Veckan som gått 10 november till 16 november 2018

Veckans tema - Angreppen på demokratin, äganderätten och globalisternas framryckning

Sandlådebråket har fortsatt och man frågar sig hur är det med demokratin. Dessutom har det kommit upprörande angrepp på äganderätten. Globalisterna kommer också att rycka fram stort när Sverige skriver under FN;s Global Compact om en månad i Marrakesh. Detta kan innebära nationernas avveckling och ett troligt totalt kaos.

 1. Har vi demokrati i Sverige?
 2. Angreppen på äganderätten
 3. Slutet för nationerna?

Österrike avvisar FN:s migrationspakt

Som väl många redan känner till, så har FN nyligen utarbetat ett förslag till en s.k. migrationspakt som väckt starka känslor bland dem som är kritiska mot oreglerad invandring. Migrationspakten uppmanar nämligen de ingående staterna att ge migranter rättigheter att själva välja vilket land de vill flytta till och att de där ska få ett generöst stöd.

Veckan som gått 6 oktober till 12 oktober 2018

Veckan som gått 28 september till 5 oktober 2018

Veckans tema – dags för civilsamhället att vakna upp! Politik är för allvarligt för att lämnas över till politiker, media är för allvarligt för att lämnas över till etablerad media

 1. Etablerad skenbild av verkligheten – en alternativ verklighet
 2. Regeringsbildning
 3. Regeringsbildning
 4. Ekonomin – efter valet
 5. EU – Kommer EU att disintegrera?
 6. Väldfärdsindustriella komplexets tankevärld
 7. Sveriges väg mot den stora oredan

Motvikts rapport med en analys av hur Nya media hanterade valmånaden 2018 finns nu för nedladdning

Under månaden före valet gjorde Motvikt varje dag ett urval av relevanta inlägg från ett 25-tal bloggar och nättidningar och gav dem en kort karakteristik. Baserat på detta urval bestående av ca 400 inlägg har vi analyserat skillnaderna mellan vad Nya media och etablerade media tog upp till debatt och information. Vi fann en diskrepans mellan vad som borde ha diskuterats och vad som har diskuterats, vilket framgår av denna analys. Rapporten kan laddas ned här. Alla inläggen som rapporten baseras på kan läsas nedan på hemsidan.
En artikel som sammanfattar rapporten har publicerats på Det Goda Samhället men kan också läsas här.

Veckan som gått 22 -28 september

Veckans tema - Vad händer politiskt i USA? Och i Sverige?
Det finns en uppenbar parallell mellan Sverige och USA när det gäller politik och medias roll. I USA ger etablerade media en systematiskt vinklad och snedvriden bild av Trump och hans administration. I Sverige manipulerar, snedvrider och ljuger etablerad media, jämte det politiska etablissemanget och byråkratin rakt av när det gäller SD, mångkultur, massinvandring och klimatet.

 1. Sverige jämfört med USA
 2. Den etablerade skenbilden av verkligheten
 3. Regeringsbildning
 4. Det svenska rättspositivistiska rättsväsendet blir internationellt uppmärksammat
 5. Postmodernt Stockholmssyndrom inom skolans värld
 6. Vänstern och islam är ömsesidigt beroende av varandra
 7. Smutskastningens syfte
 8. Hoten mot yttrandefriheten får inte glömmas bort

Pages