Dagens tips tisdag 23-04-04 (Extra)

Är högskattesamhället systemkritiskt?

"Sedan 1970-talet är Sverige ett s.k högskattesamhälle. De kraftigt höjda skatterna kom som ett svar på industrinedläggningar och arbetslösheten i dess spår. Nivåerna blev permanenta, och satte slutligen spiken i kistan för den laissez-faire – och lågskattepolitik som gjorde Sverige framstående från ca 1870 och framåt."

Robert Toth benar ut hur en stor del av dagens problem kan spåras tillbaka till skattetrycket. Intressant läsning, rekommenderas!

Läs vidare på Avancemang. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 23-04-04

Gasbubblan som gick upp i rök

Ett utmärkt exempel på slöseri med skattemedel:

"I Göteborg skulle det kommunala bolaget Göteborg Energi omvandla grenar och kvistar till fordonsgas. Men drömmarna gick upp i rök, och skattebetalarna fick ta hand om askan: en öde fabrik, nedskrivningar och förluster på flera miljarder. Det skriver Christian Sandström i den fjärde delen av Smedjans serie om gröna bubblor."

Läs vidare på Smedjan.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 23-04-03

Det är inte för sent att dra tillbaka Natoansökan

Med hänvisning till att Lästips är "Utanför åsiktskorridoren" publicerar vi detta inlägg som visar att det finns ett stort motstånd mot Nato. Vår generella inställning är att vi behöver inte mer globalistiskt inflytande över Sverige utan snarare mindre. Länder ska kunna vara självständiga och inte behöva underkasta sig lagar och regler som inte passar det egna landets förutsättningar bara för att man gjorde ett avtal under helt andra premisser många år tidigare. Om så ändå sker ska man folkomrösta om frågan. Det ska inte bara beslutas i en partistyrelse. Det kan inte kallas demokrati!

Läs vidare på Lindelof.nu 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 23-04-02 (Extra)

Har vi råd med vindkraft? Ekonomin för olika elproduktionalternativ

Alla de som klagar över höga elräkningar, och vem gör inte det, bör lyssna till Elsa Widding. Vill ni betala ännu mer så stöd vindkraften, speciellt den norrländska, för en dubblering av elpriset ligger inom räckhåll. Vill ni betala mindre, så säg nej till mer vindkraft och kämpa för en utbyggnad av kärnkraften. Det kommer dessutom att ge ett stabilt elsystem, lägre elpriser och möjlighet till utveckling av svenskt näringsliv. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 23-04-02

Ukrainakriget, ett krig utan slut?

En analys man inte ser i MSM! Inleds med: "Jag ser dagligen reportagen i SVT om situationen i Ukraina, och blir alltid lika bedrövad. Endast nedslag här och där med trasiga byggnader och krigsdrabbade människor som säger allt konstigare och ”lämpliga” saker i hårdklippta repliker."

Läs vidare på Lindelof.nu.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1