Veckan som gått 12 januari till den 18 januari 2019

Veckans tema – De första tecknen på ett folkligt missnöje
Sammanfattning
Först studerar vi globalismen och vad den innebär för människorna som drabbas av den och därefter ser vi på situationen i Sverige och konstaterar att det börjar växa fram en opposition. Den triggas av den ökande kriminaliteten, som delvis kan beskrivas som ett lågintensivt inbördeskrig, och av minskande kvinnofrid. Människornas trygghet har minskat och den insikten sprids i allt bredare grupper. Inte bara tryggheten har minskat utan också stora gruppers levnadsvillkor har blivit sämre, vilket inte minst händelserna i Frankrike med de Gula Västarnas aktioner visar. I Sverige slösas pengarna bort genom felaktigt riktade bistånd både inrikes och utrikes och resurserna kommer inte befolkningen tillgodo.
Minskande kvinnofrid är en realitet och vi ser närmare på detaljerna om detta begrepp och hur situationen har utvecklat sig.
Ett annat allvarligt problem är att Sverige inte har koll på de potentiella terrorister som finns i landet och vi refererar en källa inom säkerhetstjänsten som beskriver allvaret.
Slutligen frågar vi oss vad kan vi göra? En anledning till att det gått så långt i Sverige (och i Väst) är att de flesta människorna inte är korrekt informerade om sakernas tillstånd. Detta kan i hög grad skyllas på etablerade media som nästan uteslutande för fram det politikerstyrda narrativet och bagatelliserar de problem som finns. Här har Nya och oberoende media en stor uppgift som bara kan uppfyllas genom en kraftsamling av så många nya mediaalternativ som möjligt och genom att göra dessa kända och lästa. Det räcker dock inte med bara text utan bild och video (TV) är avgörande. Nya och spännande TV-kanaler måste etableras och då internet finns, så är det möjligt.

 1. Folket har börjat göra uppror mot globalister och socialister i Västeuropa
 2. Vad är det som pågår i Sverige?
 3. Kvinnofrid
 4. Sverige är inte längre en självständig nation
 5. Kraftsamling av alternativmedia, eller Nya Media

Veckan som gått 5 januari till den 11 januari 2019

Veckans tema – Det vill ha det så här – Hur väcker man en indoktrinerad befolkning?

Svenska politiker har under 50 år försökt bygga en socialistisk utopi - och de har lyckats! Samtliga, oavsett färg, har byggt vidare på det socialistiska välfärdssystemet, men har upptäckt att väljarna inte blivit helt nöjda och istället för att ändra inriktning så har de bestämt sig för att byta ut dem. De flesta väljarna har ännu inte märkt så mycket av problemen, men i någon mån av utbytet. Det har dock börjat "gnissla" här och var och alltfler drabbas och ser att något är fel.
PK-ismen, som idag är den lära som driver "bygget", omfattar inte bara politiker utan den har också infiltrerat hela statsapparaten, de flesta organisationer och många företag, speciellt de som är beroende av skattefinansierade uppdrag. Trots "gnisslet" framhärdar de, då de vill vara kvar vid makten och "köttgrytorna".
En bidragande orsak till att folket accepterar detta är att socialismen och PK-ismen ersatt religionen. Svenskarna har blivit "hjärntvättade" ända från småbarnsåldern och många tror t.ex. att man löser alla mänskliga problem med att vara snäll och att ge bidrag, gärna med andras pengar. Svenskarna måste alltså avprogrammeras! Det kan ske genom en katastrof, som säkert kommer så småningom när pengarna tar slut och det gör de med nuvarande inriktning. Vill vi däremot undvika katastrofen måste inriktningen ändras snabbt och det kan bara ske om medborgarna blir medvetna om problemen och förstår att de både kan och måste göra något för att byta ut nuvarande ledare. Alternativmedia, som representerar verkligheten och förstår problemen, måste därför kraftsamla för att informera och avprogrammera medborgarna. Detta måste ske snarast och gärna före EU-valet (och kanske extravalet) men definitivt i god tid till valet 2022. Då kanske vi kan rädda det Sverige vi trodde vi byggde i mitten på 1900-talet.

 1. Den humanistiska stormakten är synonymt med en socialistisk utopi
 2. De vill ha det så här
 3. Sveriges styrande tittar på utfallet för den egna makten
 4. Ideologi kontra kristendom
 5. Vad kommer att väcka en majoritet av svenskarna?

Veckan som gått 29 december 2018 till 4 januari 2019

Veckans tema – Det nya normaltillståndet – när skall svenskarna vakna?

Alltfler har blivit medvetna om att det svenska samhället - ja inte bara det svenska utan nästan hela Europa - har problem.
En grundläggande skillnad mellan dem som idag driver samhällsutvecklingen (samhällsavvecklingen?) och de som opponerar sig, kan beskrivas med orden "Globalism" kontra "Nationalism". Vi beskriver sedan hur detta appliceras på Sverige, med resultatet att det idag finns tre klasser: Härskare, Samhällsbärare och Bidragstagare.
Vi förklarar också hur Härskare styrs av psykologiska och ekonomiska faktorer. Makt drar till sig människor med psykopatiska och narcissistiska drag och makthavare missar att den viktigaste faktorn för ekonomisk utveckling är kvaliteten på medborgarna, inte kvantiteten.
Avslutningsvis diskuterar vi vad vi kan göra för att åstadkomma bättring och hur vi kan kraftsamla.

 1. Det är dags att ta av silkeshandskarna
 2. Globalism kontra Nationalism
 3. I Sverige framträder tre klasser: Härskare, Samhällsbärare och Bidragstagare
 4. Vad förklarar globala företagsledares och politikers tunnelseende?
 5. Ett öppet motstånd mot de totalitära krafterna

Veckan som gått 21 december till 28 december 2018

Helgläsning mm (uppdaterad 29 december)
Motvikt har tagit mellandagsledigt, men vill rekommendera några läsvärda artiklar och ett par videofilmer.
Artiklarna handlar om Afghanistan av Helena Edlund och om läkemedelsindustrin av John Virapen.
Filmerna handlar om hur konstruktivism kan göra verkligheten irrelevant (norska Hjernevask) och om att "global warming" är ett påhitt som motbevisas i en videoföreläsning av Ivar Giaever, Nobelpristagare i fysik. I en annan video beskriver Jordan Peterson hur insatserna mot klimatförändringarna leder till splittring mellan folkgrupper.
Hans Holmén diskuterar i en artikel i Pharos om klimatet är en ödesfråga.

Veckan som gått 15 december till 21 december 2018

Veckans tema - Klimatångest
Enligt Vårdguiden 1177 så är ångest en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Ofta kommer ångesten utan att det finns något tydligt yttre hot.
Dagens vanligaste ångest är Klimatångest som drabbar nästan varannan svensk. Framförallt är det unga kvinnor som lider av klimatångest.
Enligt en undersökning av Sifo tror hälften av svenskarna att klimatförändringarna kommer att påverka deras liv negativt om 20 år. Några orsaker som uppges är sjukdomar, vattenbrist, smältande glaciärer, stormar, extremväder och massutrotning av djur.
Här följer några tips om hur du kan bota din klimatångest genom att läsa detta och en bok som finns på nätet och tillämpa lite sunt förnuft.

Veckan som gått 8 december till 14 december 2018

Veckans tema – Det goda samhället för vem – Meritokrati eller Malokrati?

Vi visar vilka som är de nya totalitärerna, som Roland Huntford beskrev i sin bok om Sverige, och hur deras verksamhet leder till ofrihet och dyrkan av trygghet.
Kommer samhället att förändras i ordnade former eller blir det våldsamt? Det beror på några förändringsfaktorer som vi diskuterar mer i detalj. Politikeraktivism är en av dem. En annan är globalismen. Dessutom har aktivisterna ersatt Gud med sig själva. Det personliga ansvaret att göra gott, och inte ont, har flyttats från individen till kollektivet som styrs av politiker.
För att motverka detta måste alternativa media bli mer relevanta och kända av allmänheten samt anpassade till den moderna människans krav på tillgänglighet och intressant innehåll.

 1. Aktivisterna - De nya totalitärerna
 2. Två frågor
 3. Förändringsfaktor politikeraktivism
 4. Vänstern (aktivisterna) ser inte sin egen ondska
 5. Vad är det för skillnad mellan Jesus Kärleksbudskap och vänsterideologin?
 6. Vägen framåt

Veckan som gått 1 december till 7 december 2018

Veckans tema – Det nya normaltillståndet – när skall svenskarna vakna?

Sveriges nya normaltillstånd är att vi överöses av falska berättelser om verkligheten: Invandring är nödvändig för att rädda vår ekonomi och vårt välstånd. / Vi måste offra vårt självbestämmande och lite av vårt välstånd för att rädda klimatet. / Sverige är ett rikt land och vi har råd att vara föregångare. / Allt är lugnt i samhället och det utvecklas till det bättre. / I USA är Demokraterna försvarare av de svaga grupperna och en förutsättning för deras välståndsutveckling. I verkligheten är det tvärtom och lögnen har blivit sanning och sanningen kallas lögn och "fake news".
När vaknar svenskarna eller har uppvaknandet redan börjat? Är Anden ur flaskan? Vad står PK-ismen för? Vi analyserar situationen i tre kapitel.
Massinvandringen och framkallandet av klimatångest är globalisternas metod att bryta ned nationalstaterna, den globala klimatkatastrofen existerar troligen inte utan vi går istället mot ett kallare klimat. I sista kapitlet diskuterar vi begreppet "Malokrati" som är ett politiskt system som lyfter fram dem med sämst egenskaper och alltså en motsats till "Meritokrati". Dagens samhälle styrs av aktivister, vilket inte minst Johan Westerholm visat i sina artiklar om Socialdemokraterna och UD. Aktivisterna finns främst inom media, politik, offentlig sektor inklusive utbildningen och s.k. NGO:er och de besitter därför nästan alla maktcentra. Denna utveckling har varit möjlig genom att balanserande motkrafter saknats.

 1. Anden är ur flaskan - När den väl är ute går det inte att få in den igen
 2. Verksamheter som bygger på falska verklighetsbilder - Klimatalarmism och Demokratiska partiet
 3. Det är denna rädsla som driver, deras eget ansvar

Veckan som gått 24 november till 30 november 2018

Veckans tema – Samma enfald då som nu, nytt är språkdräkten och kategoriseringen av människor

Medelklassen och äganderätten är hotad! Drivs dagens politik av genuin ondska och en önskan att förstöra det som generationer har byggt upp? Det svenska samhället har i snart hundra år verkat enligt principen att allt välstånd ska delas nästan lika, därav följer naturligt att då kommer även all misär att delas nästan lika. I anslutning till detta försöker vi besvara frågan: Varför Donald Trump är ett sådant hatobjekt.
Vi konstaterar också, genom ett resonemang som utgår från Parisdeklarationen, att nu har vi fått ett samhälle med en urvalsmekanism där de mest hycklande, cyniska och mediokra är JUST DE som organiserar sig politiskt och därmed styrs hela västvärlden av denna typ av människor och så naturligtvis blir det ett jäkla hallå när en Trump eller en Orban kommer fram.
Slutligen ger vi ett exempel på en felaktig eller starkt vinklad (om man är snäll) nyhet av agendakaraktär som är typisk för att hålla folk ovetande om de verkliga problemen.

 1. PK-ister och globalister fäktar, likt Don Quijote, mot väderkvarnarna
 2. Ett självklart innehåll, men behöver uttryckas i detta absurda tidevarv
 3. Skattefinansierade SVT har en politisk agenda

FN:s migrationspakt - kommer den att hjälpa eller stjälpa?

Motvikt har läst och gjort en sammanfattning av FN:s migrationsavtal. Det obehagliga med migrationspakten är att många formuleringar är så otydliga - förmodligen med avsikt. Vårt budskap är att hela texten är förrädisk. Det är som Koranen, där man beroende på inställning alltid kan hitta stöd för sin åsikt.

Hela avtalet i original kan läsas här

Veckan som gått 17 november till 23 november 2018

Veckans tema – Aktivister och humanoider styr Sverige mot den stora oredan
Trots det pågående förfallet i Sverige, röstade 82% av valmanskåren på dem som är ansvariga för förfallet. Varför?
Vi ser också på behovet av förebilder och diskuterar det goda och det onda och vad som händer när samhällskontraktet bryts, samt slutligen; vem som styr Sverige och vart det leder.

 1. Den PK-istiska revolutionen
 2. Behovet av förebilder
 3. Så är det inte alls, för vem styr?

Pages