Veckan som gått 6 oktober till 12 oktober 2018

Veckan som gått 28 september till 5 oktober 2018

Veckans tema – dags för civilsamhället att vakna upp! Politik är för allvarligt för att lämnas över till politiker, media är för allvarligt för att lämnas över till etablerad media

 1. Etablerad skenbild av verkligheten – en alternativ verklighet
 2. Regeringsbildning
 3. Regeringsbildning
 4. Ekonomin – efter valet
 5. EU – Kommer EU att disintegrera?
 6. Väldfärdsindustriella komplexets tankevärld
 7. Sveriges väg mot den stora oredan

Motvikts rapport med en analys av hur Nya media hanterade valmånaden 2018 finns nu för nedladdning

Under månaden före valet gjorde Motvikt varje dag ett urval av relevanta inlägg från ett 25-tal bloggar och nättidningar och gav dem en kort karakteristik. Baserat på detta urval bestående av ca 400 inlägg har vi analyserat skillnaderna mellan vad Nya media och etablerade media tog upp till debatt och information. Vi fann en diskrepans mellan vad som borde ha diskuterats och vad som har diskuterats, vilket framgår av denna analys. Rapporten kan laddas ned här. Alla inläggen som rapporten baseras på kan läsas nedan på hemsidan.
En artikel som sammanfattar rapporten har publicerats på Det Goda Samhället men kan också läsas här.

Veckan som gått 22 -28 september

Veckans tema - Vad händer politiskt i USA? Och i Sverige?
Det finns en uppenbar parallell mellan Sverige och USA när det gäller politik och medias roll. I USA ger etablerade media en systematiskt vinklad och snedvriden bild av Trump och hans administration. I Sverige manipulerar, snedvrider och ljuger etablerad media, jämte det politiska etablissemanget och byråkratin rakt av när det gäller SD, mångkultur, massinvandring och klimatet.

 1. Sverige jämfört med USA
 2. Den etablerade skenbilden av verkligheten
 3. Regeringsbildning
 4. Det svenska rättspositivistiska rättsväsendet blir internationellt uppmärksammat
 5. Postmodernt Stockholmssyndrom inom skolans värld
 6. Vänstern och islam är ömsesidigt beroende av varandra
 7. Smutskastningens syfte
 8. Hoten mot yttrandefriheten får inte glömmas bort

Veckan som gått 15 - 21 september 2018

Veckans tema - Aktuella frågor efter valet
Effekterna, speciellt de ekonomiska, av den förda politiken blir allt tydligare, dvs. de blir allt svårare att dölja. Islamisering är en annan effekt, vilket rubriken Rödgröna – Det Nya Islamistiska Partiet belyser. Behovet av idépolitik, Sverige – ett klansamhälle? och Fake news inom MSM leder till den relevanta frågan om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra ett demokratiskt val i Sverige.

 1. Ekonomi - efter valet
 2. Sverige – ett klansamhälle?
 3. Rödgröna – Det Nya Islamistiska Partiet?
 4. Fake news inom MSM
 5. Behovet av idépolitik
 6. Regeringsbildning

Veckan som gått, 10 – 14 september 2018.

Redaktionen: Det är politikernas julafton som bevittnas, valmånaden och dess efterspel. De politiska samarbetsdiskussionerna lyfts fram inför öppen ridå i form av presskonferenser och utspel i media. Visst är utfallet av dramatiken viktig för politiken i Sverige, men sammelsuriet inger inget större förtroende. Problemet är låsningarna till SD som inte anses rumsrena p.g.a. (påstått) nazistiskt förflutet och för att vara rasister. Detta trots att de har nolltolerans för detta och trots att motsvarande krav inte har ställts på Vänsterpartiets kommunistiska förflutna. ”Alla är jämlika, några är mer jämlika än andra.”

Röstköp för skattetalarnas pengar, klankulturer, vågmästare och regeringsbildning fångar de intressantaste inläggen. Att inte socialdemokraternas (och andras) röstköp väcker större debatt indikerar att det finns ett oroväckande stort demokratiunderskott i landet, vilket i sin tur visar att Sverige inte har förmåga eller vilja att lösa de av politikerväldet skapade kritiska samhällsproblemen. Ett förslag till lösning av klanröstningsproblemet har lagts fram av Rebecca Weidmo Uvell.

Demoniseringen av SD är alltså fortsatt omfattande och de som inte tjänar på det är de borgerliga väljarna som med rösterna på SD är i klar majoritet. Låsningen till SD kan leda till att det ändå blir så att de rödgröna får fortsatt inflytande och därmed också fortsatt möjlighet att sätta sprätt på de borgerliga väljarnas skattepengar.

I eftervalsdebatten, i demoniseringen av SD, har etablerad media publicerat en professor som funnit att SD:are har få väljare med hög utbildning. Nya medias moteld har då varit att peka på en ännu lägre utbildningsgrad för socialdemoraternas väljare, inkl. inslag av klanstyrda röstningar.

Utifrån vallokalundersökningarna och valresultatet har Nya Media presenterat olika analyser av hur rösterna fördelats. Ca 70% av invandrarna röstar rödgrönt, Ca 70% av svenskarna röstar borgerligt med SD inräknat.

Medan eftervalsdebatten pågått i Sverige har EU-politikerna fortsatt sitt arbete med att inskränka de fri- och rättigheter som är grunden för EU:s berättigande. Yttrandefriheten och Nya Medias möjligheter att verka på en fri marknad kan inskränkas starkt genom förslagen om "länkskatt" och filter för identifiering av upphovsrättsskyddat material. Ericson i Ubbhult visar hur partierna röstat i frågan. Visst måste upphovsrättsägarna få ersättning för sitt jobb men detta är fel väg att gå. Att sedan dessutom ställa krav på att streamingtjänster (t.ex. Netflix) ska ha minst 30% EU-producerat material leder snabbt tanken till Nord Korea och DDR. Detta borde uppmärksammas mycket mer av både etablerade och Nya Media och vi ger här nedan ytterligare några exempel på Nya Medias bevakning.

Emanuel Karlsten, breakit.se, rapporterar om att EU-parlamentet antagit förslagen om både "länkskatt" och om internetfilter. Se också detta som visar att EU-parlamentarikerna inte vet vad de håller på med. Redaktionens kommentar: Det är visserligen bra att upphovsrätten skyddas, men detta är fel väg att gå. Vid extrem tillämpning av förslagen kommer alla att förlora på det och upphovsrättsägarna även ekonomiskt. Värst är ändå att internetfiltret lätt kan missbrukas, betänk hur Kina redan idag begränsar och styr informationen på internet. Godkännandet av dessa förslag är ett skolexempel på hur politiker tar beslut som de inte förstår och vars konsekvenser kan vara förödande för yttrandefriheten och det öppna samtalet.

Henrik Alexandersson, svensktidskrift.se, ger en bra sammanfattning av beslutet och vad EU:s kommande direktiv kan innebära för Europa och Sverige.

Blanch Jarn, timbro.se, rapporterar att EU nu vill tvinga streamingtjänster som Netflix att öka andelen EU-producerat innehåll till 30 procent. Precis mot den fria marknad som EU vill värna! Redaktionens kommentar: Det svenska valet är över men vi vet fortfarande inte vad det kommer att leda till. I avvaktan på att politikerna kommer överens får vi inte glömma att EU jobbar på oförtrutet med att hitta på nya regler och inskränkningar av vår frihet, t.o.m. sådana friheter som EU borde försvara. Politikerna och byråkraterna firar nya triumfer.

Tisdag 11 september 2018.

Redaktionen ser två aspekter kring valet:
1. Media som gjort sig huvudansvarig för att upprätthålla det korrekta tänkandet (PK-ismen) styr valdebatterna och nyhetsförmedlingen;
2. Det svenska valsystemet håller inte europeisk standard.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, frågar bl.a. sig varför alliansen som inte ville bli beroende av SD under förra valperioden, skulle vilja vara det nu.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, noterar bl.a. i sin eftervalsanalys att i kommuner med tuffare migrationspolitik har SD inte blivit så stora.

Thomas Gür, Facebook, påminner om det remarkabla faktum att moderaterna släppte fram Löfven 2014 med krav på att V var med i budgetsamarbetet.

Nyheter Idag, nyheteridag.se, skriver att SD:are inte bör skylla på skylla på valfusk. – underlag finns inte.

Hans Li Engnell, fristad.eu, analyserar valresultatet och tror det finns risk för en "septemberöverenskommelse".

Karl-Olov Arnstberg, morklaggning.wordpress.com/, publicerar idag del 1 av 2 skrivna av Per Hagenäs. Idag får vi en klargörande genomgång av ”Den rätta värdegrundens dolda agenda.” .

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar journalisten och samhällsdebattören Gunnar Sandelin om valresultatet.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar Karl-Olov Arnstberg, som reflekterar över valresultatet.Vart tar landet vägen? .

Anna Ernius samtiden.nu, har det förekommit valfusk? Michael Aastrup Jensen riktade hård kritik mot det svenska valsystemet under gårdagen. Valsedlarna ligger öppet och som han inte menar garanterar valhemligheten.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, ny era i svensk politik – som en forskare sade: Rosengård är ett framtida Sverige i miniatyr. Hur många hundratusentals röster på S kommer från muslimer och islamister?

Lars Bern, anthropocene.live, SR och SVT är politiskt biast åt vänsterhåll och för klimatalarmism. Dock har alarmisterna i media ropat Vargen kommer! alltför många gånger. Nästa val kommer klimatfrågan att vara död och begraven.

Henrik Alexandersson, henrikalexandersson.blogspot.com, i stort sett har inget förändrats, men det råder ändå politiskt kaos. Locket har flugit av tryckkokaren. Göran Persson torgför en M+KD-regering, för nationens bästa.

Mats Jangdal, frihetsportalen.se. Alla jag talt med, oavsett anledning till att vi träffas, oavsett sammanhang, oavsett vem det är, så har folk sagt att nu måste det bli ändring på Sveriges rikspolitik, vi måste byta regering. Lika fullt blir utfallet att det blir samma, samma.

Harriet Larsson, harrietsblogg.se. Hela 7-klöverns väljare vill varken se, höra eller tala om den verklighet som deras globala medmänsklighet ställt till med. De beter sig precis som professor Jerzy Sarnecki på BRÅ, håller för öronen och blundar för den skenande brottsligheten.

Ulsansblogg, ulsansblogg.wordpress.com. Under hela valrörelsen har en rödgrön journalistkår och MSM ansträngt sig enormt att skrämma väljarna med klimatförändringar för rädda Miljöpartiet kvar i Riksdagen. Det lyckades nätt och jämt.