkets rygg.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar en socialdemokratisk valarbetare med uppenbart tillrättalagda och grovt felaktiga påståenden. Vilseledande uppgifter lämnas ogenerat ut till valstugebesökare.

Mikael Willgert, swebbtv.se, Unga motståndare till identitetspolitiken söker sig i stora skaror till Medborgerlig samlings möten vilket ger partiledaren Sadé hopp inför valet.

Mikael Willgert, swebbtv.se, Moderat valarbetare försäkrar att Alliansen står beredd att ta över regeringsmakten och att Decemberöverenskommelsen är död och begraven.

Mats Jangdal, frihetsportalen.se, ger granskande omdömen av samtliga partiledare inklusive SVT efter partiledardebatten den 7 september 2018.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, den avslutande partiledardebatten - SVT organiserar debatterna och bestämmer vad och hur man ska debattera. För att inte gynna SD tar SVT inte upp invandringen, som är valets viktigaste fråga.

Henrik Jönsson, i ett videoklipp på henrikalexandersson.blogspot.com, makt är drivkraften bakom S och MPs satsning på islamistisk invandring. S har två bärande idéer – att ta makten och att behålla makten. MP är ett parti som optimerar sig för makt. Invandringen är valets viktigaste fråga.

Dick Erixon samtiden.nu, ställer den relevanta frågan om public service är ett nionde politiskt parti. ”Det är demokratiskt hårresande att SVT tar avstånd från en partiledares uttalande i en slutdebatt” - skriver Jenny Sonesson, ledarskribent i GP.

Dick Erixon samtiden.nu. Finns det några vuxna i rummet? Svensk offentlighet liknar en skolgård med 12-åringar. Ge oss alternativ innan vi går under, är min förtvivlade önskan så här i valrörelsens skälvande slutminuter.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, SD och C möttes i en sista avgörande duell i Expressen TV igår kväll. Det står fullkomligt klart - Annie Lööf är en robot. Vad pinsamt det blev till slut för Annie Lööf, när hon tvingades till en seriös debatt.

Fnordspotting, fnordspotting.blogspot.com, förklarar varför islamismen frodas i Sverige.

Hans Li Engnell, fristad.eu, tar upp SVT:s avståndstagande från Åkesson men förstår inte vad som skulle vara så kontroversiellt.

Pettersson, petterssonsblogg.se, påminner så här före valet genom en liten video om vad som hänt de senaste 4 åren.

Lördag 8 september 2018

Redaktionen: Var finns helhetsbilden över hur långt islamiseringen av Sverige har gått? Vilka är konsekvenserna? Maktpolitiker, som uppenbarligen inte förstår konsekvenserna av sitt eget handlande, driver på islamiseringen i en rasande takt. Har Sverige nått sitt eget Rubicon, vilket kan vara en relevant fråga när man läser Nya medias granskning av hur7-klöver partierna agerar maktpolitiskt.
En annan kritisk fråga är om Sverige får behålla yttrandefriheten. Starka krafter kämpar för att den ska inskränkas och göra Nya Media till historia.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, tar upp yttrandefriheten och ditt val imorgon. Det kan avgöra om fria media kommer att finnas nästa mandatperiod.

Ann Heberlein, ledarsidorna.se, redovisar Fyra punkter för Sverige. Fundera på vad mångkulturalism, integration, assimilering och sekularisering innebär för Sveriges framtid.

Rebwar Hassan, detgodasamhället.se, diskuterar valpåverkan och varifrån den egentligen kommer.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, redogör för vilka särintressen som har anledning till oro om Miljöpartiet tvingas lämna riksdagen.

Pelle Zackrisson, nyheteridag.se, har en lång intervju med Johan Westerholm om MP:s nya islamistskandal och hur islamister försöker ta över Sverige.

Erik Wisterberg, breakit, har gjort en analys av partiernas
"dolda" annonser
på Facebook, totalt 729 stycken.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, ingen slump att just Miljöpartiet välkomnat så många islamister – MP har inga problem med att byta makt mot röster. En röst på MP är helt enkelt en röst på islamister.

Lars Bern, anthropocene.live, politiker på främst vänsterkanten menar att ”de rika” måste beskattas hårdare, trots att den svenska tillväxten per capita är den lägsta inom EU. Plakatpolitik då globalismen är grundorsaken till de snabbt ökande ekonomiska klyftorna.

Lars Bern, anthropocene.live, vi kommer att få ett otroligt komplicerat parlamentariskt läge efter valet – en konstitutionell kris. Vi landar i fyra år till med en decemberöverenskommelse, vilket de facto vi har levt med.

Tidningens redaktion samtiden.nu, islamistiskt dödshot mot Jimmie Åkesson. ”Vi ska halshugga dig” om du inte slutar att valkampanja, ”om du väljer att gömma dig med svansen mellan benen så får du av glädje se hur vi halshugger Nils” (din son).

Harriet Larsson, word.harrietsblogg.se, Den viktigaste politiska prioriteringen för regeringen och alliansen var till 2015 att fortsätta med extreminvandring. Nu är högsta prioriteringen att hålla SD borta från inflytande. Källa T. Sanandaji.

PS Ledarkollen Dagens Snackis, dagensps.se, De här fyra åren sårat mig djupare än jag först trodde var möjligt. Hela min grundläggande syn på Sverige som en fri och tolerant och öppen demokrati där man får skriva och känna och tycka som man vill har skakats i sina grundvalar. På söndag är det val. Välj rätt.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, granskar skådisen Kjell Bergkvists uppropslista mot SD och redogör för hur denne samarbetar med kända näthatare för att sprida lögner.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, radar upp en mängd incidenter med inblandade politiska partier, som visar hur naivitet, konflikträdsla och okunskap bereder väg för extremister som infiltrerar svensk politik.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar i Kungsträdgården i Stockholm , partiledaren för Alternativ för Sverige, Gustav Kasselstrand, om hur Karin Wanngård, genom otillbörlig valpåverkan ordförande för Stockholms Arbetarkommun, försökt stoppa deras valmöte genom avtalsbrott, men hur detta slagit tillbaka på den själva och snarare gynnat AfS.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar Ingegerd Akselsson-de Douaron, Miljöpartiets valarbetare om vad man kan förvänta sig för påverkan på klimatet, om man röstar på Mp. Hennes svar innebär att med Mp:s politik kommer utsläppen i Sverige att ha upphört helt år 2040. I den kalkylen har dock ingen hänsyn tagits till ekonomiska eller standardsänkningsmässiga kostnader, och förvirrande nog verkar detta inte bekymra Mp:s företrädare.

Fredag 7 september 2018.

Redaktionen; Det hettar till i valdebatten - många bidrag.
Nya medier skjuter tillbaka mot riksmediernas orkestrerade smutskampanjer av SD genom att lyfta fram sjuklöverns bristande vandel.
Mainstream media mörkar och styr systematiskt in valdebatten på frågor som står lång ifrån demokratins kärnfrågor och aktuella sakförhållanden som berör människor som står med två fötter i verkligheten. Är det något av de politiska partierna som vet vart Sverige är på väg? Egentligen?
Miljörörelsen inklusive 7-Klövern och mainstream media går de globala imperiebyggarnas ärende.

Lennart Bengtsson, detgodasamhallet.com, ser valrörelsen som ett ymnighetshorn av utspel som man undviker genom att förtidsrösta.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, skriver om osäkerheten nu och efter valet bl.a. efter att själv har blivit utfrågad av opinionsinstitut.

Tino Sanandaji, Facebook, skriver om finansmannen Hagströms ilska över sossarnas lögn om att alliansen avser att göra stora skattesänkningar.

Nya Tider, nyatider.nu, utifrån riksmedias orkestrerade basuneringar om SD-kandidaters bristande vandel, har tidningen granskat vilka som är dömda på partiernas alla röstsedlar. Alla partier ”syndar”. SD ej värst.

Anybody´s Place, anybodys-place.blogspot.com. Det är rätt uppgivet. Det finns ingen som litar på ett enda ord som kommer från den sittande regeringen som i handling visat att de inte är att lita på. Inte heller någon som litar på den allians som sålde ut sina väljares röster bara några månader efter förra valet.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, levererar ett satiriskt svar - vår frihet hotas av kändisuppropen. Nettobetalande medelklassen har alltid struntat i vad kändisar tycker om politik eller något annat.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, SVT driver sin agenda-journalistik – SVT basunerar ut att afrikaner fortfarande dör på Medelhavet. Varför har SVT:s Agenda med detta inslag? Är det för att skapa en känsla av skuld och skam hos väljarna?

Anna Ernius samtiden.nu, Jimmie Åkessons toppvärvning – CharlieWeimers, Adaktussons (Kd) Stabschef. Sverigedemokraterna får nu in en person med erfarenhet från regeringskansliet - stärker SD i valdebatten.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, olika regler för Sossar. Men vad är på riktigt i sossarnas valkampanj? Den bygger på valfläsk som inte kan levereras och på lögner. Men även sossarnas valfilm är ju full med fejk – består uteslutande av Potemkinkulisser.

Lars Bern, anthropocene.live, att 7-Klövern skrämmer väljarna med klimathot är djupt omoraliskt. För att göra politik av miljöfrågan måste man skuldbelägga människan och mänskliga aktiviteter.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, varför räknar media S + V + MP val efter val som ett block? Gång på gång kommer V undan granskning. Det är en skamfläck i svensk politik att kommunister släppts in till köttgrytorna när de borde isolerats och stanna i skamvrån.

Henrik Alexandersson, henrikalexandersson.blogspot.com, valrörelsen är inne i sin slutspurt. Överallt möts vi av utspel, halvsanningar,simpelt röstköp och rena lögner. Men det talas väldigt lite om vart Sverige är, eller borde vara, på väg.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se , beskriver målande hur de påverkansoperationer vi väljare påstås kunna vara utsatta för inte emanerar från utländska makter, utan snarare härrör ur den verklighet vi dagligen numera möter i vårt land.

Mikael Willgert, swebbtv.se intervjuar i del 1 och 2 tekn.dr Lars Bern, om miljörörelsens skrämselpropaganda och rapporterar om läget inför valet avseende miljöfrågorna.

Hans Li Engnell, fristad.eu, resonerar om de olika partierna och talar slutligen om sitt eget val.

Pettersson, petterssonsblogg.se, rapporterar om att många på Kjell Bergqvists lista inte ens vet själva att de står på den. Det räckte att bli inbjuden av en vän för att hamna på listan.
Motvikts kommentar: Facebook är lurigt.

Pettersson, petterssonsblogg.se, kompletterar DN:s 5 skäl att inte rösta på Stefan Lövén

Christer Nilsson, newsvoice.se, påminner om Socialdemokraternas brutna vallöften med en lång lista.

Torsdag 6 september 2018.

Redaktionen arbetar för att stärka yttrandefriheten. Två artiklar tar upp detta ämne och gör därvid mycket angelägna genomgångar av läget och bakgrunden till de allvarliga försök som pågår (och de som redan utförts) att inskränka yttrandefriheten.
Några andra artiklar handlar om att makt korrumperar (vilket maktpartiet S demonstrerar) samt om politikernas bristfälliga moral.

Pär Ström, detgodasamhallet.com, gör en mycket angelägen genomgång av attackerna mot yttrandefriheten från politiker, media och globala IT-företag – noll uppmärksammat i valdebatten.

John Gustavsson, detgodasamhallet.com, varnar för en valfuskdebatt efter valet.

Tino Sanandaji, Facebook, gör åter igen en skarp ironi över att det visar sig att utländsk valpåverkan kommer från Saudarabien för att stärka sossarna.

Thomas Gür, Facebook, ger Rickar Herrey uppskattning för dennes politiska engagemang visavi ”töntiga kändisupprop” .

Thomas Gür, Facebook, går igenom hur man bör rösta utifrån vilken statsminister man vill ha.

Karl-Olov Arnstberg, morklaggning.wordpress.com, klargör skillnaden mellan högerns och vänsterns fallgropar genom att belysa vikten av yttrandefriheten och rätten att argumentera om demokratin skall kunna bevaras.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, Göran Persson (S) - man släppte loss en migrationsvåg som inte var praktiskt möjlig för Sverige att ta ansvar för. Vi tog emot flest i hela Europa i relation till vår befolkning. Det där går inte att svälja.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, valfusk - Sossarna inte ärliga på Facebook. Sossarna startar en partisida, ljuger om vem som ligger bakom och bygger upp den i minst ett halvår före valet med smutskastning av Moderaterna.

Anna Ernius och Tommy Carlsson samtiden.nu, infekterat debattklimat i Trollhättan – SD motarbetas och ignoreras. Valdebatter inom kommunen där moderatorn ”glömt” att presentera SD.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, när man tittar på valaffischen med Annie Lööf, där det står "Framåt", så ser man en mycket beräknande person. 1932 var ”Framåt” nazisternas slagord i det tyska valet.

Tidningens redaktion samtiden.nu, Regeringens extratjänster inom framförallt den kommunala välfärdssektorn floppar. Det visade sig att endast drygt två procent gick till icke-subventionerade arbeten. Varför förs inte en ärlig valdebatt?

Hans Li Engnell, fristad.eu, har uppmärksammat en valfråga, assistenfrågan, som är lika tabu som immigrationen var 2014.

Stefan K, petterssonsblogg.se, rapporterar om och analyserar artikeln i Aftonbladet om kändisars valupprop mot SD.

Anybody´s Place, anybodys-place.blogspot.com, gör med en glimt i ögonen en satirisk liknelse mellan grisuppfödning och de två politiska blockens sätt att driva valdebatt.

Olle Ljungbeck, word.harrietsblogg.se, gör ett inlägg om valets moraliskt undermåliga politiker. "Känslosvammel, vänskapskorruption, islamisering", och demokratifarliga politiker är exempel på faktorer som sammanfattas i begreppet "moraliskt undermåliga politiker".

Onsdag 5 september 2018.

Redaktionen; Bidragstagare och särintressen är stora väljargrupper för sossarna vilket kan förklara en eventuell Pasok för dem i valet (grekiska socialdemokratiska partiet Pasok imploderade i ett val liksom i en del andra länder). Effekter av islamiseringen av Sverige lyser med sin frånvaro i valdebatten, muslimerna är uppenbarligen ett viktigt särintresse innebärande röster.

Anders Leion, detgodasamhallet.com, skriver om Sverigebilden och Lövens anklagelser i valdebatt om Kristerssons nedsvärtade bild i Financial Times .

Ann Heberlein, ledarsidorna.se, tar upp ett eroderat; ”samhällskontraktet – valets dolda valfråga.”

Tino Sanandaji, Facebook, är fortsatt ironisk över bortförklaringar av den grova brottsligheten i Sverige (Norge hade en dödsskjutning 2017).

Thomas Gür, Facebook, reder ut virrig artikel i DN som försöker förklara SDs framgångar.

Fria Tider, friatider.se, skriver om SD-kandidatens taxiresor men också om Lövens taleskvinna för trafiksäkerhetsfrågor som smet från bilolycka.

Anybody´s Place, anybodys-place.blogspot.com, är urbota trött på valdebatten med lögner, hårt vinklade, påstådda ”fakta” och personangrepp samt en orealistisk löfteskarusell med extra allt.

Harriet Larsson, word.harrietsblogg.se, skriver om utrikesministerns ”Handbok i feministisk utrikespolitik” och för att förvissa sig om att islamiseringen kan fortsätta har 7-klöverns partier rullat ut röda mattan för kvinnokränkande män och placerat flera på valbar plats på sina listor.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, Somalier har tredubblats i antal i Sverige bara på 10 år. Denna grupp är den minst integrerad. Fyra av fem somalier har inget jobb och 70 % har bara förgymnasial utbildning.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, Löfvén kan tänka sig att leda en koalitionsregering, allt i syfte att stänga ute SD. Rädda kvar makten över folket i 7-Klövern är ett av valrörelsens bärande tema.

Anna Ernius på samtiden.nu, flera gravar på Malmö kyrkogård, som ligger nära Rosengård, har utsatts för gravstölder och gravskändning.

Tommy Carlsson på samtiden.nu, Malmö ger pengar till den islamistiska rörelsen Milli Görus – som anklagas för antisemitism. Den anses vara fientlig mot västvärlden, antisemitisk och motståndare till homosexuella. Var är valdrevet kring detta?

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, Sossarna stöttar studieförbundet Ibn Rushd som har nära band till Muslimska brödraskapet. Sossarna inkvoterar muslimska representanter mot att erhålla röster.

Ellen Gustavsson, timbro.se, kritiserar Sveriges
Radios klimatgranskning av partierna
och anser den oseriös. Den var
snarast vilseledande och jämförbarheten mellan partierna var obefintlig.

Signaturen Jan Andersson, detgodasamhället.com, gör en analytisk kommentar till Gunnar Sandelins krönika "Migrationskatastrof i den politiska sandlådan".

Fnordspotting, fnordspotting.blogspot.com, avslöjar hur han skall rösta i valet.

Pettersson, petterssonsblogg.se, ställer frågor till Stefan Lövén om migrationens kostnader och undrar om statsministern vet vad han håller på med.

Tisdag 4 september 2018.

Redaktionen; Två av inläggen handlar om större men i valet negligerade problem. Två skandaler framträder i dagens skörd. Sossarna fortsätter med sitt valfusk.
Nettoskattebetalarna (jfr Patrik Engellau) finansierar pk-ismens experiment på vägen mot det klasslösa samhället. 7-Klöver står bakom en dysfunktionell klimatpolitik.

Gunnar Sandelin, detgodasamhallet.com, är frustrerad över att den viktiga frågan om fortsatt stora mängder av anhöriginvandring inte diskuteras av politiker och media under valet.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, avslöjar att ”Schori ställde sig bakom Sovjetunionens planer på militär intervention i Polen 1980”. En skandal så här i valtider.

Tino Sanandaji, Facebook, skriver ”Det går inte bra för Sverige. Till skillnad från vad som är fallet i andra länder som haft medioker tillväxt, finns det i Sverige ingen krismedvetenhet.”

Thomas Gür, Facebook, skriver att SVT mobbar Åkesson och hans dåliga resultat på (larviga, redaktionens anmärkning) Sverige-frågor i TV-utfrågning.

Thomas Gür, Facebook, ironiserar över att Annie Lööf och Centern inte vet vad de pratar om i ett självuppfyllt jämställdhetsvallöfte.

Stefan Torsell, Facebook, skriver om Ebba Busch Thor remarkabla framgång när hon angriper den ”liberala tvångsfilosofin” såsom att pojkar och flickor ska göras lika.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, Jimmie Åkesson dålig på historiekunskaper i partiledarutfrågningen! Åkessonfick fler tuffa frågor än alla de andra partiledarna. Flera har han klarat bra, men flertalet har han inte klarat särskilt bra.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, nettobetalande medelklass - det var er Socialdemokraterna talade till och ville representera. Sedan länge är de nu bidragstagarnas och särintressernas parti.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, sosse-skandalerna i valrörelsen, hittills. Sossarna har inte bedrivit en enda schysst valrörelse någonsin. Det stora problemet för dem är att tack vare sociala medier avslöjas de nu.

Lars Bern, anthropocene.live, svenska regeringen uppbackad av en stor del av alliansen bedriver en klimatpolitik som leder till att utsläppen av växthusgaser ökar globalt sett och gör svensk industriproduktion dyrare.

Anna Ernius på samtiden.nu, våldet i valrörelsen trappas upp. 16-årigaSD-valarbetare sparkades och misshandlades av tiotal invandrare.

Fnordspotting, tar på sitt Twitterkonto upp Karin Wanngårds beslut att avboka AfS framträdande i Kungsträdgården och
mycket annat konstigt som händer i Sverige idag.

Fredrik Antonsson, iotakt.se, kåserar om att vägra välja. Någonting som kommer att diskuteras ända fram till valdagen.

Jonas de Lange, breakit.se, refererar ett tal av Sebastian Siemiatkowski (Klarna-grundaren) som stack ut hakan rejält på Sthlm tech fest. Bland annat kritiserade han sju av Sveriges åtta riksdagspartier för att vara helt visionslösa.

Jojje Olsson, inbeijing.se, avbildar debatten om Sveriges oeniga syn på kinesiska företag och investeringar. En lite annorlunda artikel men innehåller ändå en viktig valfråga.

Jan Ericson, ericsoniubbhult.se, om att moderaterna bemöter försvarsminister Peter Hultqvist lögnaktiga brev om att M och SD vill införa marknadshyror.

Håkan Karlberg, word.harrietsblogg.se, skriver om moderaternas helomvändning i Alliansens liberala invandrarpolitik vid SVTs partiledarutfrågning. Man såg inte i tid vilka konsekvenser det skulle få. Tyvärr finns nog ingen återvändo när det gäller situationen i Sverige.

Pages