Veckan som gått 6 oktober till 12 oktober 2018

Veckan som gått 28 september till 5 oktober 2018

Veckans tema – dags för civilsamhället att vakna upp! Politik är för allvarligt för att lämnas över till politiker, media är för allvarligt för att lämnas över till etablerad media

 1. Etablerad skenbild av verkligheten – en alternativ verklighet
 2. Regeringsbildning
 3. Regeringsbildning
 4. Ekonomin – efter valet
 5. EU – Kommer EU att disintegrera?
 6. Väldfärdsindustriella komplexets tankevärld
 7. Sveriges väg mot den stora oredan

Motvikts rapport med en analys av hur Nya media hanterade valmånaden 2018 finns nu för nedladdning

Under månaden före valet gjorde Motvikt varje dag ett urval av relevanta inlägg från ett 25-tal bloggar och nättidningar och gav dem en kort karakteristik. Baserat på detta urval bestående av ca 400 inlägg har vi analyserat skillnaderna mellan vad Nya media och etablerade media tog upp till debatt och information. Vi fann en diskrepans mellan vad som borde ha diskuterats och vad som har diskuterats, vilket framgår av denna analys. Rapporten kan laddas ned här. Alla inläggen som rapporten baseras på kan läsas nedan på hemsidan.
En artikel som sammanfattar rapporten har publicerats på Det Goda Samhället men kan också läsas här.

Veckan som gått 22 -28 september

Veckans tema - Vad händer politiskt i USA? Och i Sverige?
Det finns en uppenbar parallell mellan Sverige och USA när det gäller politik och medias roll. I USA ger etablerade media en systematiskt vinklad och snedvriden bild av Trump och hans administration. I Sverige manipulerar, snedvrider och ljuger etablerad media, jämte det politiska etablissemanget och byråkratin rakt av när det gäller SD, mångkultur, massinvandring och klimatet.

 1. Sverige jämfört med USA
 2. Den etablerade skenbilden av verkligheten
 3. Regeringsbildning
 4. Det svenska rättspositivistiska rättsväsendet blir internationellt uppmärksammat
 5. Postmodernt Stockholmssyndrom inom skolans värld
 6. Vänstern och islam är ömsesidigt beroende av varandra
 7. Smutskastningens syfte
 8. Hoten mot yttrandefriheten får inte glömmas bort

Veckan som gått 15 - 21 september 2018

Veckans tema - Aktuella frågor efter valet
Effekterna, speciellt de ekonomiska, av den förda politiken blir allt tydligare, dvs. de blir allt svårare att dölja. Islamisering är en annan effekt, vilket rubriken Rödgröna – Det Nya Islamistiska Partiet belyser. Behovet av idépolitik, Sverige – ett klansamhälle? och Fake news inom MSM leder till den relevanta frågan om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra ett demokratiskt val i Sverige.

 1. Ekonomi - efter valet
 2. Sverige – ett klansamhälle?
 3. Rödgröna – Det Nya Islamistiska Partiet?
 4. Fake news inom MSM
 5. Behovet av idépolitik
 6. Regeringsbildning

Veckan som gått, 10 – 14 september 2018.

Redaktionen: Det är politikernas julafton som bevittnas, valmånaden och dess efterspel. De politiska samarbetsdiskussionerna lyfts fram inför öppen ridå i form av presskonferenser och utspel i media. Visst är utfallet av dramatiken viktig för politiken i Sverige, men sammelsuriet inger inget större förtroende. Problemet är låsningarna till SD som inte anses rumsrena p.g.a. (påstått) nazistiskt förflutet och för att vara rasister. Detta trots att de har nolltolerans för detta och trots att motsvarande krav inte har ställts på Vänsterpartiets kommunistiska förflutna. ”Alla är jämlika, några är mer jämlika än andra.”

Röstköp för skattetalarnas pengar, klankulturer, vågmästare och regeringsbildning fångar de intressantaste inläggen. Att inte socialdemokraternas (och andras) röstköp väcker större debatt indikerar att det finns ett oroväckande stort demokratiunderskott i landet, vilket i sin tur visar att Sverige inte har förmåga eller vilja att lösa de av politikerväldet skapade kritiska samhällsproblemen. Ett förslag till lösning av klanröstningsproblemet har lagts fram av Rebecca Weidmo Uvell.

Demoniseringen av SD är alltså fortsatt omfattande och de som inte tjänar på det är de borgerliga väljarna som med rösterna på SD är i klar majoritet. Låsningen till SD kan leda till att det ändå blir så att de rödgröna får fortsatt inflytande och därmed också fortsatt möjlighet att sätta sprätt på de borgerliga väljarnas skattepengar.

I eftervalsdebatten, i demoniseringen av SD, har etablerad media publicerat en professor som funnit att SD:are har få väljare med hög utbildning. Nya medias moteld har då varit att peka på en ännu lägre utbildningsgrad för socialdemoraternas väljare, inkl. inslag av klanstyrda röstningar.

Utifrån vallokalundersökningarna och valresultatet har Nya Media presenterat olika analyser av hur rösterna fördelats. Ca 70% av invandrarna röstar rödgrönt, Ca 70% av svenskarna röstar borgerligt med SD inräknat.

Medan eftervalsdebatten pågått i Sverige har EU-politikerna fortsatt sitt arbete med att inskränka de fri- och rättigheter som är grunden för EU:s berättigande. Yttrandefriheten och Nya Medias möjligheter att verka på en fri marknad kan inskränkas starkt genom förslagen om "länkskatt" och filter för identifiering av upphovsrättsskyddat material. Ericson i Ubbhult visar hur partierna röstat i frågan. Visst måste upphovsrättsägarna få ersättning för sitt jobb men detta är fel väg att gå. Att sedan dessutom ställa krav på att streamingtjänster (t.ex. Netflix) ska ha minst 30% EU-producerat material leder snabbt tanken till Nord Korea och DDR. Detta borde uppmärksammas mycket mer av både etablerade och Nya Media och vi ger här nedan ytterligare några exempel på Nya Medias bevakning.

Emanuel Karlsten, breakit.se, rapporterar om att EU-parlamentet antagit förslagen om både "länkskatt" och om internetfilter. Se också detta som visar att EU-parlamentarikerna inte vet vad de håller på med. Redaktionens kommentar: Det är visserligen bra att upphovsrätten skyddas, men detta är fel väg att gå. Vid extrem tillämpning av förslagen kommer alla att förlora på det och upphovsrättsägarna även ekonomiskt. Värst är ändå att internetfiltret lätt kan missbrukas, betänk hur Kina redan idag begränsar och styr informationen på internet. Godkännandet av dessa förslag är ett skolexempel på hur politiker tar beslut som de inte förstår och vars konsekvenser kan vara förödande för yttrandefriheten och det öppna samtalet.

Henrik Alexandersson, svensktidskrift.se, ger en bra sammanfattning av beslutet och vad EU:s kommande direktiv kan innebära för Europa och Sverige.

Blanch Jarn, timbro.se, rapporterar att EU nu vill tvinga streamingtjänster som Netflix att öka andelen EU-producerat innehåll till 30 procent. Precis mot den fria marknad som EU vill värna! Redaktionens kommentar: Det svenska valet är över men vi vet fortfarande inte vad det kommer att leda till. I avvaktan på att politikerna kommer överens får vi inte glömma att EU jobbar på oförtrutet med att hitta på nya regler och inskränkningar av vår frihet, t.o.m. sådana friheter som EU borde försvara. Politikerna och byråkraterna firar nya triumfer.

Tisdag 11 september 2018.

Redaktionen ser två aspekter kring valet:
1. Media som gjort sig huvudansvarig för att upprätthålla det korrekta tänkandet (PK-ismen) styr valdebatterna och nyhetsförmedlingen;
2. Det svenska valsystemet håller inte europeisk standard.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, frågar bl.a. sig varför alliansen som inte ville bli beroende av SD under förra valperioden, skulle vilja vara det nu.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, noterar bl.a. i sin eftervalsanalys att i kommuner med tuffare migrationspolitik har SD inte blivit så stora.

Thomas Gür, Facebook, påminner om det remarkabla faktum att moderaterna släppte fram Löfven 2014 med krav på att V var med i budgetsamarbetet.

Nyheter Idag, nyheteridag.se, skriver att SD:are inte bör skylla på skylla på valfusk. – underlag finns inte.

Hans Li Engnell, fristad.eu, analyserar valresultatet och tror det finns risk för en "septemberöverenskommelse".

Karl-Olov Arnstberg, morklaggning.wordpress.com/, publicerar idag del 1 av 2 skrivna av Per Hagenäs. Idag får vi en klargörande genomgång av ”Den rätta värdegrundens dolda agenda.” .

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar journalisten och samhällsdebattören Gunnar Sandelin om valresultatet.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar Karl-Olov Arnstberg, som reflekterar över valresultatet.Vart tar landet vägen? .

Anna Ernius samtiden.nu, har det förekommit valfusk? Michael Aastrup Jensen riktade hård kritik mot det svenska valsystemet under gårdagen. Valsedlarna ligger öppet och som han inte menar garanterar valhemligheten.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, ny era i svensk politik – som en forskare sade: Rosengård är ett framtida Sverige i miniatyr. Hur många hundratusentals röster på S kommer från muslimer och islamister?

Lars Bern, anthropocene.live, SR och SVT är politiskt biast åt vänsterhåll och för klimatalarmism. Dock har alarmisterna i media ropat Vargen kommer! alltför många gånger. Nästa val kommer klimatfrågan att vara död och begraven.

Henrik Alexandersson, henrikalexandersson.blogspot.com, i stort sett har inget förändrats, men det råder ändå politiskt kaos. Locket har flugit av tryckkokaren. Göran Persson torgför en M+KD-regering, för nationens bästa.

Mats Jangdal, frihetsportalen.se. Alla jag talt med, oavsett anledning till att vi träffas, oavsett sammanhang, oavsett vem det är, så har folk sagt att nu måste det bli ändring på Sveriges rikspolitik, vi måste byta regering. Lika fullt blir utfallet att det blir samma, samma.

Harriet Larsson, harrietsblogg.se. Hela 7-klöverns väljare vill varken se, höra eller tala om den verklighet som deras globala medmänsklighet ställt till med. De beter sig precis som professor Jerzy Sarnecki på BRÅ, håller för öronen och blundar för den skenande brottsligheten.

Ulsansblogg, ulsansblogg.wordpress.com. Under hela valrörelsen har en rödgrön journalistkår och MSM ansträngt sig enormt att skrämma väljarna med klimatförändringar för rädda Miljöpartiet kvar i Riksdagen. Det lyckades nätt och jämt.

Måndag 10 sep 2018.

Redaktionen; lama reaktioner inom nya medier över valresultatet.
Endast Tino Sanandaji noterar att det rödgröna alternativet minskat med 6%. Med SDs väljare råder det en massiv borgerlig övervikt i demokratin Sverige. Kommer alliansen att agera utifrån detta eller kommer de röda väljarna som trotsar verkligheten och som vill bygga vidare på den socialistiska bidragsutopin, styrd utifrån ett globalistiskt perspektiv, återigen få styra?
Valdeltagandet 84,4% mot 83,4% 2014 lär ha gynnat rödgröna.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, noterar det oklara läget och det gäller också för kommunerna med ett ökat SD-inflytande.

Tino Sanandaji, Facebook, noterar nöjt att den samlade vänstern (inkl. F!) minskade från 47% till 41%.

Thomas Gür, Facebook, redovisar hur Löfven resonerade 2016 inför möjligheterna att bli statsminister även om alliansen skulle bli större

Fria Tider, friatider.se, rapporterar om valogentligheter.

NyheterIdag, nyheteridag.se, skriver om valfusk. "Dansk valobservatör: ”Aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska""

Helena Edlund, helenaedlund.se, sätter ord på vad många väljare förundras över när vi nu ser valresultatet. Ett nytt valsystem och översyn av reglementet förefaller vara mycket angeläget om demokratin skall överleva.

Harriet Larsson, word.harrietsblogg.se, ville efter att valresultatet stod klart att John Blund skulle komma och mota bort denna mardröm till valresultat och att troligen talmannen ligger vaken och funderar på hur han skall lösa detta chicken race.

Ulsanblogg, ulsansblogg.wordpress.com, konstaterar att hon inte har påverkats av troll, trollfabriker, filterbubblor och fake news eller kanske utländsk påverkan.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, gör en utifrån valet 2018 en tillbakablick och ser framåt.

Dick Erixon samtiden.nu. SD vann valet, hur man än räknar. Man ökade också mest av de tre blocken. Allianspartierna ökade med 2 mandat och de rödgröna minskade med 15 mandat.

Hans Li Engnell, fristad.eu, är dyster och konstaterar att alliansen Bundit sig vid masten.

Pettersson, petterssonsblogg.se, lyfter fram att det skånska röstresultatet. Där röstar man som vettigt folk.

Söndag 9 september 2018.

Redaktionen; upprördheten är stor över SVTs partiska (och osakliga) avståndstagande över Åkessons tal kring invandrarnas arbetsmöjligheter.
Etablissemanget har koordinerat sin valpropaganda. SvD och DN publicerar samtidigt stort uppslagna artiklar om den varma sommaren. I slutdebatten tar SVT inte upp frågan om invandring, valets viktigaste fråga, då det skulle gynna SD. En annan fråga som inte får debatteras är frågan om mångkultur, dvs. utradering av den svenska kulturen. Det är mycket som sker över huvudet på väljarna.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, tittar på SVTs åtaganden och finner det inte berättigat att SVT gjorde en anmärkning på Åkessons tal i slutvaldebatten.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, varnar för att omval kan komma ske i valkretsar p.g.a. vallagen inte efterlevs.

Tino Sanandaji, Facebook, berättar att han röstat på M med en missnöjesyttring mot landets faktaresistenta och populistiska etablissemang.

Thomas Gür, Facebook, resonerar kring möjliga partikonstellationer utifrån Annie Lööfs fundamentalism och okunnighet.

Stefan Torsell, Facebook, anser att SVTs förtroende är kraftigt skadat i och med avståndstagande av Åkessons relevanta uttalande.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, Politikernas svek är en kniv i det egna folkets rygg.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar en socialdemokratisk valarbetare med uppenbart tillrättalagda och grovt felaktiga påståenden. Vilseledande uppgifter lämnas ogenerat ut till valstugebesökare.

Mikael Willgert, swebbtv.se, Unga motståndare till identitetspolitiken söker sig i stora skaror till Medborgerlig samlings möten vilket ger partiledaren Sadé hopp inför valet.

Mikael Willgert, swebbtv.se, Moderat valarbetare försäkrar att Alliansen står beredd att ta över regeringsmakten och att Decemberöverenskommelsen är död och begraven.

Mats Jangdal, frihetsportalen.se, ger granskande omdömen av samtliga partiledare inklusive SVT efter partiledardebatten den 7 september 2018.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, den avslutande partiledardebatten - SVT organiserar debatterna och bestämmer vad och hur man ska debattera. För att inte gynna SD tar SVT inte upp invandringen, som är valets viktigaste fråga.

Henrik Jönsson, i ett videoklipp på henrikalexandersson.blogspot.com, makt är drivkraften bakom S och MPs satsning på islamistisk invandring. S har två bärande idéer – att ta makten och att behålla makten. MP är ett parti som optimerar sig för makt. Invandringen är valets viktigaste fråga.

Dick Erixon samtiden.nu, ställer den relevanta frågan om public service är ett nionde politiskt parti. ”Det är demokratiskt hårresande att SVT tar avstånd från en partiledares uttalande i en slutdebatt” - skriver Jenny Sonesson, ledarskribent i GP.

Dick Erixon samtiden.nu. Finns det några vuxna i rummet? Svensk offentlighet liknar en skolgård med 12-åringar. Ge oss alternativ innan vi går under, är min förtvivlade önskan så här i valrörelsens skälvande slutminuter.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, SD och C möttes i en sista avgörande duell i Expressen TV igår kväll. Det står fullkomligt klart - Annie Lööf är en robot. Vad pinsamt det blev till slut för Annie Lööf, när hon tvingades till en seriös debatt.

Fnordspotting, fnordspotting.blogspot.com, förklarar varför islamismen frodas i Sverige.

Hans Li Engnell, fristad.eu, tar upp SVT:s avståndstagande från Åkesson men förstår inte vad som skulle vara så kontroversiellt.

Pettersson, petterssonsblogg.se, påminner så här före valet genom en liten video om vad som hänt de senaste 4 åren.

Lördag 8 september 2018

Redaktionen: Var finns helhetsbilden över hur långt islamiseringen av Sverige har gått? Vilka är konsekvenserna? Maktpolitiker, som uppenbarligen inte förstår konsekvenserna av sitt eget handlande, driver på islamiseringen i en rasande takt. Har Sverige nått sitt eget Rubicon, vilket kan vara en relevant fråga när man läser Nya medias granskning av hur7-klöver partierna agerar maktpolitiskt.
En annan kritisk fråga är om Sverige får behålla yttrandefriheten. Starka krafter kämpar för att den ska inskränkas och göra Nya Media till historia.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, tar upp yttrandefriheten och ditt val imorgon. Det kan avgöra om fria media kommer att finnas nästa mandatperiod.

Ann Heberlein, ledarsidorna.se, redovisar Fyra punkter för Sverige. Fundera på vad mångkulturalism, integration, assimilering och sekularisering innebär för Sveriges framtid.

Rebwar Hassan, detgodasamhället.se, diskuterar valpåverkan och varifrån den egentligen kommer.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, redogör för vilka särintressen som har anledning till oro om Miljöpartiet tvingas lämna riksdagen.

Pelle Zackrisson, nyheteridag.se, har en lång intervju med Johan Westerholm om MP:s nya islamistskandal och hur islamister försöker ta över Sverige.

Erik Wisterberg, breakit, har gjort en analys av partiernas
"dolda" annonser
på Facebook, totalt 729 stycken.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, ingen slump att just Miljöpartiet välkomnat så många islamister – MP har inga problem med att byta makt mot röster. En röst på MP är helt enkelt en röst på islamister.

Lars Bern, anthropocene.live, politiker på främst vänsterkanten menar att ”de rika” måste beskattas hårdare, trots att den svenska tillväxten per capita är den lägsta inom EU. Plakatpolitik då globalismen är grundorsaken till de snabbt ökande ekonomiska klyftorna.

Lars Bern, anthropocene.live, vi kommer att få ett otroligt komplicerat parlamentariskt läge efter valet – en konstitutionell kris. Vi landar i fyra år till med en decemberöverenskommelse, vilket de facto vi har levt med.

Tidningens redaktion samtiden.nu, islamistiskt dödshot mot Jimmie Åkesson. ”Vi ska halshugga dig” om du inte slutar att valkampanja, ”om du väljer att gömma dig med svansen mellan benen så får du av glädje se hur vi halshugger Nils” (din son).

Harriet Larsson, word.harrietsblogg.se, Den viktigaste politiska prioriteringen för regeringen och alliansen var till 2015 att fortsätta med extreminvandring. Nu är högsta prioriteringen att hålla SD borta från inflytande. Källa T. Sanandaji.

PS Ledarkollen Dagens Snackis, dagensps.se, De här fyra åren sårat mig djupare än jag först trodde var möjligt. Hela min grundläggande syn på Sverige som en fri och tolerant och öppen demokrati där man får skriva och känna och tycka som man vill har skakats i sina grundvalar. På söndag är det val. Välj rätt.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, granskar skådisen Kjell Bergkvists uppropslista mot SD och redogör för hur denne samarbetar med kända näthatare för att sprida lögner.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, radar upp en mängd incidenter med inblandade politiska partier, som visar hur naivitet, konflikträdsla och okunskap bereder väg för extremister som infiltrerar svensk politik.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar i Kungsträdgården i Stockholm , partiledaren för Alternativ för Sverige, Gustav Kasselstrand, om hur Karin Wanngård, genom otillbörlig valpåverkan ordförande för Stockholms Arbetarkommun, försökt stoppa deras valmöte genom avtalsbrott, men hur detta slagit tillbaka på den själva och snarare gynnat AfS.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar Ingegerd Akselsson-de Douaron, Miljöpartiets valarbetare om vad man kan förvänta sig för påverkan på klimatet, om man röstar på Mp. Hennes svar innebär att med Mp:s politik kommer utsläppen i Sverige att ha upphört helt år 2040. I den kalkylen har dock ingen hänsyn tagits till ekonomiska eller standardsänkningsmässiga kostnader, och förvirrande nog verkar detta inte bekymra Mp:s företrädare.

Pages